8

Personalet i min bedrift kan bli utsatt for ubehagelige situasjoner


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Ja

   

Nei