boligalarm

Fem myter om alarm og vekterutrykning

Av
Verisure Norge
Securitas vekterutrykning ved alarm

Det finnes mange myter og misoppfatninger om vekterens rolle og oppgaver ved en alarmutrykning. Her er fem av de vanligste.

Vekter på utrykning i bil

Når alarmen går hos en Verisure-kunde, enten det er en enebolig, leilighet, fritidseiendom eller et bedriftslokale, blir alarmsignalet håndtert og verifisert av en alarmoperatør på Verisures alarmstasjon. 

Ved innbrudd, brann eller en annen nødsituasjon som sykdom eller trusler, følger operatøren en nøye utarbeidet aksjonsplan. Når det er en reell eller uavklart alarmsituasjon der kunden trenger hjelp eller assistanse fra vekter, tilkaller alarmoperatøren vekteren umiddelbart. Vekteren blir sendt ut for å gjenopprette sikkerheten og ivareta kundens helse og verdier. 

– Verisure samarbeider med Securitas, som er Norges eldste og verdens største sikkerhetsselskap. Når en vekter rykker ut til en Verisure-kunde, er det i de aller fleste tilfeller en Securitas-vekter som kommer, forklarer Ove Løvik, leder for Verisures alarmstasjon.

Det finnes mange myter og misoppfatninger om hvilken rolle og hvilke oppgaver en vekter har når han eller hun rykker ut på et alarmoppdrag. Her er fem av de vanligste:

1. «Vekteren bruker lang tid på å komme til kunden.»
Når alarmen går og alarmoperatøren verifiserer et behov for vekterutrykning, blir en Securitas-vekter fra nærmeste lokalkontor tilkalt umiddelbart. Vekteren kjører bil uten sirene og må forholde seg til allmenne trafikkregler. Tiden det tar til vekteren er hos kunden avhenger derfor av trafikkbildet, som påvirkes av tidspunkt på døgnet, værforhold etc, samt hvor han eller hun befinner seg ved tilkallingen. I noen tilfeller kan vekteren være hos kunden i løpet av minutter, mens andre ganger tar det noe lenger tid. Vekteren vil uansett komme så fort som mulig, og det hender at vekteren er hos kunden før nødetatene.

2. «Vekteren skal slukke branner og fange innbruddstyver.»
Vekterens hovedoppgave er å gjenopprette sikkerheten og ivareta kundens helse og verdier. Det er politiets jobb å fange innbruddstyver og brannvesenets oppgave å slukke branner. Dette er grunnen til at alarmoperatøren varsler både vekter og nødetater. Dersom vekteren er først på stedet ved et innbrudd, en brann eller en annen nødsituasjon, vil han eller hun bistå for å redde liv og gjenopprette sikkerheten til nødetatene kommer og overtar.

– Det hender vi får rapporter om at vekteren har reddet en sovende leieboer fra en røyklagt hybel eller tatt en innbruddstyv på fersken. Vekterne er handlingsdyktige og har instrukser for alt de skal foreta seg, så lenge de også ivaretar egen sikkerhet, forteller Løvik.

3. «Vekterutrykning koster ekstra.»
Verisures privatkunder har vekterutrykning inkludert i abonnementsprisen. Dette gjelder uansett hva som har forårsaket alarmen, unntatt i de tilfeller der tjenesten åpenbart blir misbrukt.

Vekterutrykning fra Securitas

4. «Vekteren gjør ingenting på stedet uansett.»
Når alarmen går og vekteren rykker ut, er det i de fleste tilfeller fordi alarmstasjonen ikke har fått tak i kunden for å få bekreftet eller avkreftet alarmsituasjonen. Vekterens oppgaver på stedet er da å foreta en utvendig og innvendig sjekk av boligen eller bedriftslokalet (ved tilgang på nøkler) for å verifisere at alt er i orden. Heldigvis er det i de færreste tilfeller som følge av et innbrudd eller en brann.

Dersom et innbrudd har funnet sted, er vekterens oppgave å sikre stedet. Da kan det være behov for å bestille glassmester eller låsesmed. Vekteren vil ha førstehåndsinformasjon fra stedet og sørger for at alt blir ivaretatt, enten det er en reell hendelse eller ikke.

Ved en reell brann kan vekteren bistå nødetatene med oppgaver som å sperre av området og holde skuelystne på avstand. I tillegg kan han/hun bidra med å lufte ut boligen om nødvendig og eventuelt sørge for å skru av alarmen ved ankomst og skru den på igjen når situasjonen er avklart.

5. «Det er bare i de store byene man har vekterutrykning.»
Securitas har tusenvis av utrykningsvektere og avdelingskontorer over hele Norge, og de aller fleste Verisure-kunder har vekterutrykning som en del av alarmtjenesten. Men vi bor i et stort og langstrakt land, og dessverre kan ikke Securitas tilby utrykning i alle kriker og kroker i Norge. Dette gjelder særlig fritidsboliger som er sikret med Verisure-alarm.

– De kundene som ikke har vekterutrykning som en del av sin alarmtjeneste, får selvsagt informasjon om dette før avtalen signeres. Vår erfaring er at mange kunder i de mest rurale strøk heller ikke forventer vekterutrykning. De er fornøyd med alarmtjenesten som den er fordi vi overvåker boligen og varsler nødetatene ved verifisert brann eller innbrudd, sier Ove Løvik.

Lurer du på noe rundt alarm og vekterutrykning? Ta gjerne kontakt med vår kundeservice på 06010 for en prat om hvordan vektertjenesten fungerer.

Lurer du på hva en alarm til ditt hjem koster?

FÅ TILBUD
KATEGORIER