9

Har du installert ny lås i leiligheten etter at du flyttet inn?


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Ja

   

Nei

Display block in result: Adgangskontroll, Adgangskontrollpakken