Har automatisk frakobling i Smartplan sluttet å fungere?

Løsning:

Dette skjer fordi alarmen har blitt utløst, uten å ha blitt tilbakestilt manuelt i etterkant. 

At systemet må tilbakestilles manuelt etter utløst alarm, er en systemsikkerhet utviklet for å forhindre at alarmering og aksjonering ikke avbrytes på feil grunnlag.

For å tilbakestille; tast inn koden din og frakoble alarmen på Betjeningspanel, Yale Doorman, Portal, App eller Mine sider. Nattsikringspanel fungerer ikke, da det ikke har kode.

Når alarmen har blitt frakoblet manuelt, vil automatisk frakobling gjenopptas.

Andre ting: Det er en feilmelding på alarmen

Jeg har fått en feilmelding på e-post/SMS eller App

VELG

Er det noe annet som piper?

VELG