Brukerveiledning for
Securitas Direct 624

 

 

securitas direct

Velkommen til Securitas Direct!

Du har nå fått installert et nytt alarmsystem fra Securitas Direct som du vil få glede av i mange år fremover. Alarmsystemet har til oppgave å passe på boligen din når du ønsker det. Alarmsystemet passer på mot innbrudd, brann, lekkasje eller vannskade avhengig av hva som er installert.

Alle komponenter i alarmsystemet er tilknyttet Securitas alarmstasjon. Alarmstasjonen er bemannet døgnet rundt, året rundt. Om det skulle hende noe, vil alarmoperatøren få vite hvor i huset en eventuell alarm er utløst.

Treffer vi noen hjemme når vi ringer for å kontrollere, må rett stikkord oppgis til vår operatør. Om vi ikke treffer noen på telefon eller har fått feil stikkord, vil vår utrykningsvekter sjekke stedet og eventuelt gjenopprette sikkerheten. Om det har hendt noe vil din aksjonsplan bli iverksatt.

betjeningspanel dss 624
 

Tilkobling av alarmsystemet (PÅ)

betjeningspanel dss 624

Husk før tilkobling at grønn lampe «klar til påsetting» skal lyse fast.

Eksempel:

Din personlige kode er 2580 og du ønsker å tilkoble område 1.

Tast: 2 + 5 + 8 + 0 + 1 + #.

tast 1

For å tilkoble område 1

Tast din personlige kode + 1 + #.

tast 2

For å tilkoble område 2

Tast din andre personlige kode + 2 + #.

tast 3

For å tilkoble skallsikring

Tast din personlige kode + 3 + #. 

 

Tast personlig kode + #

Frakobling av alarmsystemet (AV)

For å frakoble alarmsystemet, gjør følgende: Tast din personlige kode + #. 

Eksempel: Din personlige kode er 2580 og du ønsker å frakoble området tast 2 + 5 + 8 + 0 + #.

 

Hva gjør jeg ved utløst alarm?

Hvis du har utløst alarm ved en feiltakelse – gjør følgende:

1.

Trykk inn din personlige kode + # på betjeningspanelet.

Sirenen vil stoppe og betjeningspanelet vil vise hvor alarmen er utløst.

2.

Securitas Direct vil så ringe deg opp.

Securitas Direct vil oppgi sitt stikkord og du skal deretter oppgi ditt for å identifisere deg.

3.

Du vil bli rettledet til å nullstille alarmsystemet ved å trykke:

Nullstilling (mindre knapp øverste rad). Dersom det har vært en brannalarm, må du trykke to ganger på nullstillingsknappen.

Alarmsystemet vil nå kunne benyttes på vanlig måte igjen.

 

Problemer med tilkobling av alarmsystemet

Hvis du har problemer med å tilkoble alarmsystemet, sjekk følgende:

1. Kontroller seksjonen som blir angitt som blinkende siffer i talldisplayet.

2. Lukk eventuelt dører eller vinduer som er i området, og sjekk at alt ellers er rolig.

3. Gjør et nytt forsøk på tilkobling.

4. Om alarmsystemet ikke lar seg tilkoble på vanlig måte, kan man tvangstilkoble alarmsystemet ved å taste din personlige kode + 1 + # + #. Alarmsystemet vil automatisk koble ut seksjonen som er feil og tilkoble resten.

5. Frakobling skjer på vanlig måte ved å taste din personlige kode + #.

6. Securitas Direct bør varsles om det er problem.

 

Endring av din personlige kode

Om du ønsker å endre din personlige kode tast inn følgende:

trykk programmeringskode

Programmeringskode

tast 9

9

tast #

#

tast 1

1

tast #

#

tast ny kode

ny kode

tast #

#

betjeningspanel dss 624

Programmeringskoden finner du i det fysiske heftet ditt på side 16 under Seksjonsfortegnelse. Ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

 

Tastene på betjeningspanelet

Ved å bruke din personlige kode kan du styre alarmsystemet slik du ønsker at det skal fungere. I tillegg til siffertastene 0 til 9 finnes det en * tast og en # tast.

 

stjerne

Stjerne-tasten er en slette tast som benyttes om du har slått feil kode eller ønsker å begynne forfra igjen.

firkant

Firkant-tasten er en utfør tast. Etter at du har slått din personlige kode og evnt. kommando, trykker du på denne.

Hver av tastene 0 til 9 har egen funksjon. Her følger en oversikt.

1

Ved å taste din personlige kode + 1 + # tilkobler du område 1 i ditt alarmsystem.

2

Ved å taste din andre personlige kode + 2 + # tilkobler du område 2.

Kun for dem som har område 2 i bruk (hybelleilighet, garasje, safe osv.).

2

Ved å taste din personlige kode + 3 + # tilkobler du skallsikring.

Du kobler automatisk ut detektorer så du fritt kan bevege deg inne i huset.

Seksjonen som dekker dører og vinduer er tilkoblet.

4

Ved å taste din personlige kode + 4 + # vil talldisplayet vise om det er feil i alarmsystemet.

Kommer det ikke opp noe tall i displayet, er alt i orden.

5

Ved å taste din personlige kode + 5 + # vil du kunne prøve alarmsystemet uten at Securitas Direct trenger å informeres.

Sirenen vil lyde når en eller flere seksjoner er aktive. En grei test som anbefales brukt regelmessig. For å avslutte testen trykk *

6

Ved å taste din personlige kode + 6 + # vil talldisplayet vise hvilken seksjon som gikk sist med alarm.

7

Ved å taste din personlige kode + 7 + # kan du koble ut de enkelte detektorer/seksjoner etter behov.

Ved å slå din personlige kode + # er utkoblingen opphevet og alarmsystemet frakoblet.

8

Ved å taste din personlige kode + 8 + # vil du nullstille alarmsystemet.

Det vil si at du klargjør alarmsystemet til videre drift etter at det har gitt alarm. Samme funksjon som nullstillingstast.

9

Ved å taste programmeringskoden + 9 + # + 1 + # + ny kode + # kan du forandre din personlige kode.

0

Ved å taste din personlige kode + 0 + # kan du få et signal hver gang noen går gjennom den tidsforsinkede seksjonen.

Normalt er det inngangsdøren. Trykk * om du vil avbryte.

Det finnes tre taster øverst på betjeningspanelet.

Testalarm

Venstre tast er en testalarm som sendes fra deg til vår alarmstasjon.

Uten at du trenger å varsle oss på forhånd, kan du kontrollere om telefonforbindelsen er i orden.

Ved å trykke på testalarmen sendes det en melding til vårt mottak som kvitterer til ditt alarmsystem. Som et varsel på at alt er i orden kommer det en rekke, lange støtende toner fra betjeningspanelet.

Skulle det derimot være en feil på overføringen vil det komme en rekke korte toner i tillegg til pt i displayet. Meld da fra til kundeservice. 

Nullstille

Midtre tast er nullstilling.

Ved å trykke på denne tast nullstilles alarmsystemet. Etter utløst alarm vil displayet angi hvilken seksjon som er utløst.

For å klargjøre alarmsystemet for videre drift må det nullstilles etter at alarm er utløst.

Kontaktalarm

Blå tast til høyre er en panikknapp.

Ved å trykke to ganger på denne tast sendes det en alarm til Securitas Direct.

Vi vil omgående ta kontakt pr. telefon. Svarer du ikke på vårt oppkall, sender vi en vekter ut til deg.

Sirenen blir ikke aktivisert.

 

Hva betyr det som lyser i talldisplayet?

Talldisplayet på betjeningspanelet vil vise hva som skjer i form av en kode.

Her følger en liste over de enkelte koder:

1-8 viser hvilken seksjon som er aktiv eller har utløst alarm

27 viser at panikknappen er aktivisert (blå tast øverst til høyre)

29 viser telefonproblemer

30 viser om 2 eller flere detektorer har gitt alarm

Lb viser lav batterispenning

Ph viser at alarmsystemet ditt er i ferd med å varsle Securitas Direct

PT viser at alarmmeldingen ikke kommer fram til Securitas Direct

Om Lb og PT vises i displayet bør Securitas Direct varsles.

 

hva betyr lysene på betjeningspanelet?

 

Test av alarmsystemet

Du kan meget enkelt teste alarmsystemet uten at signaler blir overført til Securitas Direct.

1.

Ved å trykke din personlige kode + 5 + # setter du alarmsystemet i test.

Det vil si at sirenen lyder hver gang en seksjon (detektor) er aktiv.

2.

Displayet på betjeningspanelet viser deg alle normale seksjoner.

3.

Du kan kontrollere at seksjonen alarmerer ved å gå rundt å sjekke den enkelte seksjon.

4.

Får å avslutte testen trykk *.

 

Hva er område 1, område 2 og skallsikring?

Alarmsystemet har forskjellige muligheter for å løse dine ønsker til sikring. Her følger en kort redegjørelse om område 1, område 2 og skallsikring.

Område 1

Område 1 omfatter normalt hele alarmsystemet, dvs. hele boligen.

Tilkoblingen er beregnet på at alle forlater område 1 og at alarmsystemet passer på når du er borte.

Tilkoblingen av område 1 har tidsforsinket inn- og utgangstid.

Område 2

Her menes et antall seksjoner innenfor et definert område som ønskes sikret.

Som eksempel kan nevnes hybelleiligheter, garasje, spesielle rom osv.

For å til- og frakoble Område 2 trengs en egen kode. Område 2 kan til- og frakobles helt uavhengig av område 1.

Det er få kunder som har denne funksjonen. Før tilkobling må alle forlate område 2, og det er ikke tidsforsinket inn- og utgangstid.

Skallsikring

Her menes et antall seksjoner innenfor område 1 som kan være tilkoblet samtidig som folk oppholder seg innendørs.

Som eksempel kan ytterdører, vinduer eller spesielle rom være tilkoblet selv om det er folk i huset.

Tilkobling av skallsikring har tidsforsinket inn- og utgangstid.

 

Utkobling av seksjoner

Det finnes en grei måte å koble ut en eller flere seksjoner på. 

1.

Trykk din personlige kode + 7 + #

(det vil lyse 00 i displayet på betjeningspanelet).

2.

Trykk det seksjonsnummeret som skal utkobles + #.

3.

Om du ønsker flere seksjoner utkoblet, gjentar du det ved å trykke ønsket seksjonsnummer + #.

4.

 Avslutt med en ekstra #.

Her følger et eksempel:

Du ønsker å ha tilkoblet alarmen i underetasjen når du oppholder deg i 1. etasje. Seksjon nr. 1, 2 og 3 dekker 1. etasjen, mens seksjon 4, 5 og 6 dekker underetasjen. Din personlige kode er 2580. Gjør da følgende:

kode + firkant

Trykk din personlige kode (i dette tilfellet 2580): 2 + 5 + 8 + 0 + 7 + #

1 + firkant

Trykk seksjon nummer: 1 + #

2 + firkant

Trykk seksjon nummer: 2 + #

3 + firkant

Trykk seksjon nummer: 3 + #

firkant

Avslutt med å trykke: #

betjeningspanel

Du har nå utkoblet seksjonene 1, 2 og 3.

Så tilkobler du anlegget på vanlig måte med å trykke din personlige kode + 1 + #.

Du kan nå fritt bevege deg i 1. etasje, men du har full alarmsikring i underetasjen.

Ved å trykke din personlige kode + # frakobler du alarmsystemet igjen og frigjør utkoblingen av seksjoner.

 

Brannalarm/Vannalarm

Om du har brannalarmdetektorer i ditt alarmsystem vil brannalarmen være aktivert 24 timer i døgnet året rundt.

Selv om innbruddalarmen er frakoblet vil brannalarmen stå tilkoblet. Hvis du ved en feiltakelse har fått utløst en brannalarm kan sirenen stoppes ved å trykke din personlige kode + #.

Du nullstiller alarmsystemet igjen etter at all røyk er luftet ut og ha trykket to ganger på nullstillingsknappen. Det samme gjelder om du har installert en vann/lekkasje-melder.

 

220 volt og batteri

Alarmsystemet tilknyttes 220 volt gjennom ordinær støpsel og stikkontakt. Om 220 volt-nettet forsvinner, får Securitas Direct melding om dette. Vi vil varsle kunden om strømmen har vært borte i lengre tid. Det varsles ikke mellom kl. 22.00 og kl. 07.00.

Om Securitas Direct varsler deg om bortfall av 220 volt, sjekk støpselet til alarmsystemet og sikringer i boligen. Batteriet overtar når 220 volten er borte og holder alarmsystemet operativt i over et døgn. Om batteriet blir svakt og ikke orker mer, gir alarmsystemet melding om svakt batteri og det foretas utrykning fra Securitas Direct.
Securitas Direct får også melding om 220 volt tilbake og når batteri er ok.

 

Generelt

Securitas Direct er opptatt av å ha kvalitet på tjenesten vi utfører for deg. Vi er derfor avhengig av noen enkle og sikre rutiner. Derfor:

Om du blir oppringt i forbindelse med alarmen, krev stikkord av den som ringer opp. Den som ringer skal først oppgi stikkord.

Ta kontakt med Securitas Direct om du er usikker på bruken eller har andre spørsmål.

Alle i Securitas Direct har identifikasjon. Sjekk dette hvis du har behov for det.

Prøv å unngå falske alarmer ved å lukke vinduer, låse dører og holde husdyr innenfor avtalt område.

Gå aldri inn i huset uten å frakoble alarmsystemet hvis alarmsystemet står på. Så fort ytterdøren er åpnet forventer alarmsystemet at din personlige kode + # trykkes.

Om det står oppført koder i heftet du fikk utlevert, bør det oppbevares på et sikkert sted.

Ta kontakt med Securitas Direct om din aksjonsplan skal forandres.

Huskes disse enkle regler skal vi få et godt og sikkert samarbeid.

 

Service

For at kvaliteten på ditt alarmsystem skal være best mulig, logges alle alarmer fra ditt anlegg på en database hos Securitas Direct. Det gjør at vi på et tidlig tidspunkt kan ordne opp om en detektor skulle være «problematisk». På bakgrunn av databasen eller kundehenvendelser sender Securitas Direct en serviceordre til installatøren om det er behov. Får du besøk av vår installatør skal du spørre etter identifikasjon.

Det er mulig å registrere tilkobling og frakobling av alarmsystemet om dette skulle være av interesse. Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon.

 

Ordliste

 

Detektorer

I alarmsystemet kan det forekomme forskjellige typer detektorer. Her følger en liste over de som er vanlige:

  • Infrarød bevegelsesdetektor. Reagerer på bevegelse i rommet som detektoren overvåker.
  • Magnetkontakt. Festes på dør/vindu og karm. Reagerer når dør/vindu åpnes.
  • Branndetektor. Optisk røykmelder. Reagerer på røykutvikling og brann.
  • Varmedetektor. Termisk melder. Reagerer på varme over 58 grader.
  • Lekkasjedetektor. Elektronisk melder. Reagerer på vann og fuktighet.

 

Betjeningspanel

Det er fra betjeningspanelet du styrer alarmsystemet av og på. Du kan også styre deler av alarmsystemet av og på. Videre finnes det en panikknapp, testknapp og et vindu i betjeningspanelet som viser status på alarmsystemet.

 

Sikkerhetslås

Med en sikkerhetslås kan du utføre den daglige betjeningen av alarmsystemet. Du kan styre alarmsystemet av og på. Om du har en standard sikkerhetslås fra før eller om du ønsker en ny, ordner Securitas Direct det slik at låsen styrer alarmsystemet ditt.

 

Seksjoner (alarmpunkter)

For å skille ut hvor i alarmsystemet alarmen går, legger vi de forskjellige detektorene på ulike seksjoner. Det gjør at du og Securitas Direct til enhver tid vet hvor i boligen alarmen er utløst. Det gjør at Securitas Direct lett kan holde oversikt og en høy kvalitet på produktet.

 

Din personlige kode

For å betjene alarmsystemet må du bruke en kode bestående av 4 siffer. Koden er nøkkelen for å bruke alarmsystemet. Du kan selv endre din kode når du måtte ønske. Se endring av personlig kode.

 

Stikkord

For at Securitas alarmstasjon skal kunne identifisere deg som rett person, må du ha et stikkord. Dette stikkordet skal du oppgi når du har kontakt med Securitas Direct. For din egen sikkerhet bør du spørre om stikkord fra Securitas Direct.

 

Nullstilling

Etter at alarmsystemet har utløst alarm, må alarmsystemet nullstilles. Det vil si at alarmsystemet igjen klargjøres for bruk og at alt er i orden. Operatøren som sitter på Securitas alarmstasjon registrerer når alt er i orden. Husk å nullstille kun når hele alarmsystemet ligger i ro.

 

Skallsikring

Vinduer og dører er som regel ment som skallsikring. Ved å trykke din personlige kode + 3 + # tilkobler du skallsikring. Om skallsikring står tilkoblet kan du fritt bevege deg innendørs. Ved å åpne en alarmbelagt dør eller vindu vil alarmen bli utløst.

 

Område

Det er to områder i alarmsystemet. Vanligvis benyttes kun område 1. om du ønsker å benytte område 2 må du ha en egen kode for å betjene denne. Som et eksempel kan område 1 benyttes i hovedleilighet og område 2 til hybelleilighet.

 

Testalarm

For å teste kommunikasjonen mellom alarmsystemet ditt og Securitas alarmstasjon kan du trykke på testknappen på betjeningspanelet. Det sendes da en melding til Securitas alarmstasjon.

Meldingen blir så sendt i retur til ditt alarmsystem. Dette skjer uten at du trenger å melde fra om testen. Alt skjer automatisk.

Alarmsystemet vil så komme med noen pip for å fortelle om status. Kommer det opp blinkende PT (phone trouble) på alarmsystemets display er det noe feil. Forblir displayet mørkt er alt i orden. Om PT skulle dukke opp bør du ta kontakt med kundeservice.