Batteri Guardpass fjernkontroll

Batteribytte GuardPass fjernkontroll

1 batteri (CR 2450).

Her finner du guide og video til hvordan du bytter batterier i GuardPass fjernkontroll.

  1. Gå til Mine Sider - Gjør det selv - Bytt batterier. Marker produktet du skal bytte batteri på, og klikk Fortsett. Følg instruksjonene for verifisering. Merk! Første gang man setter i batterier i fjernkontrollen må man være i boligen for at den skal kunne koble seg til hovedenheten.

  2. Løsne nøkkelringen ved å skyve rød/grå knapp på siden av fjernkontrollen til venstre.

  3. Trekk ut nøkkelringen, vend og sett tilbake med lengste del lengst fra rød/grå knapp. Plastdekselet på baksiden vil da åpnes.

  4. Fjern deksel og nøkkelring og skyv rød/grå knapp på siden av fjenkontrollen mot venstre.

  5. Ta ut det gamle batteriet, og vent 30 sekunder før du setter inn det nye.

  6. Sett plastdekselet på plass og sett inn nøkkelring med lengste del nærmest rød/grå knapp. Skyv rød/grå knapp mot høyre for å feste nøkkelringen.

  7. Når nøkkelringen er på plass, skyv hvit låseknapp (på toppen) til siden slik at rød/grå farge vises for å teste at fjernkontrollen fungerer som den skal. Er alt i orden vil Led-lyset på skallsikring- og helsikringsknappene blinke.

  8. Gå tilbake til Mine sider og klikk Ferdig.

Vil du ha hjelp til å bytte batterier?

Bestill batteriservice, så kommer vi hjem til deg og bytter batteriene for deg. Tjenesten koster kr. 890,- inkludert batterier og kvalitetskontroll.

BESTILL BATTERISERVICE