Panikknapp som overfallsalarm

Panikknapp med SOS-varsling sikrer deg og dine ansatte rask hjelp i en nødsituasjon.

Panikknapp fra Verisure

Knappen er fullstendig trådløs, slik at du kan plasser den der du måtte ønske. Paniknappen ivaretar tryggheten til dine ansatte ved å sende et lydløst SOS-signal til Verisures alarmstasjon.

TA TESTEN - FÅ TILBUD

SOS panikknapp under butikkdisk

Ekstra trygghet i en nødsituasjon

Du og dine ansatte skal føle dere trygge på jobb. Alarmknappen er en ekstra sikkerhet for personale som jobber natt, alene eller er utsatt for truede situasjoner som overfall og ran. Knappen er spesielt populær i bedrifter der personalet håndterer kontanter eller tyveriutsatte produkter av høy verdi.

Alarmknappen kan også brukes i private boliger ved særskilte sikringsbehov, eller av eldre som et alternativ til trygghetsalarm.

Et lydløst signal til profesjonell hjelp

Alarmen aktiveres av deg eller dine ansatte ved hjelp av en strategisk plassert panikknapp. Panikknappen utløser en lydløs alarm og et fem sekunders lydopptak. Samtidig vil kameraene i alarmsysyemet aktiveres og sende bilder fra lokalet til alarmstasjonen for videre analyse av alarmsituasjonen. Så lenge alarmen er aktiv, vil operatørene kunne aktivere andre kameraer i alarmsystemet eller gjøre et stille lytt inn i lokalet via Verisure Voice for å få et korrekt bilde av hva som skjer. Dette er uvurderlig informasjon som kan videreformidles til politiet ved behov. Når overfallsalarmen aktiverer Verisure Voice, vil ikke det vanlige aktiveringssignalet lyde. Dette for å ivareta personalets sikkerhet.

Alarmoperatører mottar SOS alarm
Dame klikker på SOS alarm

Med SOS alarm er hjelpen kun et klikk unna

Dersom du føler deg truet, eller det har oppstått en nødsituasjon der du trenger profesjonell hjelp, er hjelpen kun et klikk unna. Når du klikker på knappen, utløses et lydløst SOS signal og et 5 sekunders lydopptak, som umiddelbart sendes til Verisures alarmstasjon.

Når alarmoperatørene mottar alarmsignalet, kan de ved hjelp av opptaket, samt live video og lydopptak fra andre enheter i alarmsystemet få et overblikk over hva som foregår. Ved reell alarm vil operatørene raskt kontakte nødetater og gi de en oversikt over situasjonen.

Ransalarm for dine ansattes trygghet

Butikker, kiosker og bensinstasjoner opplever fra tid til annen ran, overfall og andre trusselsituasjoner. Slike hendelser kan skape angst, og gi langvarige psykiske problemer for ansatte som utsettes for dem. Med panikknapp tilknyttet ditt alarmsystem får du en effektiv ransalarm som øker sikkerheten i din bedrift, og skaper en tryggere hverdag for dine ansatte.

TA TESTEN - FÅ TILBUD

Overfallsalarm ved kasse
Dame alene på jobb

Med overfallsalarmen er personalet aldri alene

Ingen skal behøve å føle seg utrygg på jobb. Hensikten med å ha en overfallsalarm inkludert i ditt alarmsystem er å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Hvis noe skulle skje, er hjelpen bare et klikk unna.
Et alarmsystem kan ha flere alarmknapper, og plasseres synlig eller skjult ut fra behov. Designet er elegant og intutivt utformet og enkelt å bruke. 
Kombinasjonen panikknapp, Verisure Voice, og kameraer setter personalet i konstant kontakt med vår alarmstasjon døgnet rundt.