Hus­brannslange for bolig

Husbrannslange på baderom

En hus­brannslange er designet for å slukke mindre branner i private boliger. Brann­slangen kobles direkte til et vann­uttak, er enkel i bruk og går ikke tom for slokke­middel.

TA TESTEN - FÅ TILBUD

 
Husbrannslange på vegg

Hus­brannslange - anbefalt slokke­utstyr til bolig

Det er lovpålagt å ha godkjent slokke­utstyr i norske boliger. Norsk Brannvern­forening anbefaler hus­brannslange.

Det er huseier som er ansvarlig for an­skaffelse av godkjent slokke­utstyr til boligen og for å sørge for at utstyret kontrolleres jevnlig.

En godkjent hus­brannslange skal være form­fast, ha en inn­vendig diameter på minimum 10 mm, og være tilkoblet vann­forsynings­nettet i boligen.

Norsk Brannvern­forening anbefaler hus­brannslanger fordi de er svært enkle i bruk og har ubegrenset mengde slokke­middel. Brannslangen er ikke en erstatning for brannslukningsapparat, men er et godt supplement.

Vann som slokke­middel

Vann egner seg godt til å slukke branner i organiske materialer, og du trenger du ikke å bekymre deg for å gå tom for slokk­emiddel.

Hus­brannslangen kobles direkte til vann­forsynings­nettet i boligen, og gir deg ubegrensede mengder slokke­middel. Vann er spesielt godt egnet til å slokke brann i organiske materialer som tre, papir og tekstiler. Det bør derimot ikke brukes på olje-, fett- og smør­branner, eller på elektriske anlegg. Du bør ha et brannteppe tilgjengelig for håndtering av mindre branner på komfyren.

Vannet fra brann­slangen vil kjøle ned om­givelsene, danne vann­damp som fortrenger oksygenet og videre kvele brannen.

Slik bruker du brannslangen

  1. Skru på kranen og trekk ut nok slange slik at du når brannstedet
  2. Reguler vannstrålen med dysen og sikt strålen mot kjernen av brannen
  3. Ikke bruk mer vann enn nødvendig, men fortsett til du er sikker på at brannen er slukket
  4. Skru av kranen når brannen er slukket, tapp ut overflødig vann, rull den opp og heng den på plass

Husk å alltid ha fri rømnings­vei bak deg når du slukker en brann.

Plassering og kontroll av brann­slangen

Brann­slangen bør opp­bevares lett til­gjengelig og kontrolleres jevnlig.

Dersom det skulle oppstå en brann hjemme hos deg, er det viktig at brann­slangen fungerer som den skal og at den er lett til­gjengelig.

Den må også være lang nok til å nå alle rom i boligen.

En gang i året, gjerne i forbindelse med den årlige brann­øvelsen, bør du  sjekke slangen for sprekker, og teste at alt fungerer som det skal.

Slangen skal også trykk­prøves av en fag­person hvert 5. år.

Kontroll av brannslange