2

Så mange kvadratmeter er boligen min:

Vi vet att det sker ett inbrott var 24:e minut i ett hem någonstans i Sverige. ::Källa: BRÅ

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

10-100 m²

   

100-200 m²

   

+200 m²