Verisure Voice - tale og lytteenhet

Når alarmen går, kan alarmoperatørene, via enheten, kommunisere direkte inn i boligen, og gi deg den hjelpen du trenger. 

  • Direkte kontakt mellom alarmstasjon og bolig
  • Effektiv avvisning av uvedkommende
  • Rask avklaring av alarmårsak
  • Hjelp til å finne sikreste vei ut ved brann
  • En betryggende stemme i en stresset situasjon