3

Registrert! Hvor godt opplyst er boligen?


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Gatebelysning

   

Utendørsbelysning på boligen

   

Både gatebelysning og utendørs på boligen

   

Ingen