Batteribytte LockGuard

Lockguard med batterier4 batterier (CR 123A Lithium batterier).

Her finner du guide og video til hvordan du bytter batterier i LockGuard.

  1. Løsne dekselet på undersiden av låsen ved å ta tak på sidene og dra forsiktig ned.
  2. Fjern de fire gamle batteriene, og sett inn de nye. Låsen vil lyse hvitt når de nye batteriene er på plass. 
  3. Skyv dekselet tilbake på plass.
  4. Ferdig.

 

Vil du ha hjelp til å bytte batterier eller komponent?

Bestill batteriservice, så kommer vi hjem til deg og bytter batteriene for deg. Tjenesten koster kr. 890,- inkludert batterier og kvalitetskontroll.

BESTILL BATTERISERVICE