Brukerveiledning for
AROUNDIO CRT/CMI

 

HURTIGGUIDE AROUNDIO CRT/CMI

 

1-veis betjeningspanel

2-veis betjeningspanel

Slå på - Helsikring

Hus + kode

On + 1

Slå på - Nattsikring/ Delsikring

Halvt hus + kode

On + 2

Slå av alarmen

Kode

Off + kode

Nullstille/resette

Både innbrudd og brannalarm resettes automatisk.

Minnelampen vil lyse rødt frem til alarmen har vært slått på og av en gang.

Både innbrudd og brannalarm resettes automatisk.

Minnelampen vil lyse rødt frem til alarmen har vært slått på og av en gang.

Kontaktalarm/SOS

Hus + halvt hus samtidig

Trykk 2 ganger på ALERT

 

Alarmsystemet

Sentralenheten med telefonoppringer er hjernen i alarmsystemet. Den utveksler informasjon med de tilhørende trådløse detektorer som er installert hjemme hos deg, og kommuniserer også med Securitas Aroundio alarmsentral.
Hvis alarmen skulle bli utløst, ringer den opp Securitas Aroundio alarmsentral.

En alarmoperatør ringer deg for kontroll. Du må da svare og oppgi ditt stikkord for å avlyse alarmen. Dersom dette ikke skjer, aksjoneres det i henhold til instruksen i din avtale med Securitas Aroundio.

Sentralenhet

 Til alarmsystemet finnes følgende detektorer:

Bevegelsesdetektor

Bevegelsesdetektor for å oppdage om en person rører seg i et rom.

Magnetkontakt

Magnetkontakt for å oppdage om en dør eller et vindu åpnes.

Røykdetektor

Røykdetektor for å oppdage røyk og varme.

Alarmsystemet bruker et frekvensbånd som er spesielt beregnet på alarm, noe som minsker risikoen for såvel tilsiktede som utilsiktede forstyrrelser.

Selv om din nabo har et helt likt alarmsystem, så vet sentralenhetene hvilke deler som tilhører de respektive anleggene uten at de forstyrrer hverandre.

Alarmsystemet er avhengig av at telefonforbindelsen er i orden for å kunne overføre signaler til Securitas Aroundio alarmsentral. Dersom du vet at du av og til har forstyrrelser på telenettet, har telefonledning i luftstrekk inn til huset eller bare ønsker å trygge alarmoverføringen ytterligere, kan du utvide alarmsystemet med en GSM-sender (ekstra). Denne sender da alarmen via GSM dersom teleforbindelsen er brutt.

Sentralenheten drives normalt av 220 V strøm. Ved strømbrudd har sentralenheten en innebygd batterireserve som normalt varer i flere dager (avhengig av batteriets tilstand). Når strømmen kommer tilbake, lades batteriet automatisk.

Hvis batteriet i en detektor begynner å bli svakt, gir alarmsystemet Securitas Aroundio alarmsentral automatisk beskjed om dette i god tid, slik at en installatør kan sendes ut for å bytte batteri.

Alarmsystemet kan inneholde opp til 20 detektorer på forskjellige steder i ditt hjem. Du kan velge mellom to ulike alarmnivåer når du skal slå på alarmen:

1. Aktivere alle detektorer.

2. Skallsikring, for eksempel kun dører og eventuelt noen rom.

Når alle forlater huset, aktiveres vanligvis alle detektorer. Hvis noen er hjemme og ønsker en ekstra trygghet, kan skallsikringen benyttes. Da kan man røre seg fritt innendørs, men dersom man åpner en alarmert dør, vindu, eller skallsikret romføler, vil det gå en alarm til Securitas Aroundio alarmsentral. Om en skallsikringsfunksjon er ønskelig avtales dette sammen med installatøren.

 

1-veis betjeningspanel

betjeningspanel
 

TILKOBLE ALARMEN på 1-veis betjeningspanel

Du kan tilkoble alarmen fra 1-veis betjeningspanelet på 2 måter:

Med kode:

tilkoble alarmen

 Trykk på hus og din 4-sifrede kode

Med kodebrikke:

tilkoble alarmen

Trykk på hus og hold kodebrikken mot stjernen på betjeningspanelet

Lydkvittering fra sirene: Ja

Lyskvittering fra panel: Blinkende rødt lys

Bekrefter: Etter 90 sekunder er alarmen på

Den røde lampen blinker og sirenen bekrefter tilkoblingen med en lydkvittering (vekslende lydsignal i 3 sek), og på sentralenheten viser grønt fast lys.

Hvis lydkvitteringen etterfølges av syv raske pip to ganger, betyr dette at en dør eller et vindu er åpent. Lukk disse før du setter på alarmen.

90 sekunders utpasseringstid har startet.

De siste 15 sekundene avgir sirenen ett pip hvert sekund for å påminne om at utpasseringstiden snart er slutt.

 

TILKOBLE SKALLSIKRING på 1-veis betjeningspanel

Du kan tilkoble skallsikring fra 1-veis betjeningspanelet på 2 måter:

Med kode:

tilkoble skallsikring

 Trykk på halvt hus og skriv inn din firesifrede kode

Med kodebrikke:

tilkoble skallsikring

Trykk og hold kodebrikken mot stjernen på betjeningspanelet.

Lydkvittering fra sirene: Nei

Lyskvittering fra panel: Blinkende rødt lys

Bekrefter: Etter 90 sekunder er alarmen på

Betjeningspanelet bekrefter rett kode ved at den røde lampen blinker. Det vil ikke være noen lydkvittering fra sirenen, men på sentralapparatet vil begynne å blinke grønt.

Etter 90 sekunder vil deler av alarmen være tilkoblet.

 

FRAKOBLE ALARMEN på 1-veis betjeningspanel

Du kan frakoble alarmen fra 1-veis betjeningspanelet på 2 måter:

Med kode:

kode

Skriv kode (4 siffer)

Med kodebrikke:

kodebrikke

 Hold kodebrikken mot stjernen på betjeningspanelet

Lydkvittering fra sirene: Ja

Lyskvittering fra panel: Grønt lys

Bekrefter: Alarmen slås av

Når du åpner hoveddøren, vil det starte en 30 sekunders innpasseringstid, dette for at du skal kunne koble fra alarmsystemet uten at alarmen utløses. 

Innpasseringstiden innledes med et kort signal fra sirenen og i løpet av de 15 siste sekundene avgis ett pip per sekund for å påminne om at tiden snart er slutt.

Trykk din 4-sifrede kode, eller hold kodebrikken mot stjernen på betjeningspanelet. Betjeningspanelet tenner en grønn lampe for å bekrefte at rett kode er tastet inn.

En lydkvittering (sammenhengende pip i 2 sekunder) vil høres fra sirenen som betyr at ditt alarmsystem er frakoblet.

 

Kontaktalarm på 1-veis betjeningspanel

Kontaktalarmen gir deg mulighet til å komme i kontakt med operatør på alarmsentralen raskt, som ringer deg opp og kan gi assistanse om du behøver hjelp.

Trykk de 2 SOS-knappene på betjeningspanelet samtidig.

Sirenen bekrefter med lydsignal (2 vekslende pip) at kontaktalarmen er sendt til alarmsentralen.

sos-knapper på betjeningspanel
 

Sperring av 1-veis betjeningspanel

Betjeningspanelet sperres etter inntasting av feil fem ganger ved frakobling av alarm.

Dersom fem (5) feilaktige koder blir tastet inn etter hverandre, låses betjeningspanelet i fem minutter. Dette for å beskytte systemet mot uvedkommende.

Når dette inntreffer vil sirenen avgi en sekvens pipelyder, og den røde lampen på betjeningspanelet vil blinke i fem minutter.

Vent til lampen slutter å blinke og tast kode på nytt.

Alarmen kan frakobles med fjernkontroll.

 

ENDRE KODER PÅ 1-VEIS BETJENINGSPANEL

Du kan benytte inntil 9 koder, en hovedkode og åtte brukerkoder. Hovedkoden kan brukes til å programmere nye koder og kodebrikker.

1 = Hovedkode

2-9 = Brukerkoder

Du kan legge til eller endre disse kodene ved å:

trykk på begge lyspæreknappene samtidig

Trykk på begge lyspæreknappene samtidig på betjeningspanelet. 

Betjeningspanelets røde lampe blinker når du befinner deg i programmeringsmodus.

kode

Tast inn hovedkoden.

1-9

Trykk brukernummer (1-9).

ny kode

Tast inn ny kode - fire siffer.

 

ny kode

Bekreft ved å taste inn samme koden en gang til.

lysepære med kryss

Trykk på lyspære med kryss over for å avslutte programmeringen.

betjeningspanel

Eksempel 1:

Bytte hovedkode fra 4321 til 1234

1. Trykk på begge lyspæreknappene samtidig
2. 4321 (hovedkode)
3. 1 (brukernummer)
4. 1234 (ny kode)
5. 1234 (bekreft kode)
6. Trykk på lyspære med kryss over for å avslutte programmeringen.

Eksempel 2:

Bytte brukerkode 2 til 5678

(Hovedkoden er 1234)

1. Trykk på begge lyspæreknappene samtidig
2. 1234 (hovedkode)
3. 2 (brukernummer)
4. 5678 (ny kode)
5. 5678 (bekreft kode)
6. Trykk på lyspære med kryss over for å avslutte programmeringen.

 

TAP AV KODEBRIKKE til 1-veis betjeningspanel

Hvis du mister en kodebrikke, kontakt kundeservice snarest for sperring av denne.

 

2-veis betjeningspanel

betjeningspanel
 

Tilkoble ALARMEN (område 1) på 2-veis betjeningspanel

on + 1

Trykk ON på betjeningspanelet og deretter 1 (OMR 1).

Lydkvittering fra sirene: Ja

Displayet viser: Takk! Er akseptert Tilkoblet: Omr 1

Bekrefter: Etter 90 sekunder er alarmen på

En lydkvittering fra sirenen (vekslende lydsignal i 3 sek) bekrefter at alarmen blir tilkoblet etter 90 sekunder.

1. Displayet vil vise at inntastingen er akseptert og at område 1 er tilkoblet.

2. OFF-lampen på betjeningspanelet begynner å blinke.

3. Nøkkellåsen på sentralenheten vil vise grønt fast lys i 3 minutter.

4. De siste 15 sekundene av utpasseringstiden avgir sirenen ett pip hvert sekund for å påminne om at utpasseringstiden snart er slutt.

Dersom det er feil på systemet vil du få beskjed om dette i displayet ved tilkobling. Trykk VALID for å bekrefte meldingen. Alarmsystemet vil da tilkoble seg og du vil høre syv raske pipetoner to ganger.

Feil på systemet kan være at en alarmert dør ikke er lukket igjen, strømbrudd, dårlig batteri eller lignende. Ta kontakt med kundeservice hvis du er usikker på hva som er feil.

 

Tilkoble skallsikring på 2-veis betjeningspanel

on + 2

Trykk ON og 2

Lydkvittering fra sirene: Ja

Displayet viser: Takk! Er akseptert Tilkoblet: Skall

Bekrefter: Etter 90 sekunder er alarmen på

Trykk ON på betjeningspanelet og deretter 2 (SKALL)

En lydkvittering fra sirenen (vekslende lydsignal i 2 sek) bekrefter at skallsikringen vil være tilkoblet etter 90 sekunder.

Displayet viser at inntastingen og at skallsikringen er tilkoblet.

OFF-lampen på betjeningspanelet begynner å blinke og på sentralenheten vil vise blinkende grønt lys i 3 minutter.

De siste 15 sekundene avgir sirenen ett pip hvert sekund for å påminne at skallsikringen vil bli tilkoblet.

 

Frakoble alarm på 2-veis betjeningspanel

off + kode

Trykk OFF og kode

Lydkvittering fra sirene: Ja

Displayet viser: Takk! Er akseptert System av

Bekrefter: Alarmen slås av

Når du åpner hoveddøren, vil det starte en 30 sekunders innpasseringstid,
dette for at du skal kunne koble fra alarmsystemet uten at alarmen utløses.
Innpasseringstiden innledes med et kort signal fra sirenen og i løpet av de
15 siste sekundene avgis et ett pip per sekund for å påminne om at tiden
snart er slutt.

Trykk OFF på betjeningspanelet og deretter din 4-sifrede kode.

Displayet viser at inntastingen er akseptert og at systemet er frakoblet.

En lydkvittering (sammenhengende pip i 2 sekunder) vil høres fra sirenen.

Dersom du ønsker å avbryte frakoblingen hvis du har tastet feil kode, kan du
trykke for å starte på nytt.

 

2-veis Kontaktalarm

alert + alert

Kontaktalarmen gir deg mulighet til å komme i kontakt med operatør på
alarmsentralen for assistanse dersom du behøver hjelp.

Trykk to ganger på ALERT i løpet av 3 sekunder for å sende en melding.

Sirenen bekrefter ved lydsignal (2 vekslende pip) at kontaktalarm er sendt
til alarmsentralen.

En alarmoperatør vil straks ringe deg for kontroll.

 

Sperring av 2-veis betjeningspanel

Betjeningspanelet sperres etter inntasting av feil kode tre ganger ved frakobling av alarm.

Dersom tre (3) feilaktige koder blir tastet inn etter hverandre, låses betjeningspanelet i fem minutter. Dette for å beskytte systemet mot uvedkommende.

Når dette inntreffer vil sirenen avgi en sekvens pipelyder, og displayet vil vise 3 FEIL KODER.

Vent 5 minutter og tast kode på nytt.

Alarmen kan frakobles med fjernkontroll.

 

ENDRE KODER PÅ 2-VEIS BETJENINGSPANEL

Du kan benytte inntil 9 koder, en hovedkode og åtte brukerkoder. Hovedkoden kan brukes til å programmere nye koder. Hvis du bruker for lang tid, vil panelet bli mørkt. Du må da starte fra begynnelsen igjen. Kode 0000 kan ikke brukes.

1 = Masterkode (Hovedkode)

2-9 = Brukerkoder

Eksempel 1:

Endre masterkode fra 1234 til 4321

00

00 (meny)

3

3 (innstillinger)

kode

1234 (masterkode)

3

3 (koder)

1

1 (masterkode)

ny kode

4321 (tast ny kode)

valid

Valid

Avslutt

Avslutt

betjeningspanel

Eksempel 2:

Legge til brukerkode 2 til 5678. Masterkoden er 4321.

00

00 (meny)

3

3 (innstillinger)

kode

4321 (masterkode)

3

3 (koder)

2

2 (brukerkode)

2

Bruker 2

Valid

Valid (hvis ønskelig kan du bruke tastene til å skrive inn navn)

Valid

Valid

Ny kode

5678 (tast ny kode)

Valid

Valid

Avslutt

Avslutt

betjeningspanel
 

Bruk av fjernkontrollen

 Tilkoble alarmen

Fjernkontrollens rekkevidde avhenger av forholdene rundt, men kan under gunstige forhold nå ca 50 meter. Vi anbefaler likevel at den brukes slik at du kan høre kvitteringstonen fra sirenen.

hus

Trykk på hvitt hus på fjernkontrollen

Sirenen bekrefter tilkoblingen med en lydkvittering (vekslende lydsignal i 3 sek).

Hvis lydkvitteringen etterfølges av syv raske pip to ganger, betyr dette at en dør eller et vindu er åpent. Lukk disse før du setter på alarmen.

90 sekunders utpasseringstid har startet.

De siste 15 sekundene avgir sirenen ett pip hvert sekund for å påminne om at utpasseringstiden snart er slutt.

 

 

fjernkontroll

TILKOBLE DELER AV ALARMEN (SKALLSIKRING)

halvt hus

Trykk på halvt hus på fjernkontrollen.

Sentralenheten vil begynne å blinke grønt.

Det vil ikke være lydkvittering fra sirenen.

Etter 90 sekunder vil deler av alarmen være tilkoblet.

fjernkontroll

FRAKOBLE ALARMEN

Når du åpner hoveddøren, vil det starte en 30 sekunders innpasseringstid, dette for at du da skal kunne koble fra alarmsystemet uten at alarmen utløses.

Innpasseringstiden innledes med et kort signal fra sirenen, og i løpet av de 15 siste sekundene avgis ett pip per sekund for å påminne om at innpasseringstiden snart er slutt.

tomt hus

Trykk på sort hus på fjernkontrollen

En lydkvittering (sammenhengende pip i 2 sekunder) vil høres fra sirenen som betyr at ditt alarmsystem er frakoblet.

fjernkontroll

Kontaktalarm

Disse knappene på fjernkontrollen gjør at du raskt kan komme i kontakt med en alarmoperatør som ringer deg, og vil assistere deg hvis du trenger hjelp.

sos

 

Trykk inn SOS + SOS samtidig på fjernkontrollen i minst 2 sekunder.

Sirenen bekrefter ved lydsignal (2 vekslende pip) at kontaktalarmen er sendt til alarmsentral.

fjernkontroll

Dersom din fjernkontroll ikke er lik den som er avbildet over, vil vi her forklare deg bruken av denne. I utgangspunktet er det kun fargen på symbolene som er forskjellige.

Tilkoble alarmen

hus

Tilkoble hele alarmen. Trykk inn knappen.

Anlegget tilkobles direkte uten tidsforsinkelse.

fjernkontroll

Tilkoble delsikring (skallsikring)

halvt hus

Trykk inn knappen.

fjernkontroll

Frakoble alarmen

tomt hus

Trykk inn knappen for frakobling av alarmsystemet.

Om det er utløst alarm på systemet vil 3 lysdioder blinke gjentatte ganger. Trykk inn knappen en gang til for å kvittere for utløst alarm.

fjernkontroll

Kontaktalarm

sos

Trykk inn begge knapper i minst 2 sekunder Indikert med SOS.

 

fjernkontroll

Statusknapp

statusknapp

Trykk og hold inne knappen i 2 sekunder for å se status på alarmanlegget.

Lysdioden til venstre indikerer status på anlegget. For eksempel lyser den øverste dioden, er hele anlegget tilkoblet.

 

fjernkontroll
 

 Lydkilder

sirene og sentralenhet

Det finnes to typer lydkilder (sirener), en som er innebygd i sentralenheten og en frittstående (ekstra) som kan plasseres fritt i huset.

Begge to har justerbart lydvolum som kan tilpasses dine behov.

Sirenen tjener to formål. Dels har den en avskrekkende effekt ved alarm, dels gir den bekreftelse på utførte oppgaver, for eksempel ved tilkobling av alarm. Ved hjemkomst minner den deg også om at alarmen står på slik at du ikke glemmer å frakoble før du går videre inn i huset.

I tillegg til kvitteringstoner, finnes det også fem lamper på sentralenheten som gir deg informasjon om alarmsystemets status.

 

Lamper på sentralenheten

aroundiostjernen

Strømtilførsel

Grønt, fast lys viser at strømtilførsel 220V er ok.

Grønt, blinkende lys betyr at sentralenheten ikke får strøm og går nå på batteridrift. Sjekk at støpselet sitter i stikkontakten.

Dersom det ikke er lys betyr det at sentralenheten ikke får strøm fra
verken 220V eller batteri

nøkkellås

Alarmstatus

Grønt, fast lys i tre minutter viser at hele alarmsystemet er tilkoblet.

Grønt, blinkende lys i tre minutter viser at skallsikringen er tilkoblet.

Lyser det ikke, er alarmsystemet frakoblet.

varseltrekant

Åpne dører eller vinduer

Rødt, blinkende lys viser at en dør eller et vindu som inngår i skallsikringen er åpent.

dør

Alarm i minnet

Rødt, fast lys viser at det har gått en alarm siden forrige tilkobling av alarmsystemet.

Denne lampen lyser til neste gang du setter på alarmen.

dør

Feil

Blinkende, eller fast rødt lys viser at det har oppstått en feil. Dette vedvarer til feilen er rettet.

Ta kontakt med kundeservice for assistanse.

Lyser det ikke, er alt som det skal.

 

Du må ikke forsøke å åpne eller flytte noen av alarmsystemets komponenter på egenhånd.

De er sabotasjesikret.

Tips om vedlikehold

Pass på at fjernkontrollen alltid er tørr og oppbevares i romtemperatur.

Tørk av alarmsystemets deler med en fuktig klut ved behov.
Ikke bruk vaskemiddel.

Forsøk ikke selv å åpne eller flytte noen av alarmsystemets komponenter.

Alle komponentene er sikret mot sabotasje, og Securitas Aroundio
alarmsentral får melding når en av komponentene åpnes eller flyttes
selv om alarmen ikke er slått på.

Bytt ikke ut batterier selv da alarmsystemet ødelegges hvis du plasserer
batteriene feil.

 

Vanlige spørsmål

Trenger jeg å resette/nullstille alarmen etter at den har gått?

Både innbrudd og brannalarm resetter seg selv. En minnelampe vil lyse rødt på hovedboks til neste gang du bruker alarmen. Slå på og av alarmen for å få den bort umiddelbart.

Når må batteriene byttes?

Verisure overvåker spenningen på samtlige batteri til ditt alarmsystem. Ved behov for batteribytte vil du automatisk bli kontaktet av din lokale servicetekniker.

Hva gjør jeg når det piper fra røykvarsleren?

Røykvarslerne til denne alarmen har ikke lyddiode og vil ikke kunne lage pipelyder. Sjekk derfor alle lokale røykvarslere. Har du en gammel røykvarsler som er tatt ned og ligger i skap eller skuff med gamle batterier?

Jeg skal pusse opp og alarmkomponenter blir berørt. Hva gjør jeg?

Skal du ta ned en komponent fra veggen må du legge anlegget ditt i servicemodus. Kontakt kundeservice så hjelper vi deg!

Det blinker i lamper på betjeningspanel eller hovedboksen. Hva gjør jeg?

Dette kan være indikasjon på at alarmen har en hendelse i minne eller at det er et signal som skal følges opp. Tilkoble og frakoble alarmen en gang. Dersom lampene ikke forsvinner kontakt kundeservice.

Jeg får annen lyd enn normalt når jeg skal slå på alarmen.

Hvis alarmen ikke starter å telle ned / jevne pipelyder har den ikke slått seg på. Sjekk at du trykker inn riktig kommando og kode. Vær oppmerksom på at nattsikring/delsikring som oftest er lydløs tilkobling.

Får du ekstra høye nedtellingslyder så er det en indikasjon på at alarmert vindu /dør står åpen eller at alarmen har et feilsignal. Alarmen vil likevel tilkoble seg så lenge den teller ned.

Jeg har fått SMS om strømbrudd. Hva gjør jeg?

Det betyr at hovedboksen til alarmen har mistet strømtilførsel. Alarmen går automatisk over på backupbatteri. Sjekk at strømledningen til hovedboksen er tilkoblet og at det er strøm i kontakten. Er dette ok, sjekk om du har sikringer som er gått. Får du ikke gjenopprettet strømmen til alarmen ta kontakt med vår kundeservice.

Min fjernkontroll har sluttet å fungere.

Kontakt kundeservice.