Årsaker til falsk alarm

Løsning:

Bevegelsedetektorene i et alarmsystemer laget for å detektere mennesker som beveger seg i et rom. Men da detektorene er svært følsomme og slår ut på varme i bevegelse så kan det være andre faktorer som kan gi falske alarmer:

Varmepumpe, ovn eller annen varmekilde plassert i nærheten av detektoren.
Gardiner i bevegelse.
Små dyr som edderkopper.

Ved gjentatte falske alarmer uten årsak kan det også være nødvendig at en servicetekniker fra Verisure ser på systemet.

 

Andre ting: Alarmen løser ut uten grunn

Har du husdyr?

VELG