Omstart av modem i hovedenhet

Du har fått melding om at vi mangler kontakt med ditt alarmanlegg, og vi ønsker i den forbindelse at du gjør følgende:

  1. Gå til hovedenheten og ta strømadapteren ut av stikkontakten (info om hovedenhetens plassering finner du på Mine Sider Mine Sider eller i App.

  2. Lås opp hovedenheten, løsne den fra veggbraketten og vipp den nedenfra og opp (se video nedenfor).

  3. Koble ut batteriet og vent 10 sekunder.

  4. Koble til batteriet.

  5. Sett hovedenheten tilbake i braketten (ovenfra og ned) og lås til slutt.

  6. Sett strømadapteren i stikkontakten igjen.

Modemet i hovedenheten vil nå startes om, noe som forhåpentligvis vil gjenopprette kontakten med alarmsystemet. Vi følger med på resultatet av omstarten og tar kontakt med deg hvis det er behov for ytterligere tiltak eller tekniker.

Slik løsner du hovedenheten din fra veggbraketten og tar ut batteriene:

Hovedenhet v3

Hovedenhet v2

Hovedenhet v1