Brukerveiledning for
SECURITAS DIRECT 608/832

 

Alarmsystemets betjeningspanel

betjeningspanel
check merke

Driftsklar (grønn)

Driftsklar-lampen lyser når systemet er klar til å bli tilkoblet

hengelås

På (rød)

På lampen lyser når systemet er korrekt tilkoblet

systemfeil

Systemfeil

Viser at en det finnes en feil i systemet

AC

AC

Viser at 230V nettspenning er ok

Displayet på betjeninspanelet
F1

F1:

Trykk 2 sekunder for påslag av nattsikring (deler av anlegget)

F2

F2:

Trykk 2 sekunder for påslag av hele anlegget

F3

F3:

Trykk 2 sekunder etter brannalarm for resett av røykdetektor

F4

F4:

Trykk 2 sekunder for å velge betjening av område 1

F5

F5:

Trykk 2 sekunder for å velge betjening av område 2

brannalarm

Manuell brannalarm

(ikke i bruk)

teletest

Teletest:

Tester telefonforbindelsen med Securitas Direct

kontaktalarm

Kontaktalarm:

Lydløs direkte alarm til Securitas Direct

Knapper på betjeningspanel