Verisure logo
 
brann
statistikk

Dette er hjemmets brannversting

Av
Verisure Norge
Nedbrent kjøkken

Brannstatistikken for 2018 viser at brannvesenet rykket ut til nesten 11.000 branner i fjor og at totalt 39 personer omkom i brann. Komfyren er fortsatt hjemmets brannversting.

Brannstatistikken fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at Brann- og redningsvesenet i Norge rykket ut til 10.947 branner i fjor. Det er en økning på 24 prosent fra 2017, noe som i hovedsak skyldes flere skogbranner.

3537 av utrykningene i 2018 var til private boliger, hvorav 1992 var brann i bygning (+9 prosent) og 1545 brannhindrende tiltak i komfyr (+2 prosent). Det innebærer at nesten 45 prosent av brannutrykningene til private boliger i fjor skyldtes komfyren. I hovedsak var dette tørrkok eller tørrstek. Oslo topper listen klart over byer/fylker med flest komfyrbranner.

Brannmenn slukker brann

39 omkomne i brann

De dystre tallene fra DSB viser at 39 personer omkom i brann i 2018. Det er 13 flere enn året før. Siden 1979 har det i gjennomsnitt omkommet 62 personer årlig av brann i Norge, og over 80 prosent av disse har omkommet i boligbranner. Trenden de siste ti årene er et fallende antall omkommende i boligbranner i Norge.

Statistikken viser at cirka 75 prosent av de som omkommer i brann enten er rusavhengige, personer med nedsatt funksjonsevne eller eldre og pleietrengende. Personer over 70 år har fire til fem ganger så høy risiko for å omkomme i brann i forhold til resten av befolkningen. Risikoen er spesielt høy for eldre som bor alene.

Flest branner i de kalde månedene

Ifølge rapporten skjer de fleste boligbranner på ettermiddagen, mellom klokken 14 og 17, altså når folk kommer hjem. Det er flest branner i de kalde vintermånedene, når folk er mer hjemme og ulike varmekilder benyttes. I 2018 hadde desember flest branner og branntilløp (359), og hele åtte personer omkom i brann denne måneden.

– Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten, og all erfaring viser at det er tidlig varsling ved hjelp av røykvarslere som redder flest liv, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Oslo og Finnmark topper boligbrannstatistikken i 2018, mens Akershus og Rogaland har færrest boligbranner i forhold til innbyggertall. 42 prosent av branner og branntilløp i 2018 skjedde i eneboliger, mens tallet var snaut 31 prosent for boligblokker. Disse to står altså for nesten tre av fire boligbranner i Norge.

Røykvarsler med stemmevarsling

Røykvarslere redder liv

Alle boliger i Norge er pålagt å ha minst én røykvarsler i hver etasje som skal kunne høres tydelig i alle oppholdsrom og soverom - selv med lukket dør.

– Vi anbefaler at du har minst én røykvarsler for hver 60 kvadratmeter, samt at du har røykvarslere på alle soverom og øverst i trapperom, sier sikkerhetsekspert Kenneth Hovde Omdal i Verisure.

Ved en boligbrann teller hvert sekund. Derfor er det viktig å ha et brannalarmsystem som varsler raskt og tidlig. Verisures røykvarslere er både optiske og seriekoblede. Optiske røykvarslere anbefales av Norsk brannvernforening og oppdager røykutvikling fra ulmebranner før åpne flammer utvikler seg. Har du seriekoblede røykvarslere, går brannalarmen i hele boligen samtidig.

– Verisures røykvarslere varsler dessuten med både sirene og stemme, noe som øker sjansen for at hele familien skal våkne dersom alarmen går mens man sover, sier sikkerhetseksperten.

Med røykvarslere som er overvåket døgnet rundt av en alarmstasjon, kan du være sikker på at branntilløpet oppdages raskt.

– Ved utløst alarm vil vår alarmstasjon umiddelbart kontakte de som er i boligen og tilkalle vekter og varsle nødetatene, slik at du kan føle deg helt, helt sikker, sier Hovde Omdal i Verisure.

Lurer du på hva en alarm til ditt hjem koster?

FÅ TILBUD
KATEGORIER