Hva er min kode som jeg skal bruke på alarmen?

Løsning:

Koden som du bruker for å skru alarmen på og av er vanligvis fire siffer. Har du Yale Doorman dørlås integrert i alarmsystemet består koden av seks siffer. 

Hvis du ønsker å opprette en ny permanent eller midlertidig kode, kan du gjøre dette på Mine Sider. Åpne Mine sider og velg Brukere og Legg til ny bruker.

Andre ting: Jeg lurer på hvordan jeg bruker alarmen

Hvordan skrur jeg alarmen min av/på?

VELG

Jeg vil endre innstilinger

VELG

Hvordan fungerer helsikring og delsikring?

VELG