Brukerveiledning for
SECURITAS DIRECT 608

 

HURTIGGUIDE SECURITAS DIRECT 608

Slå på - Helsikring

Hold inne “PÅ” til utpasseringstid starter eller trykk # + kode

Slå på - Nattsikring/ Delsikring

# + kode + Natt

Slå av alarmen

# + kode

Nullstille/resette

Brannalarmen resettes ved å holde inne Brann OK til brannlampen slukker. Innbruddsalarmen resettes automatisk.

Kontaktalarm/SOS

Hold inn begge knappene ved Kontaktalarm samtidig i 2 sek.

 

Tilkobling av alarmsystemet (PÅ)

betjeningspanel

Husk før tilkobling at grønn lampe «DRIFTSKLAR» skal lyse fast.

knapp på

For å tilkoble hele anlegget

Gjør følgende: trykk inn knappen merket «PÅ» i 2 sekunder.

knapp natt

For å tilkoble nattsikring

Gjør følgende: trykk inn knappen merket «NATT» i 2 sekunder – «FORBIKOBLING» lyser.

 

Tast kode for å slå av alarmen

Frakobling av alarmsystemet (AV)

For å frakoble alarmsystemet, gjør følgende: tast din personlige kode
Eks. din personlige kode er 1234 og du ønsker å frakoble område
Tast: 1+2+3+4

 

Hva gjør jeg ved utløst alarm?

Hvis du har utløst alarm ved en feiltakelse, gjør følgende:

1.

TRYKK INN DIN PERSONLIGE KODE PÅ BETJENINGSPANELET

Sirenen vil stoppe og betjeningspanelet vil vise hvor alarmen er utløst.

Seksjonsnummer blinker i 2 minutter, eller til «#» tastes inn, «MINNE» blinker til neste tilkobling.

2.

SECURITAS DIRECT VIL SÅ RINGE DEG OPP.

Securitas Direct vil oppgi sitt stikkord og du skal deretter oppgi ditt for å identifisere deg.

3.

ALARMSYSTEMET VIL NÅ KUNNE BENYTTES PÅ VANLIG MÅTE IGJEN.

Ved brannalarm:

  1. Slå kode for å stoppe sirenen, luft ut eventuell røyk.
  2. Trykke «BRANN OK» i 2 sekunder 
  3. Trykk «#» for å klargjøre for ny tilkobling.
 

Problemer med tilkobling av alarmsystemet

Hvis alarmen ikke lar seg tilkoble, får du en lang pipetone og ingenting skjer i alarmen. Gjør følgende:

1.

Kontroller seksjonen som blir angitt med lys.

2.

Lukk eventuelle dører eller vinduer som er i område, og sjekk at alt ellers er rolig.

3.

Gjør nytt forsøk på tilkobling.

4.

Securitas Direct bør varsles om det er problemer.

Dersom det er en seksjon som alltid står i alarm, kan du koble ut denne ved å taste:

tast stjerne

Tast stjerne

tast 1

1

tast kode

kode

(Da lyser «FORBIKOBLING»)

tast 01-08

seksjonsnummer (01-08)

tast #

firkant

F.eks. hvis din personlige kode er 1234 og du må koble ut seksjon 4. Da taster du: * + 1 + 1234 + 04 + #

Dette må gjøres for hver gang du ønsker utkobling.

 

Endring av din personlige kode

Om du ønsker å endre din personlige kode, gjør følgende:

tast stjerne

Tast stjerne

tast 5

5

tast koden din

kode («PROGRAM» blinker)

tast 41

41

tast ny kode

ny kode (4 siffer)

tast #

firkant

betjeningspanel

Eksempel:

Din kode er 1234 og du ønsker 1250: * + 5 + 1234 + 41 + 1250 + #

 

Alarmsystemets betjeningspanel

 

tall 1-8

SEKSJONSDIODER:

Når et tall lyser har seksjonen alarmstatus

driftsklar

DRIFTSKLAR:

Lyser når systemet kan tilkobles

på

PÅ:

Lyser når systemet er eller er i ferd med å bli tilkoblet

spenning

SPENNING:

Blinker når det er feil i systemet

minne

MINNE:

Lyser når det er en alarm i minnet

forbikobling

FORBIKOBLING:

Lyser når seksjoner er forbikoblet manuelt

brann

BRANN:

Lyser når brannalarmen er utløst

program

PROGRAM:

Lyser når systemet programmeres

betjeningspanel
på

På:

Trykk 2 sekunder for påslag av hele anlegget

natt

Natt:

Trykk 2 sekunder for påslag av nattsikring (deler av anlegget)

brann ok

Brann OK:

Trykk 2 sekunder etter brannalarm

teletest

Teletest:

Tester teleforbindelsen med Securitas

kontaktalarm

Kontaktalarm:

For å utløse kontaktalarm, trykk inn begge knappene i 2 sekunder (lydløs)

stjerne

*-tasten for å velge funksjoner

#

#-tasten for å avslutte

betjeningspanel
 

Service

For at kvaliteten på ditt alarmsystem skal være best mulig, logges alle alarmer fra ditt anlegg på en database hos Securitas Direct. Det gjør at vi på et tidlig tidspunkt kan ordne opp om en detektor skulle være «problematisk».

På bakgrunn av databasen eller kundehenvendelse sender Securitas Direct en serviceordre til installatøren om det er behov.

Får du besøk av vår installatør skal du spørre etter identifikasjon.

Det er mulig å registrere tilkobling og frakobling av alarmsystem om dette skulle være av interesse.

 

220 volt og batteri

Alarmsystemet tilknyttes 220 volt gjennom ordinær støpsel og stikkontakt. Om 220 volt-nettet forsvinner, får Securitas Direct melding om dette. I tillegg vil betjeningspanelet varsle deg med lyd, inntil strømmen er tilbake. Trykk # for å fjerne denne lyden. Vi vil varsle kunden om strømmen har vært borte i lengre tid. Det varsles ikke mellom kl. 22.00 og kl. 07.00.

Om Securitas Direct varsler deg om bortfall av 220 volt, sjekk støpselet til alarmsystemet og sikringer i boligen. Batteriet overtar når 220 volt er borte of holder alarmsystemet operativt. Om batteriet blir svakt og ikke orker mer, gir alarmsystemet melding om svakt batteri og det foretas utrykning fra Securitas Direct.

Securitas Direct får også melding om 220 volt tilbake når batteri er ok.

 

Generelt

Securitas Direct er opptatt av kvalitet på tjenesten vi utfører for deg. Vi er derfor avhengig av noen enkle og sikre rutiner. Derfor:

Om du blir oppringt i forbindelse med alarm, krev stikkord av den som ringer opp. Den som ringer skal først oppgi stikkord.

Ta kontakt med Securitas Direct om du er usikker på bruken eller har andre spørsmål.

Alle i Securitas Direct har identifikasjon. Sjekk dette hvis du har behov for det.

Prøv å unngå falske alarmer ved å lukke vinduer, låse dører og holde husdyr innenfor avtalt område.

Gå aldri inn i huset uten å frakoble alarmsystemet hvis alarmsystemet står på. Så fort ytterdøren er åpnet forventer alarmsystemet at din personlige kode trykkes.

Om det står oppført koder i heftet du fikk utlevert, bør det oppbevares på et sikkert sted.

Ta kontakt med Securitas Direct om din aksjonsplan skal forandres.

Huskes disse enkle regler skal vi få et godt og sikkert samarbeid.

 

Ordliste

 

Detektorer

I alarmsystemet kan det forekomme forskjellige typer detektorer. Her følger en liste over de som er vanlige:

  • Infrarød bevegelsesdetektor. Reagerer på bevegelse i rommet som detektoren overvåker.
  • Magnetkontakt. Festes på dør/vindu og karm. Reagerer når dør/vindu åpnes.
  • Branndetektor. Optisk røykmelder. Reagerer på røykutvikling og brann.
  • Varmedetektor. Termisk melder. Reagerer på varme over 58 grader.
  • Lekkasjedetektor. Elektronisk melder. Reagerer på vann og fuktighet.

 

Betjeningspanel

Det er fra betjeningspanelet du styrer alarmsystemet av og på. Du kan også styre deler av alarmsystemet av og på. Videre finnes det en panikknapp, testknapp og noen lys som viser status på alarmsystemet.

 

Sikkerhetslås

Med en sikkerhetslås kan du utføre den daglige betjeningen av alarmsystemet. Du kan styre alarmsystemet av og på. Om du har en standard sikkerhetslås fra før eller du ønsker en ny, ordner Securitas Direct det slik at låsen styrer alarmsystemet ditt.

 

Seksjoner (alarmpunkter)

For å skille ut hvor i alarmsystemet alarmen går, legger vi de forskjellige detektorene på ulike seksjoner. Det gjør at du og Securitas Direct til enhver tid vet hvor i boligen alarmen er utløst. Det gjør at Securitas Direct lett kan holde oversikt og en høy kvalitet på produktet.

 

Din personlige kode

For å betjene alarmsystemet må du bruke en kode bestående av 4 siffer. Koden er nøkkelen for å bruke alarmsystemet. Du kan selv endre din kode når du måtte ønske. Se endring av din personlige kode.

 

Stikkord

For at Securitas skal kunne identifisere deg som rett person, må du ha et stikkord. Dette stikkordet skal du oppgi når du har kontakt med Securitas Direct. For din egen sikkerhet skal Securitas Direct oppgi sitt stikkord først.

 

Nattsikring

Den delen av boligen du ikke oppholder deg i om natten er som regel ment som nattsikring. Ved å trykke «NATT» i 2 sekunder tilkobler du nattsikring.

Om nattsikring står tilkoblet kan du bevege deg innendørs i den delen av huset som ikke er med på nattsikring. Ved å åpne en alarmbelagt dør eller vindu vil alarmen bli utløst.

Om du trenger mer informasjon ta kontakt med kundeservice.

 

Testalarm

For å teste kommunikasjonen mellom alarmsystemet ditt og Securitas alarmstasjon kan du trykke på testknappen på betjeningspanelet. Det sendes da en melding til Securitas alarmstasjon.

Meldingen blir så sendt i retur til ditt alarmsystem. Dette skjer uten at du trenger å melde fra om testen. Alt skjer automatisk.

Alarmsystemet vil så komme med noen pip hvis kommunikasjonen er i orden. Hvis det ikke oppnås kommunikasjon etter 15 forsøk, vil «SPENNING» blinke. Kontakt da Securitas Direct.

 

Vanlige spørsmål

Trenger jeg å resette/nullstille alarmen etter at den har gått?

Ved utløst brannalarm må denne resettes. Innbruddsalarm resetter seg selv. Luft godt og hold så inne Brann Ok i 2 sekunder. Ved godkjent resetting vil rød brannlampe slukke.

Når må batteriene byttes?

Verisure overvåker spenningen på samtlige batteri til ditt alarmsystem. Ved behov for batteribytte vil du automatisk bli kontaktet av din lokale servicetekniker.

Hva gjør jeg når det piper fra røykvarsleren?

Røykvarslerne til denne alarmen har ikke lyddiode og vil ikke kunne lage pipelyder. Sjekk derfor alle lokale røykvarslere. Har du en gammel røykvarsler som er tatt ned og ligger i skap eller skuff med gamle batterier?

Jeg skal pusse opp og alarmkomponenter blir berørt. Hva gjør jeg?

Skal du ta ned en komponent fra veggen må du legge anlegget ditt i servicemodus. Ring 06010 så hjelper vi deg!

Det blinker i lamper på betjeningspanel eller hovedboksen. Hva gjør jeg?

Dette kan være indikasjon på at alarmen har en hendelse i minne eller at det er et signal som skal følges opp. Trykk * + 2 + #. Hvis ikke blinkingen opphører kontakter du kundeservice på telefon 06010

Jeg får annen lyd enn normalt når jeg skal slå på alarmen.

Hvis alarmen ikke starter å telle ned ned / jevne pipelyder har den ikke slått seg på. Sjekk at du trykker inn riktig kommando og kode. Vær oppmerksom på at nattsikring/delsikring som oftest er lydløs tilkobling.

Jeg har fått SMS om strømbrudd. Hva gjør jeg?

Det betyr at hovedboksen til alarmen har mistet strømtilførsel. Alarmen går automatisk over på batteribackup. Sjekk at strømledningen til hovedboksen er tilkoblet og at det er strøm i kontakten. Hvis dette er i orden sjekk om du har sikringer som er gått. Får du ikke gjenopprettet strømmen til alarmen ta kontakt med vår kundeservice på tlf 06010.

Det blinker på spenningslampe og piper fra panelet.

Det betyr at alarmen har et signal den vil melde om. Kontakt kundeservice på telefon 06010 for feilavlesning. Piping kvitteres bort med *+2+#

Jeg ønsker å justere lyden på betjeningspanelet.

Holde inne * - tasten. Lyden vil øke og minske. Slipp tasten når det er ønsket lydstyrke.