Batteribytte Betjenings­panel v1 Falck

Betjeningspanel v2 Falck med batterier1 batteri (HCB 1609).

Her finner du steg for steg guide til hvordan du bytter batterier i Falck/­Verisure betjenings­panel v1.

  1. Ring Verisures kundesenter på telefon 06010 før du starter.
  2. Finn frem en rett skrutrekker og løsne setteskruen på undersiden av panelet.
  3. Løsne panelet fra veggfestet ved å vippe det nedenfra og opp.
  4. Fjern det gamle batteriet, vent 30 sekunder før du setter inn det nye.
  5. Klikk panelet tilbake i veggfestet, og sikre skruen i bunn.
  6. Når skruen er på plass, ring Verisure og si fra at du er ferdig.

Vil du ha hjelp til å bytte batterier eller komponent?

Bestill batteriservice, så kommer vi hjem til deg og bytter batteriene for deg. Tjenesten koster kr. 890,- inkludert batterier og kvalitetskontroll.

BESTILL BATTERISERVICE