ALARM­SENTRALER OG ALARM­SIRENER

Med et alarm­system koblet opp mot alarm­sentraler kan du alltid føle deg trygg på at noen passer på boligen din, selv når du ikke er hjemme. Sørger du også for å ha en god alarm­sirene som både kan skremme vekk innbrudds­tyver og varsle deg ved brann, vil hjemmet ditt bli ekstra godt tatt vare på.

 

Hovedenhet

Hoved­enhet

Hoved­enheten sørger for all kommunikasjon mellom produkter og med alarm­stasjonen.

Hovedenhet

Smarthjemsentral

Smarthjem­sentral

Sentralen kobler Verisures smart­hjem produkter sammen med Verisures App. 

Smarthjemsentral

Alarmsirene

Alarm­sirene

Hylingen fra alarm­sirenen er en stressende lydkilde for innbrudds­tyvene.

Alarmsirene

Verisure Voice

Verisure Voice

Via Verisure Voice kan Verisure snakke direkte med den som befinner seg inne i boligen.

Verisure Voice

To typer alarm­sentraler

En alarm­sentral er en sentral for tolkning av alarm­signaler. I et alarmsystem finnes to typer alarm­sentraler. Den ene er alarm­stasjonen, altså vakt­sentralen til Verisure, hvor operatører sitter og leser signalene som kommer inn. Med en alarm koblet opp mot vakt­sentralen, kan du alltid føle deg trygg på at noen passer på, og du slipper å bekymre deg når du ikke er hjemme.

Ordet “alarm­sentral” brukes også for å beskrive hoved­enheten – den tekniske sentralen i alarmen. Denne sentralen kalles gjerne for “hjertet av alarmen”, og er senteret for kommunikasjon mellom alle produkter i hjemmet ditt og alarm­sentralen. Det er altså her alle alarm­signalene leses og sendes videre.

Verisures vaktsentral
Alarmsirene på kjøkken

Innendørs sirene til alarm

I tillegg til å ha et alarm­system som kobles opp mot alarm­sentraler, bør du også sørge for å installere en alarm­sirene hjemme. En kraftig innen­dørs sirene er med på å skremme vekk innbrudds­tyven, men kan også fungere som et supplement til brann­alarmen. Vær imidlertid obs på at ikke alle sirener kan ha flere bruks­områder slik Verisure sin alarm­sirene har.

Installerer du Arlo overvåknings­kameraer uten­dørs kan du også få en utendørs sirene til ditt alarm­system.

Plassering av alarm­sentraler og sirener

Alarm­sentralen bør plasseres sentralt, men skjult, i boligen. Den sentrale plasseringen vil sørge for god forbindelse til alle produktene i alarm­systemet, mens det er viktig at den holdes skjult slik at innbrudds­tyver ikke kan foreta seg sabotasje.

Skjult alarmsentral
Smarthjemsentral i gang

Smarthjem­sentral – en smart backup

Ved å installere en smarthjem­sentral, er du enda bedre beskyttet mot feil i alarmsystemet – for eksempel hvis en innbrudds­tyv saboterer hoved­enheten. Med to alarm­sentraler installert, vil denne smart­sentralen fungere som en backup, og de andre alarm­produktene dine vil automatisk koble seg til denne og fortsette å kjøre.

Smarthjem­sentral kobler Verisures produkter sammen med Verisures App, og kan også benyttes selv om du ikke har alarm installert. Da kan du styre alle enhetene fra smart­telefonen din, uansett hvor du er.
Med Verisure som alarm­stasjon, har du også muligheten til å installere tale- og lytte­enheten Verisure Voice. Denne enheten sørger for at alarm­operatørene kan kommunisere direkte inn i boligen for å gi deg den hjelpen du trenger, eller eventuelt virke av­skrekkende på innbrudds­tyver når du ikke er hjemme.