2

Så mange kvadratmeter er boligen min:


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Mindre enn 100 m2

Display block in result: brannresultat, branntjenester, unikboligalarm, brann, gratisraad, <100m2, Vaarekunder     Jump to: 5

100 - 250 m2

Display block in result: brannresultat, branntjenester, unikboligalarm, brann, gratisraad, 100-200m2, Vaarekunder     Jump to: 5

Mer enn 250 m2

Display block in result: brannresultat, branntjenester, unikboligalarm, brann, gratisraad, >200m2, Vaarekunder     Jump to: 5