4

Jeg har barn som kommer alene hjem fra skolen

Vi vet at et innbrudd fratar deg følelsen av trygghet i hjemmet ditt. Om alarmen går oppdager alarmstasjonen det først og reagerer raskt og effektivt.

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Ja

Nei