Brann­øvelse i hjemmet

Brannøvelser i hjemmet gjør familien bedre forberedt på brann. Dere øver på å komme dere raskest mulig ut av boligen, tester røykvarslere og prøver ut rømningsveier og slukkeutstyr. 

Ved å utføre brann­øvelser 1-2 ganger i året, vil du og din familie kunne håndtere en brann­situasjon mye raskere og mer presist, enn hvis dere er helt uforberedt. Det kan redde liv.

Brann­øvelse i hjemmet

Brannøvelser i hjemmet gjør familien bedre forberedt på brann. Øv på å komme dere raskest mulig ut av boligen og test røykvarslere.

Arikler om brannsikkerhet 

 

Gjør brann­øvelsen til en lek

En brann­øvelse kan lett bli en morsom familie­aktivitet. Voksne som krabber, og å få lov å klatre i stige alene kan utløse både latter og gi mestrings­følelse. Små premier på lur underveis, kan også gi ekstra motivasjon.

Familie avtaler møteplass

KLAR...

Avtal møte­sted

- La hele familien bli med på å lage en brann­plan og rømings­plan.

- Avtal hvem som er ansvarlig for hvilke oppgaver og hvert av barna

- Avtal et møtested som er enkelt å huske i trygg avstand til boligen.

- Forklar barna at alle skal samles og bli på møtestedet helt til hjelpen kommer.

Testing av røykvarsler

FERDIG...

Test varslere og utstyr

- Test røyk­varslerne sammen med barna, så alle lærer seg lyden av brann­alarmen.

- Sjekk at varslerne høres i alle deler av boligen.

- Sjekk hvor brannslukning­sutstyr er plassert, og øv på bruk.

- Test rømnings­veier og rømnings­utstyr sammen med barna.

Brannøvelse far sønn tidtakning

GÅ!

La øvelsen begynne

- Be barna gå til hvert sitt soverom og vente til de hører brann­alarmen

- En voksen utløser brann­alarmen og starter stoppe­klokken.

- Gjenta øvelsen, helt til hele familien er fremme ved møte­stedet på under 2 min.

- Fremme ved møte­stedet, lek at dere ringer brannvesenet på 110.

Brannøvelse i appen

Bruk Verisure-appen til å planlegge og ta tiden på brannøvelsen hjemme. Her får dere informasjon om hvordan man lager en evakueringsplan og om Verisures brannberedskap.

Appen simulerer også lyden fra røykvarslerne som dere kan bruke under øvelsen. Da vil dere få en god forståelse for hva som skjer når brannalarmen går.

Du vil og kunne se status på røykvarslernes batteri og tilkoblingen til alarmstasjonen.

I verisure appen kan du nå gjennomføre en brannøvelse

Forberedelser til brann­øvelsen

Øvelse gjør mester! Hvor raskt du og din familie klarer å evakuere ved en brann, er avhengig av rask varsling og hvor godt forberedt dere er. Ved å utføre 1-2 brannøvelser i året, blir du og din familie litt tryggere på hva dere skal gjøre ved brann.

Brannplan

Lag en brann­plan

Samle familien og lag en brann­plan for hvem som skal gjøre hva dersom det blir brann. Avtal et trygt møte­sted utenfor boligen og lag en rømnins­plan med to rømningsveier fra hvert rom.

Last ned brannplan

Testing av røykvarsler

Test røyk­varslerne

Sjekk at røyk­varslerne fungerer og høres i hele boligen. Bruk test­knappen på varsleren for å utløse brann­alarmen. Det er viktig at barna lærer å kjenne lyden fra røyk­varslerne.

Spill av røykvarsler-lyd

Dame slukker brann

Øv på å slukke brann

Gjør dere kjent med hvor sluknings­utstyr og rømnings­utstyr befinner seg. Lær alle i familien å bruke utstyret og øv på å slukke ulike typer branner med utstyret dere har tilgjengelig.

Mer om brannslukkere

Brannøvelse med brannstige

Test rømnings­veier

Romnings­planen bør ha to rømnings­veier fra hvert rom. Sjekk at rømnings­veier er frie, og om de kan brukes av alle i familien. I boliger med flere etasjer, øv på å evakuere via brann­stige.

Last ned rømningsplan

Brann­plan for hjemmet

Før brann­øvelsen gjennom­føres, bør familien lage en brann­plan. En brann­plan er en oversikt over hva alle skal gjøre dersom det blir brann. Brann­planen bør revideres etter hvert som barna blir større og etter erfaringer fra øvelsen.

familie lager brannplan

Barn:

 1. Ikke gjem deg! Vær synlig slik at andre ser deg og du kan reddes.
 2. Ikke vær stille! Rop "Brann". Da varsler du andre, og blir lettere funnet.
 3. Kryp langs gulvet for å unngå røyk.
 4. Lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.
 5. Kom deg ut til møte­plassen og bli der!
 6. Varsle brann­vesenet ved å ringe 110.

Voksne:

 1. Rop "Brann" og pass på at alle barna kommer seg ut i trygghet.
 2. Varsle brann­vesenet ved å ringe 110.
 3. Lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.
 4. Ved mindre brann, start sluknings­arbeidet, uten å ta noen sjanser.
 5. Kom deg ut til møte­plassen og gjør en opp­telling
 6. Ta imot brann­vesenet når de kommer.

Hva gjør du dersom det begynner å brenne?

Redde – Varsle – Slukke. Når en brann oppstår, er det viktigste å forsøke å redde hverandre ut i trygghet og varsle brann­vesenet. Dersom brannen fortsatt er liten, kan du forsøke å slukke den med Brannslukningsapparat, Brannteppe eller Husbrannslange. Pass på å ikke utsette deg selv eller andre for fare. Husk at røyken er svært giftig.

Far hjelper datter til møteplass

Redde

Kom dere ut! Varsle alle som befinner seg i boligen og hjelp hverandre ut i sikkerhet. Ta en opp­telling ved møte­plassen.

Med Verisure alarm hjelper vi deg med å finne den tryggeste veien ut.

Varsle brannvesenet på 110

Varsle

Ring 110! Husk å ta med minst en mobiltelefon til møt­eplassen, og kontakt brann­vesenet så raskt som mulig.

Med Verisure alarm varsler vi brann­vesenet for deg.

Dame brannslukningsapparat

Slukke

Ta ingen sjanser! Er brannen liten, og du ikke utsetter deg eller andre for fare, kan du starte sluknings­arbeidet selv.

Verisure vei­leder deg i hvordan du bruker brannsluknings­utstyret.

Familie reddet fra brann

24/7 over­våket brann­alarm redder liv

Med døgnover­våket brann­alarm, vil det alltid være noen som hører røykvarslerne og varsler brann­vesenet.

Verisures 24/7 over­våkede brann­alarm har optiske serie­koblede røyk­varslere som reagerer på tidlig røyk­utvikling og varsler i hele boligen. Uavhengig av om du er hjemme eller ikke, vil alarm­stasjonen høre røykvarslerne, og umiddelbart varsle nød­etatene. Alarm­operatørene vil også hjelpe familien med evakuering og veiledning i en brann­situasjon. Rask varsling og umiddelbar hjelp, redder liv!

 

(*) BESTILL BOLIGALARM OG FÅ MED BRANNPAKKE PÅ KJØPET

Ved bestilling av Boligalarm Grunnpakke, får du med brannpakke til kr 0,- (verdi 2696,-). Brannpakken inneholder følgende Housegard produkter; brannteppe, et hvitt brannslukkningsapparat på 2 kg., brannstige (4,5 meter) og et førstehjelpskit. Grunnpakken koster fra 4490,- i installasjon og fra 549,- i månedsabonnement, og inkluderer: 2 røykvarslere, 3 sjokksensorer, 1 kameradetektor, 1 betjeningspanel, 2 kodebrikker, 1 hovedenhet, alarmskilt og Verisure app med Guardian SOS. Månedsabonnement på alarmsystemet tilkommer. Alarmpakken kan utvides etter behov. Endelig pris for installasjon og månedsabonnement, vil beregnes ut fra totalt antall alarmkomponenter. Verisure eier komponentene som inngår i alarmsystemet og har rett til å hente/fjerne disse ved opphør av avtalen. Tilbudet gjelder kun for nye alarmkunder, og kan ikke kombineres med andre tilbud. Kampanjevilkårene kan avvike noe, avhengig av hvilken pakkesammensetning som tilbys i ditt område. For nærmere informasjon, kontakt Verisure eller din lokale sikkerhetsekspert.
Brannpakken vil bli sendt til kunde 14 dager etter installasjon. Brannslukningsapparatet har begrenset slukkekapasitet og kan ikke erstatte påbudt manuelt slokkeutstyr i bolig, men er et supplement til 6 kg pulverslokker.