Hva er min kode som jeg skal bruke på alarmen?

Løsning:

Koden som du bruker for å skru alarmen på og av er vanligvis fire siffer. Hvis du ikke husker din kode kan du velge en eller flere nye koder på Mine Sider.

Andre ting: Jeg lurer på hvordan jeg bruker alarmen

Hvordan skrur jeg alarmen min av/på?

VELG

Jeg vil endre innstillinger

VELG

Hvordan fungerer helsikring og delsikring?

VELG