Verisure Voice tale- og lytteenhet

Verisure Voice

Med tale- og lytteenheten, Verisure Voice, kan alarmstasjonen kommunisere direkte inn i boligen og raskt avklare alarmsituasjoner.

Verisure Voice tale- og lytteenhet

Verisure Voice

Med tale- og lytteenheten, Verisure Voice, kan alarmstasjonen kommunisere direkte inn i boligen og raskt avklare alarmsituasjoner.

Uansett om alarmen er utløst som følge av en nødsituasjon eller det er falsk alarm, kan du snakke direkte med alarmstasjonen for å få den hjelpen du trenger.

Alarm med direkte kontakt inn i hjemmet

Boligalarmen med Verisure Voice er med å redder liv. Les ekte historier fra våre kunder.

 
Verisure Voice og alarmstasjon

Direkte dialog mellom bolig og alarmstasjon

Når alarmen går, kan alarmstasjonen via Verisure Voice kommunisere direkte med de som befinner seg i boligen for å hjelpe beboere, eller skremme uvedkommende.

  • Høyttaler og mikrofon
  • To-veis dialog sikrer rask alarmavklaring
  • Aktiveres kun når alarmen går
  • Rask hjelp ved brann og andre nødsituasjoner
  • Kan skremme vekk uvedkommende

Rask hjelp ved brann med to-veis kommunikasjon

Dersom en brann skulle oppstå kan alarmstasjonen bruke taleenheten for å få oversikt over hvem som er hjemme, og i hvilke rom de befinner seg. De kan også hjelpe deg å finne tryggeste vei ut.

Våre røykvarslere er tilkoblet alarmstasjonen og profesjonellt overvåket døgnet rundt. Dersom en detektor føler røyk, varsler den med både tale og sirene, samt sender signal til andre detektorer i systemet. Alarmen går også hos vår alarmstasjon som kan se hva som skjer ved hjelp av kameraene og snakke med de som er hjemme gjennom taleenheten. Ved å snakke med de som er hjemme, kan vi finne ut hva som har skjedd, hvor mange er på plass og hvilke rom. Dette vil være verdifull informasjon for beredskapstjenestene. Hvis vi ikke får svar, kan vi ringe nødetater direkte.

Alarmprodukter som brukes ved brann
Innbruddstyv skremmes av Verisure Voice

Tale- og lyttemulighet hjelper å avklare innbrudd

Dersom alarmen går som følge av innbrudd kan alarmstasjonen snakke og lytte inn i boligen for å raskt få en oversikt over hva som skjer i hjemmet ditt.

Dersom du opplever en truende situasjon, er det en god trygghet å vite at noen er der med deg hele tiden, noen som kan høre hva som skjer og som kan informere deg om at vekter og politi er på vei. Dersom et innbrudd skjer når huset står tomt, kan taleenheten også virke avskrekkende. Alarmstasjonen kan da kommunisere med de ubudne gjestene og fortelle at vekter og politiet er på vei

slik fungerer verisure voice
Play button

Slik fungerer Verisure Voice

Se video (00:40)

Tale og lytteenheten hjelper i nødsituasjon

Umiddelbar hjelp ved ulykke i hjemmet

Taleenheten gir også økt sikkerhet dersom en ulykke skulle skje i hjemmet. Via Verisure Voice kan vi snakke med deg direkte på stedet og være i konstant kontakt i en nødsituasjon.

Hvis vi mottar en SOS-kontaktalarm fra betjeningspanelet eller nattsikringspanelet, kan vi aktivere taleenheten og snakke direkte til personen som trenger hjelp og samtidig ringe til ambulansen.

Andre så også på...

Betjeningspanel

Betjeningspanel

Slå av og på alarmen, direkte tale med alarmstasjonen og send SOS i nødsituasjoner.

Betjeningspanel

Sort Yale Doorman V2N

Yale Doorman

Slipp inn besøkende og håndverkere via app. Alarmstasjonen kan slippe inn nødetater.

Yale Doorman

Verisure App

Verisure App

Full kontroll over sikkerheten i boligen med Verisure-app. Koblet til smartlås.

Verisure App

(*) YALE DOORMAN + VIDEORINGEKLOKKE TIL 0,- VED BESTILLING AV ALARM

Ved bestilling av Boligalarm Grunnpakke, får du med Yale Doorman V2N med låsmodul + videoringeklokke til 0,- (verdi 7480,-). Månedsabonnement tilkommer. Grunnpakken koster fra 4490,- i installasjon og fra 579,- i månedsabonnement, og inkluderer: 2 røykvarslere, 3 sjokksensorer, 1 kameradetektor, 1 betjeningspanel, 2 kodebrikker, 1 hovedenhet, alarmskilt og Verisure app med Guardian SOS. Alarmsystemet kan utvides etter behov. Endelig pris for installasjon og månedsabonnement, vil beregnes ut fra totalt antall alarmkomponenter. Installasjon av elektronisk dørlås forutsetter at døren din er kompatibel med dørlåsen. Eventuelle tilpasninger av døren gjøres på ditt initiativ og din kost. Verisure eier komponentene som inngår i alarmsystemet og har rett til å hente/fjerne disse ved opphør av avtalen, dette gjelder også video ringeklokken og elektroniske dørlåser. Tilbudet gjelder kun for nye alarmkunder, og kan ikke kombineres med andre tilbud. Kampanjevilkårene kan avvike noe, avhengig av hvilken pakkesammensetning som tilbys i ditt område. For nærmere informasjon, kontakt Verisure eller din lokale sikkerhetsekspert.