BRANNSIKRING AV BOLIG

Hvert år mister mange hjemmene sine på grunn av brann. Verneverdige bygg forsvinner, eiendeler går tapt og i de verste tilfellene mister vi også liv. Sørger du for riktig brannsikring av boligen, er sjansene gode for at skadene ved en eventuell brann blir betydelig mindre. Det finnes mange tiltak som kan gjøres for å forebygge brann, og en viktig investering du kan gjøre for brannsikring hjemme, er å installere brannalarm fra Verisure.

Røykvarsler

RØYKVARSLER

Seriekoblede, optiske røykvarslere varsler effektivt i hele boligen med både sirene og tale.

Røykvarsler

Verisure Voice

VERISURE VOICE

Via Verisure Voice kan Verisure snakke inn i boligen og hjelpe deg å finne tryggeste vei ut.

Verisure Voice

Kameradetektor

KAMERADETEKTOR

Kameradetektoren er et viktig hjelpemiddel for å verifisere brann og for å se om noen er hjemme.

Kameradetektor

Brannvern reduserer risikoen for brann

Brannvern er et lovpålagt krav fra myndighetene allerede når et bygg planlegges. Med brannvern menes alt som gjøres for å hindre at en brann oppstår eller får spre seg, utstyr for slukking og varsling av brann samt evakueringsplaner, rømningsveier og så videre. Det er eier og forvalter av bygget som har ansvaret for brannsikkerheten.

Spesielt i storbyer med mange eldre bygg og blokker kan det være ekstra viktig med brannsikring. Her spres brannen lettere, og fungerende varslingssystemer og andre tiltak er livsviktig. Branndører i gangene samt tilgjengelige brannslukningsapparater er viktig, og med bygninger på flere etasjer blir planlagte rømningsveier desto viktigere.


 

Mat brenner på komfyren
Røykvarsler varsler om røyk i gang

Brannsikring hjemme og på jobb

Installasjon av røykvarslere er den viktigste investeringen du kan gjøre for brannsikring hjemme. Vi i Verisure anbefaler seriekoblede optiske røykvarslere, som varsler effektivt i hele boligen og detekterer ulmebranner, som er den vanligste årsaken til brann i norske hjem. Sørg for å sjekke jevnlig at disse fungerer, og bytte batteri når det er nødvendig.

Ved siden av å ha installert brannvarslere i nødvendige rom, er også kunnskap essensielt for brannsikkerheten. Både eiere og forvaltere av bygg, beboere av et hjem og ansatte i bedrifter bør vite hva de skal gjøre og hvor de skal gå hvis det oppstår en brann. Kurs i bedrifter, i skole samt kunnskapsutvikling hjemme er derfor viktig.

Har du ansvaret for større bygg eller for eksempel en bedrift, bør du sette deg ordentlig inn i tiltakene for brannsikring. Ved å sørge for at bygget har en oppdatert branndokumentasjon, sikrer man også riktig fokus på brannsikkerhet ved å gi bedre oversikt og kontroll.