Brann­sluknings­apparat

Brannslukningsapparat i stue + tilbud

Et brann­sluknings­apparat brukes til å slukke eller få kontroll på mindre branner som kan oppstå i hjemmet.

Brann­sluknings­apparat

Brannslukningsapparat i stue + tilbud

Et brann­sluknings­apparat brukes til å slukke eller få kontroll på mindre branner som kan oppstå i hjemmet. Oppbevar apparatet lett tilgjengelig og lær deg hvordan du bruker det.

Det finnes flere typer brann­sluknings­apparater på markedet, som vann-, pulver- og skum­apparater. Det er fordeler og ulemper ved alle, og apparatene vil ha forskjellig effekt ut ifra type brann og bruk.

Artikler om brannsikkerhet

 

Brann­varsling og slokke­utstyr er lov­pålagt

I likhet med fungerende brann­varsling, er slokke­utstyr som brann­slange og/eller brann­sluknings­apparat lov­pålagt i norske boliger.

Det er eier av bolig som er ansvarlig for anskaffelse, montering og kontroll av slikt utstyr. Boligeier skal også påse at slokke­utstyret fungerer og at det er lett til­gjengelig ved brann.

Årlige brann­øvelser er fine anledninger for hele familien å gjøre seg kjent med hvilket utstyr dere har tilgjengelig og hvordan det brukes.;

De aller fleste branner i Norge oppstår på kjøkkenet. Det kan derfor være en god ide å plassere et sluknings­apparat i denne delen av huset.

Brannslukkingsapparat på kjøkkenet
Dame bruker brannslukningsapparat på brann i ovn

Hvordan bruke et
brann­sluknings­apparat

1. Dra ut sikringen

2. Sikt mot nederste del av brannen

3. Trykk ned utløser­håndtaket

Bruks­anvisningen på apparatet forklarer tydelig hvordan apparatet skal brukes.
Sluknings­apparatet brukes normalt til å slukke småbranner, men det kan også brukes til å skape en trygg rømningsvei ut av huset.

 

Forskjellene mellom pulver­apparat og skum­apparat

Pulver­apparat er det mest vanlige brann­sluknings­apparatet i norske hjem. Pulver slukker de aller fleste typer små­branner, er rimeligere i innkjøp og enklere å bruke for personer som ikke er vant til å slukke brann. Pulver gir derimot mer søl og kan ødelegge elektriske apparater. I oversikten under kan du lære mer om forskjellene mellom pulver- og skum­apparat.

 

 
Pulver­apparat
Skum­apparat
 
 

Kan brukes på organiske materialer (tre, tekstil, papir osv.) A*

 

 

ikon check
ikon check

Kan brukes på væske­branner (bensin, olje, maling osv.) B*

 
ikon check
ikon check

Kan brukes på gass­branner (gass­komfyr, propan, butan, metan osv.) C*

 
ikon check
ikon cross

Kan brukes på kjøkken­branner, f.eks. tørr­kok?

 
ikon check
ikon check

Kan brukes på frityr­branner (matolje)? F*

 
ikon cross
ikon cross

Kan opp­bevares i minus­grader

 
ikon check
ikon cross

Har en av­kjølende effekt

 
ikon cross
ikon check

Er lett å ren­gjøre etter bruk

 
ikon cross
ikon check

Hvilket apparat regnes som mest effektivt?

 
ikon check
ikon cross

Hva består apparatet av?

 
Finkornet pulver
Vann og skum

Hva er apparatets levetid?

 
10 år
5 år
Etiketten på brannslukningsapparatet viser tydelig brannklasser

Brann­klasse (ABC) og effekt er merket på apparatet

Brann­sluknings­apparatene er merket med ulike bokstaver og siffer. Bokstavene forteller hvilke typer branner slukkeren egner seg for:

A - organiske materialer

B - væske­branner

C - gass­branner og elektriske branner opptil 1000 Volt

F - frityr­branner

Sifrene forteller noe hvor store branner apparatet kan slukke. Jo høyere tall som står på ettiketten, jo bedre slukke­effekt.

I private hjem er minste­kravet for brann­sluknings­apparater 21A (eller evt.9 ltr. skum eller vann).

Sjekk­liste for egen­kontroll av brann­slukker

  • Kan du lese bruks­anvisningen på brann­slukkeren (etiketten)?
  • Er det synlige skader eller rust på slukkeren?
  • Er slangen hel og uten fremmed­legemer i slangen/dysen?
  • Hvis trykk­indikator, er trykket på det grønne feltet?
  • Er sikrings­splinten intakt og plombert?
  • Når er neste kontroll?
  • For pulver­apparat, snu det på hodet og hold mot øret i 5-10 sekunder. "Renner" pulveret?
Sjekker brannslukningsapparat
Profesjonell vedlikeholder brannslukningsapparat

Profesjonell kontroll og service av apparater

Brann­sluknings­apparat må på profesjonell kontroll og service jevnlig. Men hvor ofte avhenger av typen sluknings­apparat.

Pulver­apparater har en levetid på 10 år. Da skal pulveret og pakninger i apparatet byttes ut. Apparatet skal også kontrolleres av en fag­person hvert 5. år.

Skum­apparater har en levetid på 5 år og trenger oftere kontroll og vedlikehold.

På etiketten på sluknings­apparatet føres det opp når neste kontroll skal utføres.

Vanlige spørsmål om brannslukningsapparat

(*) BESTILL BOLIGALARM OG FÅ MED BRANNPAKKE PÅ KJØPET

Ved bestilling av Boligalarm Grunnpakke, får du med brannpakke til kr 0,- (verdi 2696,-). Brannpakken inneholder følgende Housegard produkter; brannteppe, et hvitt brannslukkningsapparat på 2 kg., brannstige (4,5 meter) og et førstehjelpskit. Grunnpakken koster fra 4490,- i installasjon og fra 549,- i månedsabonnement, og inkluderer: 2 røykvarslere, 3 sjokksensorer, 1 kameradetektor, 1 betjeningspanel, 2 kodebrikker, 1 hovedenhet, alarmskilt og Verisure app med Guardian SOS. Månedsabonnement på alarmsystemet tilkommer. Alarmpakken kan utvides etter behov. Endelig pris for installasjon og månedsabonnement, vil beregnes ut fra totalt antall alarmkomponenter. Verisure eier komponentene som inngår i alarmsystemet og har rett til å hente/fjerne disse ved opphør av avtalen. Tilbudet gjelder kun for nye alarmkunder, og kan ikke kombineres med andre tilbud. Kampanjevilkårene kan avvike noe, avhengig av hvilken pakkesammensetning som tilbys i ditt område. For nærmere informasjon, kontakt Verisure eller din lokale sikkerhetsekspert.
Brannpakken vil bli sendt til kunde 14 dager etter installasjon. Brannslukningsapparatet har begrenset slukkekapasitet og kan ikke erstatte påbudt manuelt slokkeutstyr i bolig, men er et supplement til 6 kg pulverslokker.