Batteribytte Sirene Hafslund

Sirene Lyse med batteri5 batterier (CR 123A).

Her finner du steg for steg guide til hvordan du bytter batterier i Hafslund/­Verisure Sirene.

  1. Ring Verisures kundesenter på telefon 06010 før du starter.
  2. Finn frem en rett skrutrekker og løsne festeskruen på siden av sirenen.
  3. Løsne dekselet fra takfestet ved å vri dekselet mot klokken.
  4. Fjern de gamle batteriene, vent 30 sekunder før du setter inn de nye.
  5. Klikk deksel tilbake på plass ved å vri det med klokken, og fest skruen.
  6. Når skruen er på plass, ring Verisure og si fra at du er ferdig.

Vil du ha hjelp til å bytte batterier eller komponent?

Bestill batteriservice, så kommer vi hjem til deg og bytter batteriene for deg. Tjenesten koster kr. 890,- inkludert batterier og kvalitetskontroll.

BESTILL BATTERISERVICE