Batteribytte Bevegelses­sensor v2 uten skrue Aroundio

Bevegelses­sensor v2 uten skrue Aroundio med batterier1 batteri (CR 123A).

Her finner du steg for steg guide til hvordan du bytter batteri i Aroundio/­Verisure Bevegelses­sensor v2 uten skrue.

  1. Ring Verisures kundesenter på telefon 06010 før du starter.
  2. Løsne dekselet på sensoren ved å klikke en rett skrutrekker inn i spalten midt under sensoren.
  3. Hold inne sabotasjebryter mens du fjerner det gamle batteriet, og setter inn det nye.
  4. Klikk dekselet tilbake på plass ovenfra og forsiktig sammen i nedkant.
  5. Når dekselet er på plass, ring Verisure og si fra at du er ferdig.

Vil du ha hjelp til å bytte batterier eller komponent?

Bestill batteriservice, så kommer vi hjem til deg og bytter batteriene for deg. Tjenesten koster kr. 890,- inkludert batterier og kvalitetskontroll.

BESTILL BATTERISERVICE