ALARMSENTRALER OG ALARMSIRENER

Med et alarmsystem koblet opp mot alarmsentraler kan du alltid føle deg trygg på at noen passer på boligen din, selv når du ikke er hjemme. Sørger du også for å ha en god alarmsirene som både kan skremme vekk innbruddstyver og varsle deg ved brann, vil hjemmet ditt bli ekstra godt tatt vare på.

 

Hovedenhet

Hovedenhet

Hovedenheten sørger for all kommunikasjon mellom produkter og med alarmstasjonen.

Hovedenhet

Smarthjemsentral

Smarthjemsentral

Sentralen kobler Verisures smarthjem produkter sammen med Verisures App. 

Smarthjemsentral

Alarmsirene

Alarmsirene

Hylingen fra alarmsirenen er en stressende lydkilde for innbruddstyvene.

Alarmsirene

Verisure Voice

Verisure Voice

Via Verisure Voice kan Verisure snakke direkte med den som befinner seg inne i boligen.

Verisure Voice

To typer alarm­sentraler

En alarm­sentral er en sentral for tolkning av alarm­signaler. I et alarmsystem finnes to typer alarm­sentraler. Den ene er alarm­stasjonen, altså vakt­sentralen til Verisure, hvor operatører sitter og leser signalene som kommer inn. Med en alarm koblet opp mot vakt­sentralen, kan du alltid føle deg trygg på at noen passer på, og du slipper å bekymre deg når du ikke er hjemme.

Ordet “alarm­sentral” brukes også for å beskrive hoved­enheten – den tekniske sentralen i alarmen. Denne sentralen kalles gjerne for “hjertet av alarmen”, og er senteret for kommunikasjon mellom alle produkter i hjemmet ditt og alarm­sentralen. Det er altså her alle alarm­signalene leses og sendes videre.

Verisures vaktsentral
Alarmsirene på kjøkken

Innendørs sirene til alarm

I tillegg til å ha et alarm­system som kobles opp mot alarmsentraler, bør du også sørge for å installere en alarm­sirene hjemme. En kraftig innen­dørs sirene er med på å skremme vekk innbrudds­tyven, men kan også fungere som et supplement til brann­alarmen. Vær imidlertid obs på at ikke alle sirener kan ha flere bruks­områder slik Verisure sin alarm­sirene har.

Installerer du Arlo overvåknings­kameraer uten­dørs kan du også få en utendørs sirene til ditt alarm­system.

Plassering av alarm­sentraler og sirener

Alarm­sentralen bør plasseres sentralt, men skjult, i boligen. Den sentrale plasseringen vil sørge for god forbindelse til alle produktene i alarm­systemet, mens det er viktig at den holdes skjult slik at innbruddstyver ikke kan foreta seg sabotasje.

Skjult alarmsentral
Smarthjemsentral i gang

Smarthjem­sentral – en smart backup

Ved å installere en smarthjem­sentral, er du enda bedre beskyttet mot feil i alarmsystemet – for eksempel hvis en innbrudds­tyv saboterer hoved­enheten. Med to alarm­sentraler installert, vil denne smart­sentralen fungere som en backup, og de andre alarm­produktene dine vil automatisk koble seg til denne og fortsette å kjøre.

Smarthjem­sentral kobler Verisures produkter sammen med Verisures App, og kan også benyttes selv om du ikke har alarm installert. Da kan du styre alle enhetene fra smart­telefonen din, uansett hvor du er.
Med Verisure som alarm­stasjon, har du også muligheten til å installere tale- og lytte­enheten Verisure Voice. Denne enheten sørger for at alarm­operatørene kan kommunisere direkte inn i boligen for å gi deg den hjelpen du trenger, eller eventuelt virke av­skrekkende på innbrudds­tyver når du ikke er hjemme.