Produktdatablad

Et datablad er et standardisert skjema med opplysninger om ytelse, spesifikasjoner og andre tekniske egenskaper til et produkt. Innholdet i produktdatabladet er definert i de respektive energimerkeforordningene. Det er produsenten av produktet som lager databladet.

 

Datablader inneholder vanligvis:

  • Produsent- og produsentproduktkode
  • Klassifiseringsdata
  • Spesifikasjoner
  • Produktbilder
  • Logoer

Verisures produktdatablader