2

Det er en feilmelding på alarmen

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Betjeningspanelet piper eller blinker

Redirect to: https://www.verisure.no/funnels/teknisk/mottatt-feilmelding.html

Jeg har fått en feilmelding på e-post/SMS eller App

Redirect to: https://www.verisure.no/funnels/teknisk/mottatt-feilmelding.html

Røykvarsleren piper

Redirect to: https://www.verisure.no/funnels/teknisk/mottatt-feilmelding.html