Brannslukningsapparat

Et brannslukningsapparat brukes til å slukke eller få kontroll på mindre branner som kan oppstå i hjemmet.  Oppbevar apparatet lett tilgjengelig og lær deg hvordan du bruker det.

Brannslukningsapparat

Det finnes flere typer brannslukningsapparater på markedet, som vann-, pulver- og skumapparater. Det er fordeler og ulemper ved alle, og apparatene vil ha forskjellig effekt ut ifra type brann og bruk.

BE OM TILBUD PÅ ALARM

Brannvarsling og slokkeutstyr er lovpålagt

I likhet med fungerende brannvarsling, er slokkeutstyr som brannslange og/eller brannslukningsapparat lovpålagt i norske boliger.

Det er eier av bolig som er ansvarlig for anskaffelse, montering og kontroll av slikt utstyr. Boligeier skal også påse at slokkeutstyret fungerer og at det er lett tilgjengelig ved brann.

Årlige brannøvelser er fine anledninger for hele familien å gjøre seg kjent med hvilket utstyr dere har tilgjengelig og hvordan det brukes. 

De aller fleste branner i Norge oppstår på kjøkkenet. Det kan derfor være en god ide å plassere et slukningsapparat i denne delen av huset.

 

 

Brannslukkingsapparat på kjøkkenet
Dame bruker brannslukningsapparat på brann i ovn

Slik bruker du et brannslukningsapparat

1. Dra ut sikringen

2. Sikt mot nederste del av brannen

3. Trykk ned utløserhåndtaket

Bruksanvisningen på apparatet forklarer tydelig hvordan apparatet skal brukes. 
Slukningsapparatet brukes normalt til å slukke småbranner, men det kan også brukes til å skape en trygg rømningsvei ut av huset.

 

Forskjellene mellom pulverapparat og skumapparat

Pulverapparat er det mest vanlige brannslukningsapparatet i norske hjem. Pulver slukker de aller fleste typer småbranner, er rimeligere i innkjøp og enklere å bruke for personer som ikke er vant til å slukke brann. Pulver gir derimot mer søl og kan ødelegge elektriske apparater. I oversikten under kan du lære mer om forskjellene mellom pulver- og skumapparat.

 

 

 
Pulverapparat
Skumapparat
 
 

Kan brukes på organiske materialer (tre, tekstil, papir osv.) A

 

 

ikon check
ikon check

Kan brukes på væskebranner (bensin, olje, maling osv.) B

 
ikon check
ikon check

Kan brukes på gassbranner (gasskomfyr, propan, butan, metan osv.) C

 
ikon check
ikon cross

Kan brukes på kjøkkenbranner, f.eks. tørrkok?

 
ikon check
ikon check

Kan brukes på frityrbranner (matolje)? F

 
ikon cross
ikon cross

Kan oppbevares i minusgrader

 
ikon check
ikon cross

Har en avkjølende effekt

 
ikon cross
ikon check

Er lett å rengjøre etter bruk

 
ikon cross
ikon check

Hvilket apparat regnes som mest effektivt?

 
ikon check
ikon cross

Hva består apparatet av?

 
Finkornet pulver
Vann og skum

Hva er apparatets levetid?

 
10 år
5 år
Etiketten på brannslukningsapparatet viser tydelig brannklasser

Brannklasse (ABC) og effekt er merket på apparatet

Brannslukningsapparatene er merket med ulike bokstaver og siffer. Bokstavene forteller hvilke typer branner slukkeren egner seg for:

A - organiske materialer

B - væskebranner

C - gassbranner og elektriske branner opptil 1000 Volt

F - frityrbranner

Sifrene forteller noe hvor store branner apparatet kan slukke. Jo høyere tall som står på ettiketten, jo bedre slukkeeffekt.

I private hjem er minstekravet for brannslukningsapparater 21A (eller evt.9 ltr. skum eller vann).

Sjekkliste for egenkontroll av brannslukker

  • Kan du lese bruksanvisningen på brannslukkeren (etiketten)?
  • Er det synlige skader eller rust på slukkeren?
  • Er slangen hel og uten fremmedlegemer i slangen/dysen?
  • Hvis trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
  • Er sikringssplinten intakt og plombert?
  • Når er neste kontroll?
  • For pulverapparat, snu det på hodet og hold mot øret i 5-10 sekunder. "Renner" pulveret?
Sjekker brannslukningsapparat
Profesjonell vedlikeholder brannslukningsapparat

Profesjonell kontroll og service av apparater

Brannslukningsapparat må på profesjonell kontroll og service gjevnlig. Men hvor ofte avhenger av typen slukningsapparat.

Pulverapparater har en levetid på 10 år. Da skal pulveret og pakninger i apparatet byttes ut. Apparatet skal også kontrolleres av en fagperson hvert 5. år.

Skumapparater har en levetid på 5 år og trenger oftere kontroll og vedlikehold.

På etiketten på slukningsapparatet føres det opp når neste kontroll skal utføres.