5

Mine lokaler er ubemannet store deler av døgnet


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Ja

Display block in result: Inomhus    

Nei

Display block in result: Utomhus