Alarm til restaurant

Vi beskytter bedriftens viktigste verdier

 Bransjeeksempler

Uansett bransje og virksomhet har vi en sikkerhetsløsning som passer.

Med alarm i butikken, sikrer du både ansatte, kunder og lokalet.

Butikk og handel

Butikkenes store fristende butikkvinduer og kassaapparater tiltrekker seg tyver.

Butikker og forhandlere har spesielt to bekymringer når det gjelder sikkerhet; å beskytte sine ansatte og kunder, og ivareta lagerbeholdning.

For ekstra sikkerhet f.eks ved kasseopptelling, kan det være nyttig å utvide med 1 sjokksensor og 1 panikknapp for ekstra skallsikring av kassaopptellingsrommet. Nattsikringspanelet gjør det enkelt å slå av og på skallsikringen.

Restaurant og cafe alarm

Restaurant, bar, kiosk og café

Uoversiktlige situasjoner øker risikoen for at noe kan skje

I restauranter og caféer er det ofte mange mennesker og mye som skjer samtidig. Dette kan gjøre det vanskelig for de ansatte å holde oversikt. Trusselsituasjoner kan oppstå, men også faren for brann og vannlekkasjer er stor. Restauranteiere må tenke på å sikre både ansatte, gjester, lokalet og omsetningen best mulig.

Oppvaskmaskin og kjøleskap er risikoområder hvor vannlekkasjer ofte oppstår. Med vanndetektorer under hvitevarene, får du umiddelbart beskjed om noe skulle skje, og du kan spare deg for store kostnader forbundet med renovasjon.

Med alarm på tannlegekontoret sikrer du både ansatte, gjester og lokale

Helse og velvære

Vold og trusler rettet mot helsepersonell øker i omfang

Leger og andre helsearbeidere utsettes alt for ofte for vold og trusler. En panikkalarm og direkte kontaktmulighet med en alarmstasjon vil hjelpe å forebygge angst og utrygghet blant helsepersonellet.

For ekstra sikkerhet, kan du som tilvalg til hovedpakken utvide med ytterligere 1 magnetkontakt og 1 kameradetektor. Ekstra magnetkontakter på dører og vinduer, utløser alarmen før tyvene tar seg inn. Du har full kontroll med Verisure App.

Alarm kontor

Kontor

En gjennomtenkt satsing på en god kontoralarm er alltid en god investering

I kontorer finnes mye av verdi for de kriminelle; datautstyr, vesker og viktige dokumenter er ofte lett tilgjengelig. Tyver velger gjerne de lokalene som er enklest å ta seg inn i og komme seg raskt vekk igjen fra. Lokaler som er synlig merket med Alarmskilt får som oftest stå i fred.

For ekstra sikkerhet, kan du som tilvalg til hovedpakken utvide med ytterligere 1 magnetkontakt med sjokksensor, 1 kameradetektor. og 1 Verisure Voice. En Verisure Voice per etasje, gjør det enklere å kommunisere med alarmstasjonen og få den hjelpen du trenger raskest mulig. Du har full på alle deler av alarmsystemet med Verisure App.

Med alarm på lageret sikrer du varebeholdningen

Lagerlokale

Et lager rommer ofte store verdier for bedriften

I lagerlokaler finnes ofte store verdier verdt å sikre. Ved å installere en alarm gir du din bedrift en effektivt forebyggende sikring mot innbrudd og dyrebare produksjonsforstyrrelser. En magnetkontakt ved døren, en bevegelsesdetektor og tilkobling til alarmstasjonen så er Verisure alltid med deg.

For høy luftfuktighet over tid kan forårsake fuktproblemer, mugg og midd. Pass på at klærne på ditt kleslager er godt bevart med vår Klimasensor. Skulle noe skje, varsles du på mobil.

Verksted alarm

Industri og verksted

Alarmskilt og varsel om kameraovervåking er en god start for å forebygge innbrudd

I industri og verksteder finnes ofte både kontorer, besøkslokaler og lagerlokaler. Områdene er ofte svært uoversiktlige, noe som øker risikoen for innbrudd og hærverk.

Som tilvalg til hovedpakken kan du utvide med ekstra kameradetektorer. Våre alarmoperatører vil da, når alarmen går, kunne se hva som skjer i større deler av lokalet, og om nødvendig tilkalle nødetater.

Ring oss for å høre mer om mulighetene på 21 49 44 44.

Eller fyll ut kontaktskjemaet og la oss kontakte deg.

Jeg er interessert, ring meg

Med Verisure bedriftsalarm får du

Alarmskilt som virker forebyggende mot innbrudd

Døgnbemannet alarmstasjon, som varsler nødetater ved behov

Innbruddssikring som utløser alarmen før tyvene tar seg inn 

Adgangskontroll, fjernstyring av alarm og varsler på mobil

Rask responstid og direkte kontakt med alarmstasjonen

Vekter som kommer og gjenoppretter sikkerheten