Betjeningspanelet piper eller blinker

Løsning:

Betjeningspanel - ny versjon

Betjeningspanel

Dersom det oppstår feil med et produkt i alarmsystemet vil betjeningspanelet varsle om dette med to oransje lys (se bilde over).

Når kode trykkes, vil en talemelding spilles av og informere om type feil og deretter henvise til Mine Sider for mer informasjon.

Eksempler på slike feil kan være:

Lavt batteri
Nettverksfeil
Strømbrudd
Overvåkningsfeil
Er problemet løst? Trykk på piltasten nederst til venstre:

Piltast på Guardpass betjeningspanel

Hurtigguide Alarmering (pdf)

Betjeningspanel - eldre versjon

Guardpass betjeningspanel

Dersom det oppstår feil med et produkt i alarmsystemet vil betjeningspanelet varsle om dette med to oransje lys (se bilde over).

Når kode trykkes, vil en talemelding spilles av og informere om type feil og deretter henvise til Mine Sider for mer informasjon.

Eksempler på slike feil kan være:

Lavt batteri
Nettverksfeil
Strømbrudd
Overvåkningsfeil
Er problemet løst? Trykk på piltasten nederst til venstre:

Piltast på Guardpass betjeningspanel 

Betjeningspanel - eldre versjon

Betjeningspanel

Betjeningspanelet har fire lamper.

Innbrudd - denne lampen lyser hvis en innbruddsalarm er utløst.

Åpen dør - denne lampen lyser for eksempel hvis en dør eller et vindu er åpent når du aktiverer alarmen. Samtidig vil betjeningspanelet gi fra seg en spesiell lyd. Alarmen vil likevel bli aktivert, men døren eller vinduet som er åpent vil ikke bli alarmert..

Brann - denne lampen lyser hvis en brannalarm er utløst..

Service - skiftenøkkelen betyr at det er et produkt i systemet som trenger ettersyn. Det kan for eksempel være at et produkt er sabotert. Den enkleste måten å finne ut av hva som må gjøres er å logge inn på Mine sider

Andre ting: Det er en feilmelding på alarmen

Jeg har fått en feilmelding på e-post/SMS eller App

VELG

Er det noe annet som piper?

VELG