Jeg får melding om Låsing mislyktes

Løsning:

Låsing mislyktes er den aller vanligste advarselen som man får fra en Yale Doorman L3 eller V2 lås.

Å motta melding om Låsing mislyktes kan være helt normalt. Med en vanlig mekanisk lås så hender det jo også at man noen gang ikke får vridd om nøkkelen i låsen hvis man ikke har dyttet døren helt på plass for eksempel. Forskjellen med Yale Doorman og SmartLock er at du da også får en pushmelding i telefonen.

Men det kan også være nødvendig å justere døren/karmen - hvis du mottar melding om Låsing mislyktes ofte og også når døren tilsynelatende er korrekt på plass i karmen. Det finnes mellomleggsplater som reduserer avstanden mellom lås og karm, og man kan også justere selve døren. Kontakt forhandler eller installatøren av låsen hvis du vil vite mer.

Andre ting: Hjelp med Verisure SmartLock / Yale Doorman

Hvordan fungerer egentlig SmartLock?

VELG

Jeg får ikke integrert min Yale Doorman med Verisure SmartLock

VELG