Seriekoblet, optisk røykvarsler for
best mulig brannsikring

Optiske røykvarslere redder liv.

Jeg vil ha tilbud på alarm med døgnovervåkede røykvarslere

Ved å klikke på knappen aksepterer du vår personvernerklæring.

Verisure røykvarsler redder liv

Verisures røykvarslere varsler effektivt i hele boligen med både sirene og tale. Er du ikke hjemme, blir du varslet på mobil. Alarmstasjonen passer alltid på og varsler brannvesenet.

  • Seriekoblet og optisk
  • Varsling med sirene og stemme
  • Mobilvarsel, hvor enn du er
  • 24/7 tilkoblet alarmstasjon
  • FG-godkjent brannalarm

BRANNSIKRE DIN FAMILIE I DAG

Verisure, optisk røykvarsler
Verisure røykvarsler, også kalt brannvarsler

Optisk røykvarsler - anbefalt av ekspertene

Optiske røykvarslere er betydelig raskere på å oppdage tidlig røykutvikling fra ulmebranner, enn ioniske og varsler deg før de åpne flammene utvikler seg.

Optiske røykvarslere fungerer slik at når kammeret i røykvarsleren blir fylt med røykpartikler, blir lyset reflektert og treffer fotocellen, og alarmen utløses. De er med andre ord mer effektiv til å oppdage større røykpartikler som blir produsert av langsomt ulmende branner.

Ioniske røykvarslere har ett deteksjonskammer med en radioaktiv kilde og et referansekammer, og når luftpartiklene i de to kamrene blir ulike, utløses alarmen. De reagerer med andre ord på de små røykpartiklene som blir produsert av raskt flammende branner.

Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Verisure anbefaler optiske røykvarslere i norske hjem.

Seriekoblet røykvarsler - varsler én, varsler alle

Med seriekoblede røykvarslere går brannalarmen i hele boligen samtidig. Det er en god trygghet å vite at alle i familien blir varslet, uansett hvor i boligen de befinner seg.

Seriekoblingen fungerer slik at dersom én av brannvarslerne merker røyk, for eksempel på kjøkkenet, varsles alle andre røykvarslere i systemet, slik at også de som ligger og sover på et soverom, blir oppmerksomme på faren.

Seriekoblet røykvarsler
Brannalarm med sirene og tale

Brannvarsler med tale - vekker deg i tide

En bolig kan bli overtent i løpet av minutter. Det er derfor viktig med varsling du våkner av. Sirene kombinert med tale vekker deg effektivt og hjelper deg å finne tryggeste vei ut.

Ligger du og sover når alarmen går, blir du effektivt og raskt vekket av en pulserende sirene og en stemme som sier "Brannalarm" i rommet der alarmen er utløst, og "Brannalarm i annet rom" i andre rom med brannalarm. Velg mellom 16 ulike språk (Norsk, Engelsk, Svensk, Dansk, Finsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Polsk, Russisk, Gresk, Spansk, Italiensk, Arabisk, Portugisisk og Mandarin).

Røykvarslere som snakker sammen redder liv

01.28

Video: Slik fungerer Verisures røykvarsler

Ionisk røykvarsler

Den mest vanlige røykvarsleren i norske hjem er den ioniske.

En ionisk røykvarsler egner seg for å detektere raskt flammeutviklende branner, dvs. branner med god tilførsel av oksygen. Ulempen med ioniske røykvarslere, er at de først varsler når flammer har rukket å utvikle seg.

Optisk eller ionisk røykvarsler?

Verisure, DSB, Norsk brannvernforening og Forbrukerrådet anbefaler optiske røykvarslere.

Ioniske røykvarslere piper først når luften er full av giftig røyk. Det er altfor sent.

Har du en varsler med et radioaktiv-tegn på baksiden (ionisk) anbefaler vi deg å bytte til en optisk.

Ulmebrann

De fleste branner i norske hjem starter som ulmebranner.

En ulmebrann kan som regel ikke sees med det blotte øye. De sender ikke ut lys og varme, slik flammer gjør, men produserer derimot giftig røyk.

Optiske røykvarslere er suverene til å oppdage den kalde røyken fra ulmebranner, og varsler mye tidligere enn det ioniske gjør.

Les mer om ulmebrann

Døgnåpen alarmstasjon - varsler brannvesenet

Med døgnovervåkede brannvarslere, er det alltid noen som passer på og kan tilkalle hjelp, uansett om du er hjemme eller boligen står tom.

Alarmoperatørene er på vakt døgnet rundt, og handler i løpet av sekunder. Med bilder fra boligen kan de raskt se om det er brann, varsle vekter og brannvesen, og starte eventuelt arbeid med å få alle trygt ut av boligen.

De kommunale brannvesenene har forskjellig praksis når det gjelder å respondere på våre varsler. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen for å undersøke hva som gjelder hos deg.

Alarmstasjonen overvåker også batteriene og melder fra når batterier må skiftes.

Overvåket røykvarsler
Røykvarsler med sms og pushvarsling på mobil

Mobilvarsling

Er du ikke hjemme når alarmen går, blir du umiddelbart varslet på mobil.

Når brannalarmen går, får du umiddelbart både pushvarsel og sms på mobil, og en operatør ringer deg - uansett hvor du er.

FG godkjent røykvarsler

FG godkjent brannalarm

Verisures røykvarslere tilfredsstiller de tekniske kravene til byggverk av 1.7.2010 (TEK).

Kravene sier blant annet at alarmen skal være tilknyttet strømforsyning, ha batteri-backup, og være seriekoblet.

Bytte batteri på røykvarsler

Alarmstasjonen sjekker batteriene for deg, og varsler deg når det er på tide å bytte.

Slik vil brannvarslingen alltid fungere. Batteriene har lang levetid, men bør skiftes ca hvert 8. år.

Riktig plassering - sikrer rask deteksjon

Brannvarslere fra Verisure installeres i ulike rom og etasjer i hjemmet, for beste mulige varsling. Våre installatører vet nøyaktig hvor varslerne bør plasseres for å ha best effekt.

Hvor brannvarslerne skal monteres, avhenger av både planløsning og størrelse på bolig. Det viktigste er at sirenen høres tydelig i alle oppholdsrom og soverom - selv med lukket dør.

Forskriftene sier at det skal være en røykvarsler per 60 kvadratmeter og ikke mer enn 12 meter fra hverandre. Verisure anbefaler minst én brannvarsler i hver etasje, og aller helst en i hvert soverom. Du kan ha opptil 15 brannvarslere på ett system.

Røykvarsler montering og installasjon

Vanlige spørsmål om Røykvarsler

Hvordan seriekoble røykvarslere?

Slik seriekobler du røykvarslerne dine gjelder ikke Verisure kunder)

1. Legg alle varslerene foran deg på bordet, og finn frem hørselvern.

2. Velg en hovedrøykvarsler

3. På de andre varslerene, klikk på "Learn-knappen" til det lyser rødt

4. Trykk på "Test-knappen" på hovedrøykvarsleren, og hør den pipe.

5. Vil du koble flere røykvarslere til serien senere, gjør du det på samme måte.

 

Verisure kunder

Alle Verisures røykvarslere er seriekoblet, og våre sikkerhetseksperter sørger for korrekt montering, testing og kontinuerlig overvåkning. Verisures seriekoblende røykvarslere varsler både med sirene, samt stemme som forteller deg i hvilket rom det er brann.

 

Hvordan åpne røykvarsler?

Slik åpner du røykvarsleren (gjelder også eldre Verisure røykvarslere)

De fleste røykvarslere i dag er festet til en brakett i taket. Løsne røykvarsleren fra braketten ved å vri varsleren mot klokken. 

 

Verisure kunder

Verisures nyeste røykvarslere kan ikke åpnes. Varsleren og batteriet har en levetid på ca 10 år før den må byttes.

 

Hvor mange røykvarslere er påbudt?

Kravet fra Norske myndigheter, er minst en røykvarsler per boenhet, og minst en røykvarsler i hver etasje dersom boligen har flere plan.
Fagfolk, sikkerhetseksperter og brannvesen derimot, anbefaler en seriekoblet røykvarsler per soverom og oppholdsrom i boligen.

 

Hvor lenge piper en røykvarsler?

Sirenen i optiske røykvarslere vil pipe så lenge varsleren registrerer røyk. 

Små korte pip indikerer at røykvarsleren har lavt batteri. Varsleren gir da fra seg små pip hvert minutt i 30 dager før batteriet går tomt, eller du skifter batteriet.

 

Hvordan teste røykvarsler?

Slik sjekker du røykvarsleren selv (gjelder ikke Verisure kunder)
1. Trykk inn testknappen. Du skal da høre den pipe.
2. Piper den ikke, eller svakt må du skifte batteri, og teste på nytt.
3. Sjekk røykvarsleren én gang i måneden.
4. Bytt batteri én gang i året.

 

Verisure kunder

Ingen testing nødvendig. For din sikkerhet, overvåkes både signaler og batterier kontinuerlig av Verisures alarmstasjon.

 

Hvorfor piper røykvarsleren?

Det finnes mange årsaker til falsk alarm:

1. Støv eller smuss i røykvarsleren. Støvsug eller trykkblås varslerne forsiktig.

2. Oppussings/byggearbeid kan få partikler til å virvle. Dekk varslerene mens du jobber.

3. Temperatursvingninger og trekk. Lukk vindu, eller flytt varslerene.

4. Damp og fuktig luft. Sørg for god utlufting eller flytt varslerene.

5. Varslerene er for gamle. Bytt dem ut.

 

Hvor skal røykvarslere monteres? 

Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
Du bør ha minst en røykvarsler i hver etasje. Verisure anbefaler minst en varsler i hvert oppholdsrom, samt en i hvert soverom.
I boliger med flere etasjer bør røykvarslerne plassers i nærheten av trappen, slik at lyden høres godt i alle etasjer. Verisrue anbefaler seriekoblede røykvarslere slik at dersom en utløses, utløses alle.

 

Hvilken røykvarsler skal jeg velge?

Fagfolk, sikkerhetseksperter og brannvesen, anbefaler seriekoblede, optiske røykvarsler som reagerer på røyk og varsler i hele boligen samtidig.

 

Hvor ofte bytte batteri røykvarsler?

Så ofte bør du bytte batteriene i røyvarsleren dine (gjelder ikke Verisure kunder)

Røykvarslere med utsikftbare batterier bør byttes en gang i året. Husk alltid å teste røykvarslerene etter at batteriene er sikftet.

 

Verisure kunder

Verisures alarmstasjon overvåker batteriene dine kontinuerlig og sender deg nye batterier gratis når det er på tide med batteriskift. Verisures nye røykvarslere har ikke utskiftbare batterier, så hele varsleren må byttes.

 

Hvorfor blinker røykvarsleren rødt?

Blinker røykvarsleren din rødt, er dette årsaken (gjelder ikke Verisure kunder)

Enkelte røykvarslere har et rødt lys som blinker svakt hvert minutt for å vise at den er aktiv. 

En rask rød blinking, kan indikere at røykvarsleren har lave batterier. Blinker varsleren og du hører en sidene, har varsleren detektert røyk.

 

Verisure kunder

Verisures røykvarslere vil kun blinke rødt dersom det er på tide med batteribytte eller når alarmen går, da sammen med en høy sirene.