Brukerveiledning for trådløse HAFSLUND INFINITE

 

 

HURTIGGUIDE INFINITE

Slå på - Helsikring

Hus med mann utenfor eller lukket hengelås på fjernkontrollen

Slå på - Nattsikring/ Delsikring

Hus med mann inne eller halvt hus på fjernkontrollen

Slå av alarmen

Kode/åpen hengelås på fjernkontrollen

Nullstille/resette

Både innbrudd- og brannalarmen resettes automatisk

Kontaktalarm/SOS

Hold inne begge SOS-knappene samtidig i 2 sek.

NB Sirene utløses. Avstilling vet å trykke kode

 

Betjeningsenheten

Ditt alarmsystem består av betjeningsenheten, en eller flere fjernkontroller og forskjellige typer av detektorer som kan detektere både brann, vann og innbrudd.

Betjeningsenheten inneholder, foruten “hjernen”, også et batteri for å sikre drift ved strømbrudd. Enheten er utstyrt med et norsktekstet display for enkel betjening av systemet. I tillegg er den utstyrt med to lys.

hafslund infinite betjeningsenhet
 

Slå på alarmen

betjeningspanel infinite
ikon alarm på

Hele alarmen på

Denne knappen slår på hele alarmen. Brukes når du forlater huset uten at noen er hjemme.

ikon deler av alarm på

Deler av alarmen på

Denne knappen slår på deler av alarmen. Muliggjør at en del av huset kan være sikret mens du oppholder deg i en annen del. Mest vanlig er å bruke denne på natten.

ikon skallsikring

Skallsikring

Denne knappen slår bare på deler av alarmen, slik at du bl.a kan bevege deg fritt i boligen din. (NB! Dette forutsetter tilpassning fra tekniker).

ikon nøkkellås

Lyser når 230v strømtilførsel og nødstrømsbatteri er ok.

Blinker når problem med 230v strømtilførsel, nødstrømsbatteri eller trådløst komponentbatteri.

ikon lyn

Lyser i 2 minutter når alarmen er slått på

Blinker hurtig etter utløst alarm

Av når alarmen er slått av eller har vært aktiv i mer enn 2 minutter

Alarmen gir fra seg 4 pip når den slås på og bekrefter at den er aktiv etter 45 sekunder med to pip til.

 

For å slå av alarmen, taster du din kode eller benytter deg av fjernkontrollen. 

Slå av alarmen

Ved ankomst til boligen må alarmen slåes av for å unngå at alarmen utløses. Ved brudd på innpasseringssonen vil betjeningsenheten avgi en støtvis pipelyd.

For å slå av alarmen, taster du din kode eller benytter deg av fjernkontrollen.

Alarmen vil da umiddelbart være av. Dette markeres ved at innpassering pipelyd stopper og kvitterings pipelyd avgis. Dersom alarmen har vært utløst i siste aktiveringsperiode vises dette ved at det røde lyset blinker hurtig. Tast pil ned for å avlese hvilken sone(r) som har løst ut. Blinkende rødt lys forsvinner neste gang du slår på alarmen.

 

Manuelle nødknapper på sentralenheten

Panikkalarm

Løses ut ved å trykke på de to SOS-tastene samtidig. Sirene løses ut og panikk-melding sendes Alarmstasjonen. For å stoppe sirene, taster du din kode.

Manuell SOS-alarm sentrallenheten
Manuell brannalarm sentrallenheten

Brannalarm

Trykk på 1 og 3 merket med brannsymbolene. Sirene løser ut med egen brannlyd. Melding sendes Alarmstasjonen.

 

Betjening med fjernkontroll

hafslund fjernkontroll
ikon hengelås

Hele alarmen på

ikon åpen hengelås

HELE ALARMEN AV

Skallsikring

Deler av alarmen på

Manuell nødknapp på fjernkontrollen

Panikkalarmen: Løses ut ved å trykke på de to SOS tastene samtidig. Sirene løses ut og panikk melding sendes Alarmstasjonen. For å stoppe sirenen trykker du på ”åpen hengelås”.

sos knapper
 

Brukerkoder

Det kan benyttes opp til 25 forskjellige brukerkoder. I tillegg kan det legges inn 2 ”håndverkerkoder” som bare virker i 24 timer.

Kode nr. 1:

Kundens kode har disse rettighetene:

Endre kode

Legge til koder

Lese av logg

Stille dato/tid

Tilgang til servicemeny

Ut/innkobling av soner

Stopp oppringing til Alarmstasjonen

Kode nr. 2-25:

Ekstra brukerkoder har disse rettighetene:

Avstilling av alarm

Ut/innkobling av soner

Stopp oppringing til Alarmstasjonen

Kode nr. 26 og 27:

Besøks-/håndverkerkoder som virker i 24 timer har disse rettighetene:

Avstilling av alarm

Ut/innkobling av soner

Stopp oppringing til Alarmstasjonen

Endring/opprettelse av ny kode

check-tast

TAST CHECK + kode nr. 1 (4 siffer)

4-tast

TAST 4 - nå er du i kodemeny

4. brukerkoder 1. kunde master

Bla med piltaster til ønsket kodenummer som skal legges til eller endres.

Bekreft med √ knapp og gå tilbake med X tast.

NB: Alle koder som er kode: 0000 er ikke aktive.

 

Hvordan lese hendelseslogg?

check-tast

Tast Check + kode nr. 1 (4 siffer)

6-tast

TAST 6 - nå er du i kodemeny

pil ned-tast

piltaster brukes for å bla i loggen

lyspære-tast

For å se datostempel på hendelse

6. hendelseslogg 1. se logg

Bekreft med √ knapp og gå tilbake med X tast.

NB: Alle koder som er kode: 0000 er ikke aktive.

 

Hvordan stille klokken?

check-tast

Tast Check + kode nr. 1 (4 siffer)

7-tast

TAST 7 - nå er du i kodemeny

7. Service 1. Sett time/dato

Bekreft med √ knapp og gå tilbake med X tast.

 

Feilmeldinger

Får ikke slått på alarm

Åpne lukke soner som har løst ut. F.eks åpne og lukke inngangsdør

Låst tastatur

Ved mer enn 5 forsøk med ugyldig kode låser tastaturet seg i 30 minutter

Feilsignaler

(tast pil ned for å avlese, pip stopper)

Eksempler:

Grønt lys blinker hurtig

230V. nett borte alarmsentral

Batteri ikke tilkoblet eller ikke fulladet

Lavt batteri alarmsentral
 

Eksempler på hva som kan vises i displayet

 

Brannalarm

Ved å montere brannalarm i tilknytning til din innbruddsalarm gir dette en økt trygghet for deg og dine. I tillegg kan det gi rabatter på din forsikringspremie. Dersom du har gjort dette er det viktig å lage en prosedyre for hvordan du skal handle i en alarmsituasjon.

Det er viktig at brannalarmsystemet testes med jevne mellomrom. Tekniker vil hjelpe deg med dette under monteringen, og forklare hvordan dine brannvarslere best testes og vedlikeholdes.

Ved utløst alarm vil det vises i displayet hvilken detektor som har blitt utløst etter du har trykket på pil ned-tasten.

Brannalarmen fra Securitas Direct fungerer 24 timer i døgnet uavhengig om innbruddsalarmen er på eller av. Alarmanlegget vil automatisk gjøre seg klar til bruk igjen etter utløst alarm.

 

Evakueringsplan

Alle som benytter boligen må informeres om at det er installert brannalarm, de øvrige sikringstiltak og fluktplanen.

Boligen skal ha godkjente slukkeenheter.

De fleste har enten ett pulverapparat eller en vannslange som dekker hele boligen. Alle brukere må vite hvor dette er montert og hvordan det brukes. Dette skal benyttes ved branntilløp. Ved en alvorlig brannsituasjon følges evakueringsplan øyeblikkelig. 

Det bør lages en alternativ rute for flukt ut fra alle rom, og minimum alle sove- og oppholdsrom.

Typisk er den vanlige inngangsveien, mens den alternative ruten er ut gjennom vindu eller bakdør. Dersom rommet ligger høyt over bakkenivå bør brannstige eller lignende utstyr installeres.

Tren på rutiner som er opprettet, og husk å ta barna med på dette.

Ved mistanke om brannsituasjon bør du være forsiktig med å ta på dører da disse kan være varme. Vær klar til å raskt lukke dører igjen dersom det slår flammer eller røyk inn gjennom døren når du forsøker å komme ut.

Det viktigste i en brannsituasjon er å evakuere så raskt som mulig.

Ikke ta med deg noen eiendeler, eller la andre tanker sinke din evakuering. Ta deg så fort som mulig ut, og kontakt brannvesenet fra en telefon utenfor huset.

 

Testing av alarm

Alarmoverføring og sirenelyd bør testes flere ganger i året, og da spesielt i god tid før ferie. Hver 3. måned anbefales.

1.

Ring Securitas Direct på 06010 og informer om testing før du tester. Husk at du må oppgi ditt passord

2.

Etter samtale med Securitas Directs alarmstasjon slår du anlegget på og venter til alarmen går

3.

La sirenen gå i 30 sekunder før du slår anlegget av

4.

Få bekreftelse fra Securitas Directs alarmstasjon på at overføring virker som den skal

 

Vanlige spørsmål

Trenger jeg å resette/nullstille alarmen etter at den har gått?

Både innbrudd- og brannalarm resetter seg selv. For å nullstille sirenen trykker du kode eller bruker kodebrikke.

En minnelampe vil lyse på hovedboks til neste gang du bruker alarmen. Slå på og av alarmen for å få den bort umiddelbart.

Når må batteriene byttes?

Securitas Direct overvåker spenningen på samtlige batterier til ditt alarmsystem. Ved behov for batteribytte vil du automatisk bli kontaktet av din lokale servicetekniker.

Jeg får annen lyd enn normalt når jeg skal slå på alarmen.

Det betyr at alarmen har et signal den vil varsle om. Trykk Pil Ned for mer informasjon. Pil Ned kvitterer også bort pipelyden. Kontakt kundeservice på 06010 om meldingen ikke forsvinner.

Det piper fra betjeningspanelet.

Skal du ta ned en komponent fra veggen må du legge anlegget ditt i servicemodus. Ring 06010 så hjelper vi deg!

Jeg har fått SMS om strømbrudd. Hva gjør jeg?

Det betyr at hovedboksen til alarmen har mistet strømtilførsel. Alarmen går automatisk over på backupbatteri. Sjekk at strømledningen til hovedboksen er tilkoblet og at det er strøm i kontakten. Sjekk eventuelt om du har sikringer som har gått. Får du ikke gjenopprettet strømmen ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 06010.

Fjernkontrollen til alarmen har sluttet å fungere.

Den mest vanlige årsaken er at batteriet må byttes. Du kan bestille batteriene i vår nettbutikk som du finner på verisure.no

Jeg har byttet batteri på min fjernkontroll, men den fungerer ikke.

Stå ved hovedboksen når du trykker på fjernkontrollen. Trykk flere ganger på knappen med lukket hengelås etter hverandre og hold inne noen sekunder.

Hvis det ikke fungerer så åpne fjernkontrollen og ta ut batteriene. Sett i batteriene på nytt og sjekk at de er plassert riktig. Hold batteriet inne noen sekunder før du slipper slik at det får festet seg igjen.

Gjenta så steg 1. Ved fortsatt problem ta kontakt med oss på telefon 06010.

Jeg skal pusse opp og alarmkomponenter blir berørt. Hva gjør jeg?

Skal du ta ned en komponent fra veggen må du legge anlegget ditt i servicemodus. Ring 06010 så hjelper vi deg!