Betjeningspanelet piper eller blinker

Løsning:

Betjeningspanelet har fire lamper. 

Innbrudd - denne lampen lyser hvis en innbruddsalarm er utløst. 

Åpen dør - denne lampen lyser for eksempel hvis en dør eller vindu er åpent når du aktiverer alarmen. Samtidig vil betjeningspanelet gi fra seg en spesiell lyd. Alarmen vil likevel bli aktivert, men døren eller vinduet som er åpent vil ikke bli alarmert. 

Brann - denne lampen lyser hvis en brannalarm er utløst. 

Service - skiftenøkkelen betyr at det er en komponent i systemet som trenger ettersyn. Det kan for eksempel være at en komponent er sabotert. Den letteste måten å finne ut av hva som må gjøres er å logge inn på Mine Sider.

Betjeningspanel med kontaktalarm

Andre ting: Det er en feilmelding på alarmen

Jeg har fått en feilmelding på e-post/SMS eller App

Røykvarsleren piper