Hvordan opprette automatiske rutiner i appen?

Løsning:

Ønsker du at lamper skurs av eller på når alarmstatus endres, eller at varmeovner slår seg på til bestemte tidpunkt? Ved å installere smartkontakter koblet til alarmen, kan du skape rutiner som skurer lys, varmeovner og andre småelektriske apparater av og på automatisk.

1. Fra Hjemskjermen scroller du ned til du ser RUTINER. Trykk på dette kortet.

Trykk på > på Rutiner

2. Trykk på + tegnet, deretter på "OPPRETT RUTINE".

Trykk på + deretter opprett rutiner

3. Under "Når" trykker du på "LEGG TIL" . Deretter velger du det alternativet som passer rutinen du ønsker å skape. Ved å trykke på "Alarmstatus er" oppretter vi en rutine der smartkontakter skrur seg av og på automatisk når alarmstatusen endres. Trykk på "BEKREFT".

Trykk på legg til, alarmstatus er og bekreft

4. Velg alternativet som passer deg, f.eks. "Til skallsikret". Trykk deretter på "FERDIG".

Trykk på til skallsikret og bekreft

5. Under "Skal" trykker du på "LEGG TIL" og velger "Smartkontakter". Trykk på "BEKREFT".

trykk på legg til, velg smartkontakter og bekreft

6. Velg deretter hvilken Smartkontakten du ønsker skal automatiseres, og om den skal skru seg av eller på. Trykk deretter på "FERDIG".

velg smartkontakt, om den skal skrus av eller på og ferdig

7. Er du fornøyd med rutinen trykker du på "AKTIVER" helt nederst.

trykk aktiver

Andre ting: Jeg lurer på hvordan jeg bruker appen

Hvordan opprette påminnelser i appen?

VELG

Hvordan tidsstyre lys inne?

VELG