Jeg forstår ikke hva symbolene/knappene på betjeningspanelet betyr

Løsning:

Se forklaring på symbolene og knappene under.

Betjeningspanel - ny versjon

Betjeningspanel

 

Når betjeningspanelet ikke er i bruk vil du kun se symbolene øverst. Når du nærmer deg vil panelet automatisk lyse opp og vise alarmstatus.

Symbolene på det nye betjeningspanelet betyr følgende:

Frakoble

Frakoble

Skallsikring

Skallsikring

Områdesikring (kommer)

Perimeter

Helsikring

Helsikring

SOS-alarm (trykk og hold der det står SOS i to sekunder)

SOS-knapp

Hurtigguide Alarmering (pdf)

Betjeningspanel - eldre versjon

Guardpass betjeningspanel

Når betjeningspanelet ikke er i bruk vil du kun se symbolene øverst. Når du nærmer deg vil panelet automatisk lyse opp og vise alarmstatus.

Symbolene på det nye betjeningspanelet betyr følgende:

Frakoble 

Frakoble

Skallsikring deaktivert 

Skallsikring deaktivert

Skallsikring aktivert 

Skallsikring aktivert

Helsikring deaktivert 

Helsikring deaktivert

Helsikring aktivert 

Helsikring aktivert

SOS-alarm (trykk samtidig og hold i to sekunder)

SOS-alarm

Betjeningspanel - eldre versjon

Betjeningspanel med kontaktalarm

Betjeningspanelet har fire symboler øverst som betyr følgende:

Innbrudd - denne lampen lyser hvis en innbruddsalarm er utløst.

Åpen dør - denne lampen lyser for eksempel hvis en dør eller vindu er åpent når du aktiverer alarmen. Samtidig vil betjeningspanelet gi fra seg en spesiell lyd. Alarmen vil likevel bli aktivert, men døren eller vinduet som er åpent vil ikke bli alarmert.

Brann - denne lampen lyser hvis en brannalarm er utløst.

Service - skiftenøkkelen betyr at det er en komponent i systemet som trenger ettersyn. Det kan for eksempel være at en komponent er sabotert. Den letteste måten å finne ut av hva som må gjøres er å logge inn på Mine Sider 

Helsikring - knappen nede til venstre som viser et menneske utenfor huset betyr helsikring. Les mer om helsikring under. For å aktivere helsikring, trykk på knappen etterfulgt av kode.

Skallsikring - knappen nede til høyre som viser et menneske inni huset betyr skallsikring. Les mer om skallsikring under. For å aktivere delsikring, trykk på knappen etterfulgt av kode. 

SOS - ved å trykke på begge SOS-knappene samtidig, sendes det en SOS-alarm til Verisure alarmstasjon. Les mer om SOS-alarm under.

Helsikring

Med helsikring aktivert så er alle alarmkomponenter aktive og alarmen går hvis en alarmert dør eller vindu åpnes eller hvis noen beveger seg i et område som er dekket av en bevegelsesdetektor.

Skallsikring

Med skallsikring aktivert så er bare utvalgte alarmkomponenter aktive. Du kan selv velge hvilke på Mine Sider. For eksempel kan magnetkontaktene på dører og vinduer være alarmerte samtidig som du kan bevege deg fritt i boligen.

SOS-alarm

Ved akutt behov for assistanse hjemme eller på arbeidsplassen, benytt betjeningspanelet for å sende SOS-alarm til Verisure alarmstasjon. Operatør vil kontakte deg via Verisure Voice for å gi deg umiddelbar assistanse.

Andre ting: Jeg lurer på hvordan jeg bruker alarmen

Hva er min kode som jeg skal bruke på alarmen?

VELG

Jeg vil endre innstilinger

VELG

Hvordan fungerer helsikring og delsikring?

VELG