ALARMSENTRALER OG ALARMSIRENER

Med et alarmsystem koblet opp mot alarmsentraler kan du alltid føle deg trygg på at noen passer på boligen din, selv når du ikke er hjemme. Sørger du også for å ha en god alarmsirene som både kan skremme vekk innbruddstyver og varsle deg ved brann, vil hjemmet ditt bli ekstra godt tatt vare på.

 

Hovedenhet

Hovedenhet

Hovedenheten sørger for all kommunikasjon mellom produkter og med alarmstasjonen.

Hovedenhet

Smarthjemsentral

Smarthjemsentral

Sentralen kobler Verisures smarthjem produkter sammen med Verisures App. 

Smarthjemsentral

Alarmsirene

Alarmsirene

Hylingen fra alarmsirenen er en stressende lydkilde for innbruddstyvene.

Alarmsirene

Verisure Voice

Verisure Voice

Via Verisure Voice kan Verisure snakke direkte med den som befinner seg inne i boligen.

Verisure Voice

To typer alarmsentraler

En alarmsentral er en sentral for tolkning av alarmsignaler. I et alarmsystem finnes to typer alarmsentraler. Den ene er alarmstasjonen, altså vaktsentralen til Verisure, hvor operatører sitter og leser signalene som kommer inn. Med en alarm koblet opp mot vaktsentralen, kan du alltid føle deg trygg på at noen passer på, og du slipper å bekymre deg når du ikke er hjemme. 

Ordet “alarmsentral” brukes også for å beskrive hovedenheten – den tekniske sentralen i alarmen. Denne sentralen kalles gjerne for “hjertet av alarmen”, og er senteret for kommunikasjon mellom alle produkter i hjemmet ditt og alarmsentralen. Det er altså her alle alarmsignalene leses og sendes videre.


 

Verisures vaktsentral
Alarmsirene på kjøkken

Innendørs sirene til alarm

I tillegg til å ha et alarmsystem som kobles opp mot alarmsentraler, bør du også sørge for å installere en alarmsirene hjemme. En kraftig innendørs sirene er med på å skremme vekk innbruddstyven, men kan også fungere som et supplement til brannalarmen. Vær imidlertid obs på at ikke alle sirener kan ha flere bruksområder slik Verisure sin alarmsirene har.

Installerer du Arlo overvåkningskameraer utendørs kan du også få en utendørs sirene til ditt alarmsystem.


 

 

Plassering av alarmsentraler og sirener

Alarmsentralen bør plasseres sentralt, men skjult, i boligen. Den sentrale plasseringen vil sørge for god forbindelse til alle produktene i alarmsystemet, mens det er viktig at den holdes skjult slik at innbruddstyver ikke kan foreta seg sabotasje.


 

Skjult alarmsentral
Smarthjemsentral i gang

Smarthjemsentral – en smart backup

Ved å installere en smarthjemsentral, er du enda bedre beskyttet mot feil i alarmsystemet – for eksempel hvis en innbruddstyv saboterer hovedenheten. Med to alarmsentraler installert, vil denne smartsentralen fungere som en backup, og de andre alarmproduktene dine vil automatisk koble seg til denne og fortsette å kjøre.

Smarthjemsentral kobler Verisures produkter sammen med Verisures App, og kan også benyttes selv om du ikke har alarm installert. Da kan du styre alle enhetene fra smarttelefonen din, uansett hvor du er. 
Med Verisure som alarmstasjon, har du også muligheten til å installere tale- og lytteenheten Verisure Voice. Denne enheten sørger for at alarmoperatørene kan kommunisere direkte inn i boligen for å gi deg den hjelpen du trenger, eller eventuelt virke avskrekkende på innbruddstyver når du ikke er hjemme.