9

Har du eller noen av naboene dine opplevd innbrudd?


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style: grid

Ja

Nei