Brukerveiledning for kablet HAFSLUND SUMMIT

 

HURTIGGUIDE SUMMIT

Slå på - Helsikring

HEL

Slå på - Nattsikring/ Delsikring

DEL

Slå av alarmen

Kode

Nullstille/resette

Brannalarm resettes ved å trykke: Velg + 43 + kode. Innbrudd resettes automatisk.

Kontaktalarm/SOS

Meny/Neste + T (*)

 

SENTRALENHETEN

Ditt kombialarmsystem består av en sentralenhet, et eller flere betjeningspanel og forskjellige typer av detektorer som kan detektere både brann, vann og innbrudd.

Sentralenheten inneholder foruten “hjernen” også et batteri for å sikre drift ved strømbrudd. Nødstrømsbatteriet tåler ikke å tappes helt tomt, unngå derfor 230V strømutkobling av sentralenheten utover 48 timer. Betjeningspanelet er utstyrt med et norsktekstet display for enkel betjening av systemet. I tillegg er det også utstyrt med to lys.

hafslund summit betjeningsenhet
ikon strøm

Grønt lys merket med lyn

Lyser fast når både 230V strømtilførsel og batteri er ok

Blinker hurtig dersom det er feil på batteriet

Lyser ikke dersom strømtilførselen er borte

ikon hengelås

Rødt lys merket med hengelås

Lyser fast når alarmen er på

Lyser ikke når alarmen er av

 
 

Slå på alarmen

Slik slår du på alarmen: Tast kun HEL eller DEL tasten.

Din alarm kan slåes på i to stillinger. Stillingene er Hel- og Delsikring.

knapp hel

helsikring

Hel tasten slår på hele systemet.

knapp del

delsikring

Del tasten slår på en del av systemet.

Denne funksjonen brukes vanligvis om natten eller hvis du ønsker å ha på deler av alarmen når du er hjemme. Tekniker vil forhåndsdefinere dette under installasjon i samråd med deg.

1.

Rødt lys vil lyse fast og indikere at systemet nå er på.

2.

Forlat bolig snarest, utpasseringstid starter og teller ned (standard er satt til 45 sekunder).

3.

Må du avbryte utpasseringstid skal dette gjøres ved å slå alarmen av på vanlig måte.

I displayet vil det stå:

betjeningspanel display system 1 på
 

For å slå av alarmen taster du din kode. Alarmen vil da umiddelbart være av.

Slå av alarmen

Ved ankomst til boligen må alarmen slåes av for å unngå at alarmen utløses. Ved brudd på innpasseringssonen vil betjeningspanelet avgi en støtvis pipelyd.

For å slå av alarmen taster du din kode. Alarmen vil da umiddelbart være av. Dette markeres ved at pipelyden stopper, og rødt lys slukker.

Tastet feil kode: vent noen sekunder, og prøv igjen.

Dersom alarmen har vært utløst i siste aktiveringsperiode vil dette vises i betjeningspanelet. Alarmmeldinger i betjeningspanelet kvitteres ut neste gang alarmen slåes på.

 

Slik fungerer de manuelle nødknappene

1.

Aktiver ved å trykke inn MENY-NESTE tast etterfulgt av en nødknapp.

2.

Hold begge inne til aktuell melding vises i display.

Nedenfor vises display ved bruk av P = Panikk.

p-knapp

 

P (grønn) = Panikk

b-knapp

B (rød) = brann

r-knapp

r (blå) = Ran

betjeningspanel display panikk

Det går en stille melding inn til alarmstasjonen.

Alarmstasjonen ringer opp kunde og iverksetter utrykking.

Hvis korrekt kodeord mottas avbrytes aksjonen.

 

 

Brukerkoder

Det kan benyttes opp til 14 forskjellige brukerkoder. Hver på tre til seks siffer. Brukerkoder gir tilgang til forhåndsdefinerte nivåer i ditt alarmsystem.

Nivå: ”09” for eiere av alarmanlegget

Brukere med dette nivået har mulighet til å utføre enkel programmering i henhold til denne manualen

 

Nivå: ”04” for gjester m.m.

Brukere med dette nivået har kun mulighet til å slå alarmen på og av

Hvordan Endre kode?

tast velg

Tast velg

tast 5

5

tast koden din

Deretter din kode

tast ny kode

Skal koden endres, skrives den nye koden over den gamle (3-6 siffer)

tast hel

For å avslutte tast HEL

display endre kode

Displayet vil vise brukernummer 1, tilhørende brukerkode, hvilket system denne er angitt for og nivå. Den aktuelle gruppen blir anvist av en piltast (>), i eksempelet er det kodegruppen som er markert.

For å bla gjennom brukerkodene brukes MENY/NESTE og * for å bla tilbake.

Legge til ny brukerkode

  1. Tast VELG
  2. 5
  3. Deretter din kode
  4. For å legge til en ny brukerkode tastes MENY/NESTE til første brukernummer som er ledig, og deretter kan kode tastes inn
  5. Ønskes (nivå “04”) på den nye koden, bruk VELG tasten til nivå er anvist og legg inn 04
  6. For å avslutte tast HEL
 

Hvordan lese hendelseslogg?

For å se hvilke hendelser som er arkivert i loggen, gjør følgende:

tast velg

Tast velg

tast 61

61

tast koden din

tast koden din

tast meny/neste

bla i loggen med meny/neste tasten

tast hel

Avslutt med å trykke HEL

hendelseslogg vises i displayet

Loggen viser dag i måneden, klokkeslett og hendelse, systemnummer og brukerkodenummer.

 

Hvordan stille klokken?

For å se hvilke hendelser som er arkivert i loggen, gjør følgende:

tast velg

Tast velg

tast 41

41

tast koden din

tast koden din

tast dato - dd/mm/åå

tast inn dato (dato, måned, år)

tast tid - TT:MM

tast inn tiden i 24-timersform (timer og minutter)

tast velg

tast velg for å bekrefte

Dato og tid vises i displayet
 

Eksempler på hva som kan vises i displayet

 

Brannalarm

Ved å montere brannalarm i tiknytning til din innbruddsalarm gir dette en økt trygghet for deg og dine. I tillegg kan det gi rabatter på din forsikringspremie. Dersom du har gjort dette er det viktig å lage en prosedyre for hvordan du skal handle i en alarmsituasjon.

Det er viktig at brannalarmsystemet testes med jevne mellomrom. Installatøren vil hjelpe deg med dette under monteringen, og forklare hvordan dine brannvarslere best testes og vedlikeholdes.

Ved utløst alarm vil det vises i betjeningspanelet hvilken sone/detektor som har blitt utløst.

Brannalarmen fra Securitas Direct fungerer 24 timer i døgnet uavhengig av om innbruddsalarmen er på eller av. Alarmanlegget vil automatisk gjøre seg klar til bruk igjen etter utløst alarm.

Alarm montert før 31.03.04 må resettes etter utløst brannalarm. Tast VELG + 43 + brukerkode.

 

Fluktplan

Alle som benytter boligen må informeres om at det er installert brannalarm, de øvrige sikringstiltak og fluktplanen.

Boligen skal ha godkjente slukkeenheter.

De fleste har enten ett pulverapparat eller en vannslange som dekker hele boligen. Alle brukere må vite hvor dette er montert og hvordan det brukes. Dette skal benyttes ved branntilløp. Ved en alvorlig brannsituasjon følges evakueringsplan øyeblikkelig. 

Det bør lages en alternativ rute for flukt ut fra alle rom, og minimum alle sove- og oppholdsrom.

Typisk er den vanlige inngangsveien, mens den alternative ruten er ut gjennom vindu eller bakdør. Dersom rommet ligger høyt over bakkenivå bør brannstige eller lignende utstyr installeres.

Tren på rutiner som er opprettet, og husk å ta barna med på dette.

Ved mistanke om brannsituasjon bør du være forsiktig med å ta på dører da disse kan være varme. Vær klar til å raskt lukke dører igjen dersom det slår flammer eller røyk inn gjennom døren når du forsøker å komme ut.

Det viktigste i en brannsituasjon er å evakuere så raskt som mulig.

Ikke ta med deg noen eiendeler, eller la andre tanker sinke din evakuering. Ta deg så fort som mulig ut, og kontakt brannvesenet fra en telefon utenfor huset.

 

Testing av alarm

Alarmoverføring og sirenelyd bør testes flere ganger i året, og da spesielt i god tid før ferie. Hver 3. måned anbefales.

1.

Ring Securitas Direct på 06010 og informer om testing før du tester. Husk at du må oppgi ditt passord

2.

Etter samtale med Securitas Directs alarmstasjon slår du anlegget på og venter til alarmen går

3.

La sirenen gå i 30 sekunder før du slår anlegget av

4.

Få bekreftelse fra Securitas Directs alarmstasjon på at overføring virker som den skal

 

Vanlige spørsmål

Trenger jeg å resette/nullstille alarmen etter at den har gått?

Brannalarm må resettes etter at den har vært utløst. Trykk VELG +43+ Kode når du har luftet ut røyk/os. Innbruddsalarm resetter seg selv. Slå av alarmen med å trykke kode. Melding om utløst alarm forsvinner neste gang du bruker alarmen.

Når må batteriene byttes?

Verisure overvåker spenningen på samtlige batterier til ditt alarmsystem. Ved behov for batteribytte vil du automatisk bli kontaktet av din lokale servicetekniker.

Hva gjør jeg når det piper fra røykvarsleren?

Røykvarslerne til denne alarmen har ikke lyddiode og vil ikke kunne lage pipelyder. Sjekk derfor alle lokale røykvarslere. Har du en gammel røykvarsler som er tatt ned og ligger i skap eller skuff med gamle batterier?

Det piper fra betjeningspanelet.

Hvis betjeningspanel piper vil det stå en melding i displayet om hva som er problemet. Trykk en vilkårlig tast på panelet og pipingen vil kvitteres bort.

Viser displayet nettbortfall betyr det at hovedboksen til alarmen har mistet strømtilførsel. Alarmen går automatisk over på backupbatteri. Sjekk at strømledningen til hovedboksen er tilkoblet og at det er strøm i kontakten. Hvis dette er i orden sjekk om du har sikringer som er gått.

Får du ikke gjenopprettet strømmen til alarmen ta kontakt med vår kundeservice på telefon 06010.

Jeg har fått SMS om strømbrudd. Hva gjør jeg?

Det betyr at hovedboksen til alarmen har mistet strømtilførsel. Alarmen går automatisk over på backupbatteri. Sjekk at strømledningen til hovedboksen er tilkoblet og at det er strøm i kontakten. Sjekk eventuelt om du har sikringer som er gått. Får du ikke gjenopprettet strømmen ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 06010

Jeg skal pusse opp og alarmkomponenter blir berørt. Hva gjør jeg?

Skal du ta ned en komponent fra veggen må du legge anlegget ditt i servicemodus. Ring 06010 så hjelper vi deg!