2

Hvilken tid på døgnet opplever du at din bedrift er mest utsatt?


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Formiddag

   

Ettermiddag

   

Kveld

   

Natt