10

Har du en sikkerhetsdør?


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Ja

    Jump to: 14

Nei

    Jump to: 14

Vet ikke

    Jump to: 14