Verisure alarmstasjon - på vakt for deg 24/7

Alarmoperatører på alarmstasjonen passer på

På Verisures FG godkjente alarm­stasjon, er profesjonelle alarm­operatører på vakt døgnet rundt, året rundt. De følger med på alarmsignaler, undersøker alarmer, og varsler nødetater.

Verisure alarmstasjon - på vakt for deg 24/7

Alarmoperatører på alarmstasjonen passer på

På Verisures FG godkjente alarm­stasjon, er profesjonelle alarm­operatører på vakt døgnet rundt, året rundt. De følger med på alarmsignaler, undersøker alarmer, og varsler nødetater.

Det er trygt å vite at det sitter noen et sted, på vakt 24/7, for å passe på din familie og din eiendom. Med alarm fra Verisure, kan du være trygg på at du får den hjelpen du trenger når du trenger den.

Sikkerhetstips

 

FG-godkjent alarmstasjon

Verisures FG-godkjente alarmstasjon har kontorer sentralt på Skøyen i Oslo. På kontoret sitter sertifiserte alarmoperatører som håndterer alarmvarsler fra boliger og bedrifter i hele Norge.

  • Overvåker alarmsystemet døgnet rundt, året rundt
  • Vurderer og aksjonerer ut fra alarmens alvorlighet
  • Oppdaterer deg på hva som har skjedd og hva vi gjør
  • Tilkaller hjelp og varsler nødetater ved behov
Døgnovervåket alarmstasjon

Alarmstasjon mottar alarmvarsel og vurderer alarmens alvorlighetsgrad

Handler raskt for å redusere skadeomfang

Når alarmen går, handler vi raskt for å avklare alarmens alvorlighet og iverksette presis aksjonering.

Alarmsystemets kameraer tar bilder eller video når alarmen går, og gjør det enklere for operatøren å avklare alarmårsak. Toveis kommunikasjon direkte inn i boligen hjelper ytterligere med alarmverifisering.

Alarmoperatøren har ulike rutiner for aksjonering ut fra alarmens alvorlighet.

Dersom uhellet inntreffer og du opplever et innbrudd eller en brann, tilkaller alarmstasjonen vekter og varsler nødetater ved behov. Har noe blitt ødelagt i boligen kontakter vi også låsesmed, glassreperatør eller andre spesialister for å gjenopprette sikkerheten i boligen.

Du trenger ikke engste deg - vi passer på boligen.

Alarmstasjonen håndterer alle typer alarmer

Brent mat utløser falsk alarm

Falsk alarm

Av og til går alarmen ved en feiltagelse. Familiemedlemmer kan ha glemt å slå av alarmen, eller man kan ha vært uheldig og stekt middagen litt for hardt. Da er det godt å raskt kunne avkrefte alarmen raskt ved å snakke direkte med alarmstasjonen via Verisure Voice på veggen.

Strømbrudd utløser teknisk alarm

Teknisk alarm

Alarmen kan også gå som følge av en teknisk feil. Ved strømbrudd, feil på det tekniske anlegget eller svake batterier i røykvarsleren vil alarmstasjonen varsle deg. Dersom du ikke er tilgjengelig til å sjekke situasjonen selv, sender vi en vekter for å ta en sjekk, - for sikkerhet skyld.

Familie reddet ut etter brann i bolig

Skarp alarm

Ved en reell alarmsituasjon som følge av brann, innbrudd, vannlekkasje el.l., handler vi i løpet av sekunder. Alarmoperatøren kontakter deg eller andre varslingspersoner for få oversikt over hvem som befinner seg i boligen samtidig som vekter, politi og brannvesen varsles ved behov.

Alarmoperatør svarer på alarmtelefonen

Alarmtelefon 06010

06010 er telefonnummeret til alarmstasjonen. Det 5-sifrede telefonnummeret er valgt for at det skal være enkelt å huske, og står tilgjengelig på alle våre alarmskilt.

Alarmstasjonen håndterer både skarpe og falske alarmer 24 timer i døgnet. Alarmene kan gjelde alt fra tekniske alarmer som lavt batteri, til ekte brann- og innbruddsalarmer. Våre alarmoperatører er spesialister på å avklare alarmårsak og har inngående kunnskap om våre produkter og tjenester. Alarmoperatørene løser de aller fleste alarmer og problemer via telefon og ved å tale direkte inn i boligen via Verisure Voice.

Verisures alarmstasjon er på vakt for deg døgnet rundt, året rundt.

Verisures alarmoperatører

Verisures alarmoperatører er på vakt året rundt, døgnet rundt for din trygghet. De håndterer alarmsignaler, avklarer alarmsituasjoner og varsler ved behov nødetater.

Vi bruker moderne alarmteknologi som video og direkte kommunikasjon inn i boligen for å spare verdifulle sekunder når alarmen går. Dette gjør at vi kan varsle nødetater enda raskere, og holde deg og eventuelle andre varslingspersoner oppdatert på hva som skjer.

FG sertifisert alarmoperatør