Brukerveiledning for
SECURITAS DIRECT GE 416/896

 

HURTIGGUIDE GE 416/896

Slå på - Helsikring

# + Kode

Slå på - Nattsikring/ Delsikring

# + Kode + Halvt hus

Slå av alarmen

# + Kode

Nullstille/resette

Brannalarm resettes ved å trykke * + 7 og brannlampen slukker. Innbrudd resettes automatisk.

Kontaktalarm/SOS

Trykk på Blå telefon 2 ganger.

 

BETJENING AV ANLEGGET

betjeningspanel

 

TILKOBLING

Tast #+kode

FRAKOBLING

Tast #+kode

DELTILKOBLING 

(bare forprogrammerte seksjoner)

Tast #+kode + halvt hus

VED ALARM

Sirenelyd (stopp sirene)

Tast #+kode

VED BRANNALARM

Pulserende sirenelyd (stopp sirene)

Tast #+kode

TILBAKESTILLING AV BRANNDETEKTOR

Tast stjerne + 7

Bortkobling av seksjoner (alarmpunkt)

Tast pil + kode + seksjonsnummer + pil

Angi alltid seksjonsnr med 2 sifre f.eks 02 for seksjonnr. 2.

Tast pil + kode + 02 03 04 + pil

Hvis flere seksjoner skal utkobles legges dette inn fortløpende.

Eksempel: Seksjon 2, 3 og 4 utkobles

 

Betjeningspanelets indikasjoner og funksjoner

LCD-displayet viser status i alarmsystemet.

Enkel bruksanvisning finnes i dekselet.

ikon hus

Indikerer alarm

Tast kode for frakobling

ikon ok

Fast indikasjon 

Ingen seksjoner står i alarm, anlegget er klart til tilkobling. 

Blinkende indikasjon 

En seksjon med forsinkelse står i alarm, men anlegget kan tilkobles. 

Slukket indikasjon

Noen av detektorene står i alarm, anlegget kan ikke tilkobles. 

test-knapp

Testalarm

Kontroll av alarmoverføring til Securitas Direct alarmstasjon. Om alarmoverføringen er OK vil en kvitteringstone (ding-dong) høres etter ca 20-30 sekunder. 

ikon telefon

Kontaktalarm (kun bolig)

Sender en stille alarm til Securitas Direct alarmstasjon. Knappen må holdes inne i minst 2 sekunder. 

stjerne-knapp

Stjerne

Trykkes før en funksjonskommando.

hendelseslogg vises i displayet
piltaster

Piltaster

Brukes for å kontrollere status på alarmsystemets seksjoner. 

ikon slå på/av

Fast indikasjon

230V nettspenning finnes 

Blinkende indikasjon

Lavt batterispenning 

Slukket indikasjon

230V nettspenning mangler 

ikon flamme

Indikerer utløst brannalarm

Forsvinner ved tilbakestilling

knapp halvt hus

Deltilkobling/skallsikring

Brukes for å tilkoble på forhånd programmerte seksjoner (deler av anlegget). 

knapp musikknote

Ding-dong

Ved programmering vil magnetkontakt i dør gi en ”ding-dong” lyd når denne åpnes. 

knapp helt hus

Hele huset

Brukes av installatør ved programmering.

knapp pil

Bortkobling av seksjoner

Brukes for å koble bort alarmpunkter i systemet. 

firkant/hashtagg-knapp

Angre/tilbake

hendelseslogg vises i displayet
 

feilbeskrivelser

 

funksjoner

tast *s t

Kontroll av seksjonstatus

Funksjonen viser status pr seksjon. Systemet kan vise: 
-KLAR, (seksjon er klar) 
-EJ KLAR, (seksjon står i alarm) 
-FBK, (seksjonen er utkoblet)

tast *0

Justering av tonenivå

Med denne funksjonen justeres tonenivået i betjeningspanelet. Bruk eller for å heve eller senke tonenivået

tast *2

Kontroll av feilmelding

Viser melding om hva som er feil. Teksten ”TRENGER SERVICE TAST *2 FOR INFO” kommer i panelet hvis feil oppstår i panelet.

tast *3

Alarmminne

Viser siste alarmhendelse i systemet. Teksten ALARM blinker på den seksjonen som først ble utløst.

tast *7

Tilbakestilling av branndetektor

Ved utløst brannalarm må branndetektoren tilbakestilles for å gi nye alarmer.

tast *45

Indikasjonstest

Denne funksjonen gjør en test av indikasjonslamper på betjeningspanelet. Avsluttes med #

tast *49

Veksler mellom norsk og engelsk tekst.

tast * + helt hus

Stille tilkobling

Ved å taste * + bilde + kode tilkobles alarmsystemet uten utpasseringstone.

 

Vanlige spørsmål

Alarmen viser “Trenger Service”. Jeg får ikke tilkoblet alarmen.

Det betyr at alarmen har systemmelding den vil melde om. Trykk * +2 for mer informasjon. Se feilbeskrivelse side 10. 
Er det en ukjent melding ta kontakt med kundeservice på telefon 06010. 
For å få tilkoblet alarmen når det ligger inne en driftsmelding så må du trykke # + kode 3 ganger ette hverandre. Når du frakobler trykkes # + kode 2 ganger.

Trenger jeg å resette/nullstille alarmen etter at den har gått?

Ved utløst brannalarm må denne resettes. Innbruddsalarm resetter seg selv. Luft godt og trykk inn * 7. Ved godkjent resetting vil rød brannlampe slukke.

Det piper i betjeningspanelet.

Trykk # + kode for å kvittere bort piping. Les av systemmelding ved å trykke * 2. Ved ukjent melding ta kontakt med kundeservice på tlf 06010. 

Jeg skal pusse opp og alarmkomponenter blir berørt. Hva gjør jeg?

Skal du ta ned en komponent fra veggen må du legge anlegget ditt i servicemodus. Ring 06010 så hjelper vi deg! 

Jeg får annen lyd enn normalt når jeg skal slå på alarmen.

Hvis alarmen ikke starter å telle ned ned / jevne pipelyder har den ikke slått seg på. Sjekk at du trykker inn riktig kommando og kode. 
Vær oppmerksom på at nattsikring/delsikring som oftest er lydløs tilkobling.

Jeg har fått SMS om strømbrudd. Hva gjør jeg? 

Det betyr at hovedboksen til alarmen har mistet strømtilførsel. Alarmen går automatisk over på backupbatteri. Sjekk at strømledningen til hovedboksen er tilkoblet og at det er strøm i kontakten. Hvis dette er i orden sjekk om du har sikringer som er gått. Får du ikke gjenopprettet strømmen til alarmen ta kontakt med vår kundeservice på telefon 06010. 

Det plinger i alarmen (ding dong lyd).

Dørklokkefunksjon er blitt aktivert og alarmen signaliserer hver gang noen åpner døren eller går forbi en sensor. Trykk 1 gang på Notetegnknapp på panelet for å deaktivere funksjonen. 

Hvordan endrer jeg koden på mitt alarmsystem? 

Endre kode: * + 5 + gammel kode + 01( Brukernummer) + ny kode + # 
Legge til ekstra kode: * + 5 + hovedkodekode + 02 (brukernummer) evt 03, 04 og så videre for flere koder + ønsket ekstrakode + # 
Slette kode: * + 5 + kode + brukernummer ( 02,03 etc) som skal slettes + **** + # 
Ved problemer Ring kundeservice på tlf 06010