Brukerveiledning for
AROUNDIO ARK

 

HURTIGGUIDE AROUNDIO ARK

Slå på - Helsikring

Hus med mann utenfor + kode eller kodebrikke

Slå på - Nattsikring/ Delsikring

Hus med mann inne + kode eller kodebrikke

Slå av alarmen

Kode eller kodebrikke

Nullstille/resette

Både innbrudd og brannalarm resettes automatisk

Minnelampen vil lyse rødt frem til alarmen har vært slått på og av en gang

Kontaktalarm/SOS

Hold inne begge oransje trekanter i 2 sek.

 

Beskrivelse av din boligalarm

Sentralenhetens funksjon

Sentralenheten er hjernen i din boligalarm. Den utveksler informasjon med alle de trådløse komponentene (detektor, magnetkontakt, fjernkontroll etc) som er installert i ditt hjem, og den kommuniserer med Aroundios alarmstasjon.

Alarmsignaler overføres fra din boligalarm, via GSM-telenettet, til Aroundios alarmstasjon. For å sikre best overføring kan boligalarmen sendes på flere bærere i GSM-telenettet, slik som GPRS, GSM data, GSM tale og SMS.

Sentralenheten drives normalt med strøm fra 230V nettspenning. Ved strømbrudd har sentralenheten et reservebatteri som normalt varer i flere dager (avhengig av batteriets tilstand). Når strømmen kommer tilbake, lades batteriet automatisk.

Sentralenheten overvåker alarmkomponentenes batterinivå. Hvis batteriet i en detektor begynner å bli svakt, gir sentralenheten automatisk beskjed til Aroundios alarmstasjon om dette i god tid, slik at en installatør kan sendes ut for å bytte batteri.

aroundio sentralenhet

Koder og Kodebrikker

Du styrer din boligalarm via betjeningspanelet med en kode eller kodebrikke. Det er også mulig å styre boligalarmen med en fjernkontroll. Ved installasjon velger du en firesifret hovedkode og eventuelt andre brukerkoder.

Du kan betjene inntil ni koder og ni kodebrikker. Med hovedkoden kan du til- og frakoble alarmen, aktivere nye kodebrikker, ta bort kodebrikker samt endre koder. Med en brukerkode kan du kun til- og frakoble alarmen.

Når alarmen går

Hvis alarmen utløses ringer sentralenheten opp Aroundios alarmstasjon. En alarmoperatør med stikkord ringer hjem til deg for kontroll. For å avlyse en alarm må du svare i telefonen og oppgi ditt stikkord. Hvis ingen svarer i telefonen eller feil stikkord oppgis, aksjoneres det i henhold til din avtale med Securitas Aroundio AS.

Alarmsystemet benytter radiofrekvensen 868,25 Mhz som er spesielt beregnet for boligalarm. Dette vil minske risikoen for frekvensforstyrrelser fra andre trådløse produkter. Selv om din nabo har et helt likt alarmsystem, så vet sentralenhetene hvilke deler som tilhører de respektive anleggene uten at de forstyrrer hverandre.

Sabotasjesikret 24 timer i døgnet

Uansett om alarmen er til- eller frakoblet, så er alle komponentene i boli-galarmen sabotasjesikret døgnet rundt. Ta kontakt med kundeservice i god tid dersom du ønsker hjelp med ned- og oppmontering i forbindelse med oppussing.

 

tilkoble hele alarmen

Med kodebrikke:

1. Trykk på knappen for helsikring

2. Hold din kodebrikke mot aroundiostjernen på betjeningspanelet.

Med kode:

1. Åpne lokket på betjeningspanelet og trykk knappen for helsikring

2. Trykk din firesifrede kode.

Sirenen og betjeningspanelet svarer med en lydkvittering i 3 sekunder.

Aroundiostjernen lyser fast i hele utpasseringstiden på 90 sekunder. Under de 15 siste sekundene avgir betjeningspanelet et pip hvert sekund for å påminne om at utpasseringstiden snart er slutt.

Dersom lydkvitteringen etterfølges med raske pipesignaler (7 korte pip - 2 ganger), så er det et varsel om at en alarmert dør ikke er lukket. Indikeringslampen for alarmert dør lyser med fast lys. Koble fra alarmen, lukk åpne dører og tilkoble alarmen igjen.

 

tilkoble delsikring (skallsikring)

Med kodebrikke:

1. Trykk på knappen for delsikring.

2. Hold din kodebrikke mot aroundiostjernen på betjeningspanelet.

Med kode:

1. Åpne lokket på betjeningspanelet og trykk knappen for delsikring

2. Trykk din firesifrede kode.

Aroundiostjernen blinker og delsikringen vil være aktivert i løpet av 90 sekunder. Aroundiostjernen blinker alltid når delsikring er tilkoblet.

Ved tilkobling av delsikring avgis normalt ingen kvitteringslyd fra betjeningspanelet.

 

frakoble alarmen

Når du åpner døren og går inn i din alarmerte bolig, har du 30 sekunder på å frakoble alarmen.

I denne tiden vil du høre et pip hvert sekund for å påminne deg om at alarmen er tilkoblet. Dersom du ikke har frakoblet innen denne tid, vil alarmen bli utløst.

Med kodebrikke:

Hold din kodebrikke mot aroundiostjernen på betjeningspanelet.

Med kode:

Åpne lokket på betjeningspanelet og trykk din firesifrede kode.

Aroundiostjernen slukkes. Ved frakobling av helsikring gis en sammenhengende lydkvittering i 2 sekunder. Ved frakobling av delsikring gis det ikke lydkvittering. 

Dersom lydkvitteringen etterfølges med raske pipesignaler (7 korte pip - 2 ganger), så finnes det en melding eller alarm i minnet. Ring Aroundios alarmstasjon for utfyllende informasjon.

 

Alarmsystemets komponenter

Din boligalarm er sammensatt av ulike alarmkomponenter som du har valgt etter dine behov. Hvilke du valgte står oppført på din kontrakt. I denne veiledningen beskrives alle komponentene som er mulig å installere.

Kameradetektor

En kameradetektor er en bevegelsesdetektor med innebygget kamera. Når alarmen er tilkoblet og en bevegelse registreres, vil alarmen utløses og kameraet tar bilder.

Bildene sendes til Aroundios alarmstasjon og gjør at alarmoperatøren i mange fall kan se hva som utløser alarmen. Kameraet kan kun ta bilder når alarmen er tilkoblet.

Røykdetektor

En røykdetektor er aktiv 24 timer i døgnet, uansett om alarmen er tilkoblet eller frakoblet. Når detektorens røykkammer blir fylt med røyk utløses alarmen. 

Magnetkontakt

Magnetkontakt monteres på dørkarm og selve døren. Når alarmen er tilkoblet vil magnetkontakten registrere dersom døren åpnes og alarmen utløses.

Betjeningspanel

Med betjeningspanelet styrer du boligalarmens funksjoner. På betjeningspanelet finnes også indikeringslamper som viser boligalarmens status.

Fjernkontroll

Med en fjernkontroll kan du fjernstyre din boligalarm så lenge du befinner deg innenfor sentralenhetens rekkevidde (normalt ca 50 m).

Kodebrikke

Med en kodebrikke kan du enkelt til- og frakoble boligalarmen.

Ekstern sirene

I tillegg til sentralenhetens innebygde sirene, finnes det mulighet for å montere ekstra sirene.

Nøkkelsafe

En nøkkelsafe er nødvendig når du har et totalabonnement. Denne er gjerne montert i en ytterdør og inneholder nøkler til din bolig. 

Nøkkelsafen gjør det mulig for en vekter å foreta en innvendig inspeksjon av din bolig ved en eventuell utrykning. Nøkkelsafen er alarmert 24 timer i døgnet.

Skilt og oblater

For å informere at din bolig er alarmert monteres alltid skilt og oblater på dører og vinduer. Har du en boligalarm med kameradetektor får du oblater som viser dette.

Sentralenhet med innebygd sirene

Sentralenheten styrer alle komponentene i din boligalarm samt kommunikasjon med Aroundios alarmstasjon. Kommunikasjonen til Aroundios alarmstasjon foregår via GSM-nettet og kan sendes på forskjellige bærere som GPRS, GSM data, GSM tale og SMS.

alarmkomponenter
 

Sperring av betjeningspanel ved feilaktig kode fem ganger

Denne funksjonen finnes for å beskytte deg mot uønskede brukere. Det innebærer dersom fem feilaktige koder blir tastet inn etter hverandre, låses betjeningspanelet i fem minutter.

skiftenøkkel og hus

Hvis betjeningspanelet sperres for feilaktig kode når alarmen er tilkoblet, blinker den røde (skiftnøkkel) og den grønne (område) lampen på betjeningspanelet. Panelet avgir et feilsignal i et halvt sekund som betyr at panelet er låst. Vent 5 minutter og tast kode på nytt.

Hvis alarmen er frakoblet og betjeningspanelet sperres på grunn av feilaktig kode, kan nye forsøk for tilkobling skje først etter 5 minutter.

 

Ved alarm

Når alarmen blir utløst vil sirenen ule. Du frakobler alarmen på følgende måte:

Med kodebrikke:

Hold din kodebrikke mot aroundiostjernen på betjeningspanelets utside.

Med kode:

Åpne lokket på betjeningspanelet og trykk din firesifrede kode.

Den vanlige alarmrutinen har begynt og du vil bli oppringt av en alarmoperatør for å høre om alt er i orden.

Oppgi ditt stikkord for å avlyse alarmen. Dersom du har fått frakoblet med riktig kode/kodebrikke vil alarmoperatøren registrere dette og avslutte videre aksjon.

Ved røykalarm

Når alarmen blir utløst vil sirenen avgi korte støtvise signaler. Du stanser sirenen på følgende måte:

Med kodebrikke:

Hold din kodebrikke mot aroundiostjernen på betjeningspanelets utside.

Med kode:

Åpne lokket på betjeningspanelet og trykk din firesifrede kode.

Merk! Dersom røykdetektoren blir utløst igjen vil sirenen starte på nytt.

Den vanlige alarmrutinen har begynt og du vil bli oppringt av en alarmoperatør for å høre om alt er i orden. 

 

Kontaktalarm

Kontaktalarm gir deg mulighet til å komme raskt i kontakt med en alarmoperatør.

Med kodebrikke:

Åpne lokket på betjeningspanelet.

Med kode:

Trykk inn knappene (A) og (B) samtidig.

Betjeningspanelet bekrefter kontaktalarmen med to korte lydsignaler og alarmen sendes til Aroundios alarmstasjon. En alarmoperatør vil kontrollringe din telefon. Dersom du ikke svarer eller angir feil stikkord aksjoneres det i henhold til kontrakt.

Kontaktalarmen fungerer uansett om alarmen er til- eller frakoblet.

 

Legge til eller endre koder via betjeningspanelet

Din boligalarm kan registrere inntil ni ulike koder; en hovedkode og åtte brukerkoder. Med din hovedkode kan du legge til eller endre alle kodene.

1

Åpne lokket. Trykk og hold brukernummeret (1-9) i minst tre sekunder hvor du ønsker å legge til eller endre en kode. 1 for hovedkode og 2-9 for brukerkode. Betjeningspanelet kvitterer med et dobbelt-pip og alle indikeringslampene lyser fast.

 

2

Trykk din firesifrede hovedkode. Betjeningspanelet avgir et kvitteringspip og indikeringslampene begynner å blinke.

3

Trykk den nye koden. Betjeningspanelet avgir et kvitteringspip.

4

Trykk den nye koden en gang til for å bekrefte. Betjeningspanelet bekrefter med et kvitteringspip. Vent ca 10 sekunder til alle lampene har slokket på betjeningspanelet, og den nye koden vil fungere.

Dersom noe blir feil begynner du fra trinn 1.

Eksempel på endring av kode 

Her følger et eksempel på hvordan du endrer brukerkode 2 fra ”1234” til ”1369”. I eksempelet antar vi at din hovedkode er ”2580”.

trykk 2 i minst tre sekunder

Åpne lokket, hold knapp 2 inntrykket i minst tre sekunder.

Betjeningspanelet kvitterer med et dobbelt-pip og alle indikeringslampene lyser fast.

trykk kode

Trykk inn hovedkoden 2580.

Betjeningspanelet avgir et kvitteringspip og indikeringslampene begynner å blinke.

skriv ny kode

Trykk 1369 som er den nye brukerkoden.

Betjeningspanelet avgir et kvitteringspip.

repeter ny kode

Trykk 1369 for å bekrefte den nye koden.

Betjeningspanelet bekrefter med et kvitteringspip. Vent ca 10 sekunder til alle lampene har slokket på betjeningspanelet, og den nye koden vil fungere.

 

betjeningspanel
 
 

Kodebrikker

Legge til en kodebrikke

1-9

Åpne lokket. Trykk og hold brukernummeret (1-9) i minst 3 sekunder hvor du ønsker å legge til en kodebrikke.

Betjeningspanelet kvitterer med et dobbelt-pip og alle lysdiodene lyser fast.

kode

Trykk din firesifrede hovedkode

Betjeningspanelet avgir et kvitteringspip og indikeringslampene begynner å blinke.

trykk inn aroundiostjernen

Hold den aktuelle kodebrikken mot aroundiostjernen.

Betjeningspanelet avgir et kvitteringspip og indikeringslampene begynner å blinke.

A

Trykk A for å bekrefte aktiveringen av kodebrikken.

Betjeningspanelet bekrefter med et høyt kvitteringspip. Vent ca 10 sekunder til alle lampene har slokket på betjeningspanelet, og kodebrikken vil være aktivert.

betjeninspanel

Slette en kodebrikke/kode

Denne prosedyren sletter både kodebrikke og kode på det aktuelle brukernummeret (2-9). Det er ikke mulig å slette kodebrikke/kode på brukernummer 1.

 

2-9

Åpne lokket. Trykk og hold brukernummeret (2-9) i minst 3 sekunder hvor du
ønsker å slette en kodebrikke/kode.

Betjeningspanelet kvitterer med et dobbelt-pip og alle indikeringslampene lyser fast.

kode

Trykk din firesifrede hovedkode.

Betjeningspanelet avgir et kvitteringspip og indikeringslampene begynner å blinke.

B

Trykk (B) for å slette den aktuelle kodebrikken.

Betjeningspanelet bekrefter med et kvitteringspip. Vent ca 10 sekunder til alle lampene har slokket på betjeningspanelet, og kodebrikken og koden er slettet.

betjeningspanel

 Dersom du skal slette alle kodebrikkene/kodene må prosedyren over gjentas på alle åtte brukernumre (2-9).

Hvis jeg mister en kodebrikke

Hvis du mister en kodebrikke bør denne slettes umiddelbart fra alarmsystemet.

Dersom du ikke vet hvilket brukernummer den aktuelle kodebrikken har, kan du slette alle kodebrikkene med brukernummer 2-9, for deretter å programmere alle inn igjen. Når du sletter en kodebrikke vil også en eventuell kode på samme brukernummer også bli slettet. 

Kodebrikke som er programmert med brukernummer 1 må slettes av Aroundio kundeservice.

 

Bruk av fjernkontrollen

Fjernkontrollens rekkevidde avhenger av forholdene rundt, men kan under gunstige forhold nå ca 50 meter. Vi anbefaler likevel at den brukes slik at du kan se alarmstatus fra sentralenheten eller betjeningspanelet.

Med fjernkontrollen kan du:

1

Tilkoble hele alarmen

2

Tilkoble deler av alarmen

3

Frakoble alarmen

4

Sende en kontaktalarm

fjernkontroll

Tilkoble hele alarmen med fjernkontrollen

Trykk inn knappen for helsikring på fjernkontrollen.
Sirenen svarer svarer med en lydkvittering i ca 3 sekunder som innebærer at utpasseringstiden på 90 sekunder har startet.

Under de 15 siste sekundene avgir sirenen et pip hvert sekund for å påminne at utpasseringstiden snart er slutt.
Dersom lydkvitteringen etterfølges med raske pipesignaler (7 korte pip - 2 ganger), så er det et varsel om at en alarmert dør ikke er lukket.

Indikeringslampen for alarmert dør lyser med fast lys. Koble fra alarmen og lukk åpne dører før du tilkobler alarmen igjen.

Frakoble alarmen med fjernkontrollen

Trykk på knappen for frakobling på fjernkontrollen.
En lydkvittering (sammenhengende pip i 2 sekunder) fra betjeningspanelet og sirenen innebærer at alarmen er frakoblet.

Dersom lydkvitteringen etterfølges med raske pipesignaler (7 korte pip – 2 ganger) så finnes det en melding eller alarm i minnet. Ring Aroundios alarmstasjon for utfyllende informasjon.

halvt hus

Tilkoble delsikring (skallsikring) med fjernkontrollen

Trykk inn knappen for delsikring på fjernkontrollen. Aroundiostjernen på betjeningspanelet begynner å blinke. Det gis ingen lydkvittering fra sirenen.

tomt hus

Frakoble delsikring med fjernkontrollen

Trykk på knappen for frakobling på fjernkontrollen. Aroundiostjernen på betjeningspanelet slukkes.

hus + halvt hus

Kontaktalarm

Trykk i minst 2 sekunder inn knappene for helsikring og delsikring samtidig på fjernkontrollen. 

Sirenen avgir et dobbelt-pip for å bekrefte at kontaktalarmen er sendt til Aroundios alarmstasjon.

Kontaktalarmen fungerer uansett om alarmen er til- eller frakoblet. Husk dog at fjernkontrollen må befinne seg innenfor alarmsystemets rekkevidde for å fungere.

fjernkontroll
 

Oversikt over panel

Sentralenhet

nøkkellås

Indikeringslampe for hel-/delsikring

hus i fire deler

Indikeringslampe for hendelse i område

varseltrekant

Indikeringslampe for strømforsyningsfeil

skiftenøkkel

Indikeringslampe for feil

dør

Indikeringslampe for alarm i minnet (blinkende lys) og åpen dør (fast lys)

sentralenhet

Betjeningspanel

tall 1-8

Indikeringslampe for hel-/delsikring, samt nærhetsleser for kodebrikke

mann utenfor hus

Helsikring

mann inni hus

Delsikring

betjeningspanel

Betjeningspanelets tastatur

aroundiostjernen

Indikeringslampe for hel-/delsikring, samt nærhetsleser for kodebrikke

A+B

Knapper for kontaktalarm og programmering av kode/kodebrikke

varseltrekant

Indikeringslampe for strømforsyningsfeil

skiftenøkkel

Indikeringslampe for feil

mann utenfor hus

Helsikring

mann inni hus

Delsikring

hus i fire deler

Indikeringslampe for hendelse i område

dør

Indikeringslampe for alarm i minnet (blinkende lys) og åpen dør (fast lys)

betjeningspanelets tastatur

 

Indikeringslamper på betjeningspanelet og sentralenheten

Foruten lydkvitteringer finnes det også fem indikeringslamper på betjeningspanelet og sentralenheten. Disse gir informasjon om alarmsystemets status.

aroundiostjernen

Alarmstatus på betjeningspanelet

Oransje fast lys under inn- og utpasseringstiden viser at helsikring er tilkoblet. Når utpasseringstiden er slutt slukkes indikeringslampen.

Oransje blinkende lys viser at delsikringen er tilkoblet. Indikeringslampen blinker så lenge delsikringen er tilkoblet.

nøkkellås

Alarmstatus på sentralenheten

Grønt fast lys viser at helsikring er tilkoblet.

Grønt blinkende lys viser at delsikring er tilkoblet.

varseltrekant

Strømforsyningsfeil

Gult fast lys indikerer at systemet ikke har 230V nettspenning.

Gult blinkende lys indikerer et tidligere strømbrudd og kan nullstilles med gyldig kode/kodebrikke.

dør

Åpen dør

Rødt fast lys viser at en alarmert dør er åpen. Gjelder ikke hoveddør.

dør

Alarm i minnet

Rødt blinkende lys viser at alarmen har vært utløst etter den siste tilkoblingen.

Denne indikasjonen finnes inntil du har kvittert alarmen gjennom å angi en gyldig kode/kodebrikke på betjeningspanelet.

skiftenøkkel

Feil

Rødt fast lys indikerer at det er feil på systemet.

Rødt blinkende lys indikerer at det har vært feil på systemet og blir borte ved kvittering med gyldig kode/kodebrikke.

Ring Aroundios alarmstasjon for utfyllende informasjon.

hus i fire deler

Hendelse i område

Lampen indikerer i hvilket område en hendelse har funnet sted.

Grønt fast lys indikerer område for helsikring.

Grønt blinkede lys indikerer område for delsikring. Ring Aroundios alarmstasjon for utfyllende informasjon.

betjeningspanel og sentralenhet
 

Funksjoner

Til- og frakobling av alarmen

Med din firesifrede kode, kodebrikke eller fjernkontroll kan du styre din boligalarm.

Sikringsnivå

Du kan velge mellom to ulike alarmnivåer når du skal tilkoble boligalarmen:

Helsikring – alle detektorene aktivert.

Delsikring – kun utvalgte detektorer aktivert.

Helsikring

Når du tilkobler helsikring aktiverer du alle detektorene som er installert i din bolig. Når en av detektorene registrerer en bevegelse utløses alarmen.

Delsikring (Skallsikring)

Hvis man er hjemme og vil kjenne seg ekstra trygg, kan delsikring benyttes. Når delsikringen er tilkoblet og bevegelse registreres av detektorene som inngår i delsikringen, utløses alarmen. 

Delsikringen kan for eksempel være aktivert om natten og avtales med installatøren ved installasjon.

Lydkvitteringer

Hør alltid etter lydkvittering når du betjener boligalarmen slik at du får bekreftet dine handlinger. Lydkvittering kommer kun fra sentralenheten og betjeningspanelet.

Alarmkomponentene har ingen lydgiver og vil derfor ikke gi lydkvittering.

Sirenen

I sentralenheten finnes en innebygget sirene. Den har en avskrekkende effekt ved utløst alarm. Sammen med betjeningspanelet gir den også lydkvitteringer som bekreftelse på en utført handling, for eksempel tilkobling av alarmen.

Når du kommer hjem påminner sirenen deg at boligalarmen er tilkoblet, slik at du ikke glemmer å frakoble alarmen før du går videre inn. Sirenen har justerbart lydvolum som kan tilpasses etter ditt ønske.

Kontaktalarm

Kontaktalarm gir deg mulighet til å komme i kontakt med en alarmoperatør som ringer deg opp og kan assistere deg hvis du trenger hjelp uten at sirenen begynner å ule.

Røykalarm

Hvis røykdetektoren utløser en alarm vil sirenen ule med korte støtvise signaler.

 
 

Du må ikke forsøke å åpne eller flytte noen av alarmsystemets komponenter på egenhånd.

De er sabotasjesikret.

Vedlikehold

Temperaturområde for alarmsystemet og tilhørende komponenter er +5°C til +40°C. Denne temperaturen gjelder også for kodebrikker og fjernkontroll. 

Pass på at fjernkontrollen alltid er tørr og i normal romtemperatur for best levetid. Tørk av alarmsystemets deler med en fuktig klut ved behov, ikke bruk vaskemiddel.

Forsøk ikke selv å åpne eller flytte noen av alarmsystemets komponenter. Alle komponentene er sikret mot sabotasje, og Aroundios alarmstasjon får melding når en av komponentene åpnes eller flyttes selv om alarmen ikke er tilkoblet.

 

Vanlige spørsmål

Trenger jeg å resette/nullstille alarmen etter at den har gått?

Både innbrudd og brannalarm resetter seg selv. For å avstille sirenen trykker du kode eller bruker kodebrikke. 

En minnelampe vil lyse på hovedboks til neste gang du bruker alarmen.

Slå på og av alarmen for å få den bort umiddelbart. 

Når må batteriene byttes?

Verisure overvåker spenningen på samtlige batteri til ditt alarmsystem. Ved behov for batteribytte vil du automatisk bli kontaktet av din lokale servicetekniker.

Hva gjør jeg når det piper fra røykvarsleren?

Røykvarslerne til denne alarmen har ikke lyddiode og vil ikke kunne lage pipelyder. Sjekk derfor alle lokale røykvarslere. Har du en gammel røykvarsler som er tatt ned og ligger i skap eller skuffe med gamle batterier?

Jeg skal pusse opp og alarmkomponenter blir berørt. Hva gjør jeg?

Skal du ta ned en komponent fra veggen må du legge anlegget ditt i servicemodus. Ta kontakt med kundeservice, så hjelper vi deg!

Det blinker i lamper på betjeningspanel eller hovedboksen. Hva gjør jeg?

Dette kan være indikasjon på at alarmen har en hendelse i minne eller at det er et signal som skal følges opp. Tilkoble og frakoble alarmen en gang. Dersom lampene ikke forsvinner kontakt kundeservice.

Jeg får annen lyd enn normalt når jeg skal slå på alarmen.

Hvis alarmen ikke starter å telle ned ned / jevne pipelyder  har den ikke slått seg på. Sjekk at du trykker inn riktig kommando og kode.  Vær op-pmerksom på at nattsikring/delsikring som oftest er lydløs tilkobling. Får du ekstra høye nedtellingslyder så er det en indikasjon på at alarmert vindu /dør står åpen eller at alarmen har et feilsignal. Alarmen vil  likevel tilkoble seg  så lenge den teller ned.

Jeg har fått SMS om strømbrudd. Hva gjør jeg?

Det betyr at hovedboksen til alarmen har mistet strømtilførsel. Alarmen går automatisk over på batteriback –up. Sjekk at strømledningen til hovedboksen er tilkoblet og at det er strøm i kontakten. Hvis dette er i orden sjekk om du har sikringer som er gått. Får du ikke gjenopprettet strømmen til alarmen ta kontakt med vår kundeservice.

Min fjernkontroll har sluttet å fungere.

Kontakt kundeservice.