Smart­hjem­sentral vBox micro

Smarthjemsentral vbox micro

Smar­thjem­sentralen vBox micro fungerer som backup for alarmens Hovedenhet.

Smart­hjem­sentral vBox micro

Smarthjemsentral vbox micro

Smar­thjem­sentralen vBox micro fungerer som backup for alarmens Hovedenhet.

Les kundehistorier hvor alarmen reddet liv og hjem 

 
Smarthjemsentral i gang

Suppler alarm­systemet med en vBox micro som backup til din Hoved­enhet

Ved å supplere alarm­systemet ditt med en VBox micro, er du enda bedre beskyttet mot feil, fordi du alltid har en ekstra til­kobling. Hvis en av sentralene saboteres, vil den andre fungere som en backup og resten av alarm­systemet vil fortsette å kjøre. Dine alarm­produkter kobler seg automatisk til den av sentralene hove­denhet eller vBox micro som er i drift.

Smart­hjem­sentralen fungerer ikke som en rekkevidde­forlenger. Hvis du trenger ekstra rekke­vidde vil du trenge en ekstra hoved­enhet.