Batteribytte Betjenings­panel v2 Falck

Betjeningspanel v2 Falck med batterier3 batterier (CR 123A).

Her finner du steg for steg guide til hvordan du bytter batterier i Falck/­Verisure betjenings­panel v2.

  1. Ring Verisures kundesenter på telefon 06010 før du starter.
  2. Finn frem en stjerne skrutrekker og løsne setteskruen på undersiden av panelet.
  3. Løsne panelet fra veggfestet ved å vippe det nedenfra og opp.
  4. Fjern de gamle batteriene, vent 30 sekunder før du setter inn de nye.
  5. Klikk panelet tilbake i veggfestet, og sikre skruen i bunn.
  6. Når skruen er på plass, ring Verisure og si fra at du er ferdig

Vil du ha hjelp til å bytte batterier eller komponent?

Bestill batteriservice, så kommer vi hjem til deg og bytter batteriene for deg. Tjenesten koster kr. 890,- inkludert batterier og kvalitetskontroll.

BESTILL BATTERISERVICE